• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

TransNav 2015

Akademia Morska w Gdyni

24.06.2015 07:28 Źródło: własne
TransNav 2015 - GospodarkaMorska.pl

Tegoroczne spotkanie zgromadziło 200 specjalistów z 60 krajów całego praktycznie świata. Reprezentowali morskie ośrodki akademickie, instytuty naukowe, organizacje i instytucje związane z problemtyką rozwoju współczesnej nawigacji morskiej i bezpieczeństwem żeglugi. Konferencja TransNav 2015 odbyła się w dniach 17-19 czerwca 2015 roku w obiektach Akademii Morskiej w Gdyni, uczestnicy gościli także na pokładzie "Daru Młodzieży".

Konferencja TransNav to dzisiaj najpoważniejsze światowe forum wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie nawigacji morskiej i dyscyplin pokrewnych. Organizowana co 2 lata (od 1995) stała się jednym z najwartościowszych znaków firmowych Akademii Morskiej w Gdyni. Przygotowywana jest przez zespół Wydziału Nawigacyjnego AMG pod przewodnictwem dziekana Adama Weintrita i The Nautical Institute. Honorowy Komitet Konferencji tworzyli profesor Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, kapitan Robert Mc Cabe, prezydent The Nautical Institute oraz profesor Piotr Jędrzejowicz, rektor AMG. Oficjalnego otwarcia TransNav 2015 dokonał kapitan Henryk Śniegocki, prorektor ds. morskich AMG.

Obrady toczone, obok sesji plenarnych, w kilkudziesięciu zespołach specjalistycznych, obejmowały szeroki wachlarz problemów związanych ze światową żeglugą - od klasycznych spraw rozwoju metod i sprzętu nawigacyjnego poprzez m.in. zagadnienia komunikacji, globalnych systemów satelitarnych, problemów hydrodynamiki, stateczności, czynnika ludzkiego w praktyce żeglugowej po  kwestie piractwa i terroryzmu na morzu. Jedna ze specjalistycznych sesji przygotowana została i poprowadzona przez studentów nawigacji, będąc dla nich poważnym profesjonalnym wyzwaniem.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35671,00 $ tona -0,25% 28 lip
 Cynk 2951,00 $ tona 0,10% 28 lip
 Aluminium 2516,00 $ tona 0,76% 28 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.