• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie wiceprzewodniczącym ogólnopolskiej grupy eksperckiej

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie wiceprzewodniczącym ogólnopolskiej grupy eksperckiej
Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie wiceprzewodniczącym ogólnopolskiej grupy eksperckiej - GospodarkaMorska.pl

pc

07.09.2016 Źródło: własne

Wojciech Ślączka został wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji dla innowacyjnych technologii morskich. Funkcję sprawuje od poniedziałku.

 „Inteligentne specjalizacje” to nowo zdefiniowane obszary tematyczne o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym, dotyczące m.in. zrównoważonej energetyki, innowacyjnych technologii, ale też zdrowia i innych. Na wsparcie finansowe z funduszy europejskich - w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 - mogą liczyć projekty dotyczące właśnie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (w skrócie: KIS).

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nabór do 20 Grup Roboczych ds. KIS. W ich skład wchodzą przedstawiciele jednostek naukowych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń, klastrów i organizacji pracodawców. W lipcu resort rozwoju zatwierdził skład Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji dla innowacyjnych technologii morskich w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (tzw. KIS 20). Zasiliło ją czterech ekspertów związanych z Akademią Morską w Szczecinie:

- JM Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM,
- dr inż. Piotr Wołejsza z Instytutu Geoinformatyki, Prezes Sup4Nav Sp. z o.o., reprezentujący spin-out Akademii Morskiej w Szczecinie,
- mec. Rafał Malujda, rzecznik patentowy AM oraz specjalista Centrum Transferu Technologii Morskich, reprezentujący Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie,
- Konrad Frontczak, Prezes Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o.

Podczas pierwszego spotkania Grupy Roboczej ds. KIS 20, które odbyło się w poniedziałek w Gdańsku, rektor Akademii Morskiej został wybrany wiceprzewodniczącym gremium. Drugim wiceprzewodniczącym został dr Leszek Wilczyński z Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska, a przewodniczyć grupie będzie Stanisław Szultka - dyrektor zarządzający obszaru badawczego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Gdańska. Przewodniczący spotkają się ponownie już w połowie września w Ministerstwie Rozwoju, by zaplanować i zorganizować dalsze prace grupy.

Grupy Robocze to eksperckie gremia, skupiające specjalistów z całej Polski. Powołuje się je w celu wsparcia merytorycznego oceny wniosków o dofinansowanie. Na podstawie wypracowanych przez grupy kryteriów będzie można sprawdzać, czy dane przedsiębiorstwo, ubiegające się o dotację, spełnia kryteria KIS.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33686,00 $ tona 1,78% 11 maj
 Cynk 3004,00 $ tona -1,09% 11 maj
 Aluminium 2549,00 $ tona -0,62% 11 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.