• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Ponad 54 mln zł ze środków UE dla pomorskich uczelni

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Ponad 54 mln zł ze środków UE dla pomorskich uczelni
Ponad 54 mln zł ze środków UE dla pomorskich uczelni - GospodarkaMorska.pl
25.10.2016 Źródło: PAP

Nowe obiekty i laboratoria na potrzeby kształcenia m.in. informatyków, ratowników medycznych, chemików, kadr dla przemysłu morskiego oraz farmaceutyczno-kosmetycznego zyska pięć pomorskich uczelni dzięki 54 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

O podpisaniu umów na dofinansowanie przyznane pięciu największym pomorskim szkołom wyższym poinformowała rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Małgorzata Pisarewicz.

Wyjaśniła, że umowy podpisano w czasie spotkania władz regionalnych województwa z przedstawicielami uczelni, które miało miejsce we wtorek na terenie Politechniki Gdańskiej.

Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu, w którym rozdysponowywano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przeznaczone na poprawę poziomu kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki.

Wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki ponad 54 mln zł dofinansowania to ponad 70 mln zł.

Największą pulę środków pozyskał – na aż dwa projekty, Uniwersytet Gdański. Uczelnia ta otrzyma 21,4 mln zł dofinansowania na - oszacowaną w sumie na ponad 25 mln zł - budowę Instytutu Informatyki, który będzie działał w ramach Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Inwestycja ma ruszyć na początku 2017 r. i potrwać do października 2018 r. Poza budową nowego obiektu planuje się zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, które umożliwią utworzenie nowego kierunku studiów - informatyki o profilu praktycznym. Część środków zostanie też przeznaczona na szkolenia, konsultacje itp., które mają podnieść kwalifikacje kadry dydaktycznej Instytutu oraz na stworzenie programu kształcenia dostosowanego do potrzeb gospodarki (te zadania będą realizowane we współpracy z m.in. firmą Kainos Software Poland.

5 mln zł (w tym 4,4 mln zł dotacji) pochłonie z kolei stworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej, które służyć będzie Wydziałowi Nauk Społecznych UG. Laboratorium zostanie wyposażone w sprzęt do rejestracji, obróbki i montażu nagrań audio oraz wideo. Ma ono zostać otwarte na początku 2018 r.

Kolejny projekt (o wartości 17,8 mln zł, przy dofinansowaniu 15,1 mln zł), na realizację którego podpisano we wtorek umowę, to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Akademię Pomorską w Słupsku. Do grudnia 2018 r. te szkoły wyższe mają wzbogacić się o nowe obiekty i wyposażenie pozwalające zdobywać praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, telemedycyny i przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 10,4 mln zł (wartość projektu to 12,3 mln zł) Akademia Morska w Gdyni wyposaży z kolei w nowoczesny sprzęt 20 laboratoriów służących studentom Wydziałów Mechanicznego, Elektrycznego i Nawigacyjnego. Projekt ma zostać zrealizowany do czerwca 2018 r.

Prawie 3 mln zł dofinansowania do projektu wartego prawie 10 mln zł otrzymała też Politechnika Gdańska. Środki te mają posłużyć rozbudowie i przebudowie jednego z budynków Wydziału Chemicznego. Nowo powstałe i wyposażone laboratoria, pracownie, biblioteka itp. będą dedykowane nowemu kierunkowi studiów pod nazwą Inżynieria i Ekoefoektywne Technologie Nośników Energii (mają one kształcić kadry dla firm zajmujących się technologiami ekoefektywnymi w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii oraz paliw). Projekt będzie realizowany do września 2018 r.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.