• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Światowy Dzień Morza 2017

pc/Urząd Morski w Szczecinie

27.09.2017 09:53 Źródło: własne
Światowy Dzień Morza 2017 - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO w Londynie w czwartek odbędą się główne obchody tegorocznego Światowego Dnia Morza. Temat przewodni tegorocznych obchodów to „Łącząc Statki, Porty i Ludzi”.

Przemówienie Sekretarza Generalnego IMO na Światowy Dzień Morza 2017

Na tle coraz bardziej złożonych wyzwań globalnych, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wyznaczyła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które razem maj ą potencjał, by przekształcić świat w miejsce bardziej przyjazne nam wszystkim.

Jako agencja ONZ, IMO silne angażuje się w pomoc przy realizacji ww. celów.    Żegluga

i porty, wspierając handel morski, mogą znacząco pomóc w tworzeniu warunków dla wzrostu zatrudnienia, dobrobytu i stabilności. Porty i sektory morskie mogą być tymi, które generuj ą dobrobyt, zarówno na l ądzie jak i na morzu.

Aby podkreślić ten potencjał, IMO na obecny rok wybrało temat przewodni "Łącząc statki, porty i ludzi". Pozwoli on skierować uwagę na współprac ę pomiędzy portami i statkami w zakresie utrzymania i zwiększania bezpieczeństwa, ochrony, a także wydajności systemu transportu morskiego.

Będziemy pomagać naszym państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu strategii morskich, które będą uwzględniały szeroki zakres zagadnień, takich jak ułatwienie transportu morskiego oraz zwiększą wydajność, bezpieczeństwo żeglugi, ochronę środowiska morskiego i ochronę na morzu.

Przez cały rok będziemy podkreślać znaczenie skoordynowanego rozwoju morskiego we wszystkich sektorach, zarówno z perspektywy politycznej jak i praktycznej. Korzyści płynące z wolnego i sprawnego przepływu towarów i handlu, wykraczają daleko poza statki i porty same w sobie - a my pokażemy, jak skuteczna współpraca między nimi może poprawić jakość życia ludzi na całym świecie, zwłaszcza w kontekście celów zrównoważonego rozwoju.

Rola IMO jako światowego organu regulacyjnego przemysłu morskiego może polepszyć tę integrację, gdyż spójna, jednolita legislacja ułatwia swobodny prze pływ handlu.

Jednak, aby efekty były trwałe, działania człowieka muszą być równoważone zdolnością oceanów do regeneracji i zachowania swej różnorodności w dłuższej perspektywie. Tak zwana "niebieska gospodarka" jest dużym i rozwijającym się sektorem przemysłowym i w miarę swego rozwoju, musi pozostać pewna i bezpieczna, ani nie zagrażać środowisku naturalnemu. IMO musi zapewnić, że żegluga nadal będzie miała swój udział w światowej gospodarce bez naruszania tej delikatnej równowagi.

Ostatecznie, bardziej wydajna żegluga, we współpracy z sektorem portowym wspierany m przez rządy, będzie główn ą siłą napędową globalnej stabilności i zrównoważonego rozwoju dla dobra wszystkich ludzi.

Obierając za tegoroczny temat Światowego Dnia Morza "Łącząc statki, porty i ludzi" zamierzamy znacząco przyczynić się do realizacji wspomnianych celów i mam nadziej ę, że dołączycie do nas poprzez podjęcie własnych inicjatyw i działań w ramach tematu Światowego Dnia Morza na 2017 rok.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.