• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Studentki z Shanghai Maritime University w UMG

Strona główna Edukacja, praca Studentki z Shanghai Maritime University w UMG
Studentki z Shanghai Maritime University w UMG - GospodarkaMorska.pl

ew/Uniwersytet Morski w Gdyni

05.02.2020 Źródło: własne

Od 1 października 2019 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni przebywały cztery studentki z wymiany z Shanghai Maritime University po raz pierwszy w historii współpracy obu uczelni. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 podjęły jednosemestralne studia na Wydziale Elektrycznym i na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

Studentki dołączyły do międzynarodowej grupy studentów Erasmus+ i razem uczestniczyły w zajęciach na poszczególnych wydziałach. Podczas pobytu studentki brały również udział we wszystkich wydarzeniach integracyjnych adresowanych do studentów Erasmus+, tj. w organizowanej w Gdańsku imprezie „Study in Pomorskie. Integration Party”, spotkaniu integracyjnym w Klubie Bukszpryt połączonym z quizem wiedzy o Polsce, wydarzeniu „Meet my Poland”, wycieczce do Zamku Krzyżackiego w Malborku czy wspólnym strojeniu choinki.

W dniu 31 stycznia 2020 podczas spotkania z Prorektorem ds. Nauki, dr hab. inż. Ireneuszem Czarnowskim, prof. UMG, Prodziekanem ds. Kształcenia WPiT, dr hab. Dariuszem Barbuchą, prof. UMG i dr inż. Bolesławem Dudojciem wręczono studentkom certyfikaty ukończenia uzgodnionego programu studiów.

Mamy nadzieję, że studia w naszej Uczelni na długo pozostaną w pamięci studentek chińskich i będą one ambasadorkami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Chinach. Studentki podkreślały, że podczas pobytu w Polsce spotykały się z wyrazami sympatii i życzliwości. Szczególnie cennym dla nich była możliwość kierowania indywidualnych zapytań do nauczycieli akademickich, z którymi miały zajęcia. A na pytanie, czego najbardziej brakowało im tu w Polsce – odpowiedziały zgodnie „Chinese food”.

Życzymy samych sukcesów w studiach kontynuowanych już w Shanghai Maritime University.

Uniwersytet Morski w Gdyni prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z Shanghai Maritime University w oparciu o podpisaną w roku 1984 umowę bilateralną.

Przedstawiciele obu Uczelni są partnerami we wspólnych projektach międzynarodowych (Sino-Polish Joint Research Projects) w priorytetowych obszarach nauki i technologii ukierunkowanych „ku morzu” oraz uczestniczą w badaniach naukowych pod auspicjami międzynarodowych organizacji morskich IMO i IAMU. Współpraca naukowa i dydaktyczna UMG i SMU oparta jest m.in. na wymianie profesorów wizytujących, nadzorze naukowym doktorantów, wymianie studentów, wspólnym udziale w prestiżowych konferencjach międzynarodowych czy wspólnych publikacjach w czasopismach naukowych. Istotnym elementem współpracy między uczelniami był nadzór naukowy nad realizacją rozprawy doktorskiej pracownika naukowego SMU pt. „Measurement and control of ship electrical power system for saving energy consumption and improving reliability”, zakończonej nadaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki w roku 2008. Obecnie ówczesny doktorant jest jednym z profesorów Shanghai Maritime University i aktywnie uczestniczy w rozwijaniu współpracy naszych uczelni. Ponadto studenci Wydziału Nawigacyjnego UMG (razem 20 osób) w latach 2010-2019 brali udział w jednosemestralnych studiach prowadzonych w języku angielskim dla międzynarodowych grup studentów w Shanghai Maritime University.

Szeroki wachlarz dziedzin współpracy oraz jej rezultaty zostały docenione przez komisję konkursową Pierwszego Regionalnego Forum Polska-Chiny w kwietniu 2013 roku. Komisja ta uznała współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną pomiędzy GMU i SMU jako jeden z siedmiu najlepszych przykładów DOBRYCH PRAKTYK kooperacji pomiędzy Polską i Chinami.

Obecnie współpraca obu Uczelni została skierowana w stronę nowych idei i nowych wspólnych działań wyznaczających kierunki dalszego rozwoju obu Uczelni. Będzie to rozwój na miarę XXI wieku, obejmujący kształcenie inżynierów w kontekście dzisiejszych i przyszłych wyzwań globalnej gospodarki definiowanej przez kluczowe i istotne dla ludzi morza atrybuty takie jak: bezpieczeństwo, jakość
i przyjazność dla środowiska. Takie podejście powinno dać szansę ochrony i zachowania dziedzictwa mórz i oceanów dla przyszłych pokoleń.

Z punktu widzenia wcześniejszych doświadczeń, praktyki dnia dzisiejszego i przyszłych wyzwań, kierunek współpracy polsko-chińskiej jest jednym z kluczowych zagadnień działalności międzynarodowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Źródło:
własne
 Ropa brent 42,09 $ baryłka  0,62% 07:57
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2221,90 $ uncja  -0,37% 07:49
 Platyna 851,80 $ uncja  1,21% 07:57
 Srebro 22,81 $ uncja  -0,74% 07:58
 Złoto 1860,25 $ uncja  -0,21% 07:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.