• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Zapraszamy na kurs języka angielskiego MARLINS

pc

01.09.2018 00:03 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Zapraszamy na kurs języka angielskiego MARLINS - GospodarkaMorska.pl

Skorzystaj z możliwości nauki języka angielskiego. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, maksymalnie w grupach 12 osobowych. Organizowany jest w ramach projektu „ Nowoczesne Kadry Gospodarki Morskiej ” RPPM.05.05.00-22-0027/16 współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jeżeli jesteś osoba powyżej 25 r.ż. i dodatkowo spełniasz poniższe kryteria :

•    jesteś osoba uczącą się (w systemie niestacjonarnym), nieaktywną zawodowo, bezrobotną lub pracującą,
•    zamieszkujesz w województwie pomorskim
•    z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany/a zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnienie umiejętności i kompetencji językowych 

ZGŁOŚ SIĘ!!!

Zgodnie z założeniami projektu preferowane będą kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie).

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do rejestracji na szkolenia:

STUDIUM DOSKONALENIA KADR AM W GDYNI Sp. z o. o.
81-345 GDYNIA, AL. JANA PAWŁA II 3
POKÓJ 320
E-MAILOWO : sdk@am.gdynia.pl

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.