• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Polska Grupa Zbrojeniowa stawia na młodych

12.04.2016 08:50 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Polska Grupa Zbrojeniowa stawia na młodych

Partnerzy portalu

Polska Grupa Zbrojeniowa stawia na młodych - GospodarkaMorska.pl

Polska Grupa Zbrojeniowa otwiera drzwi przed młodymi ludźmi, którzy chcą pracować na rzecz rozwoju polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa kraju. Spółka będzie coraz bardziej dynamiczna, innowacyjna, konkurencyjna i zaprasza do współpracy każdego, kto swoimi kompetencjami chce przyczynić się do rozwoju polskiej myśli technicznej.

Przed polskim przemysłem zbrojeniowym stoi zadanie bez precedensu po 1989 r. Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 i konieczność zabezpieczenia potrzeb polskiej armii oznacza, że w sektorze obronnym musi zostać dokonany skok jakościowy. Do przemysłu zbrojeniowego w najbliższych latach trafią najnowocześniejsze technologie, sektor stawia też na rozwój własnych, innowacyjnych produktów. Zadanie to ma zrealizować Polska Grupa Zbrojeniowa. Dlatego Grupa otwiera drzwi przed młodymi, wykształconymi ludźmi, którzy swoimi umiejętnościami i pracą chcą przyczynić się do rozwoju polskiej myśli przemysłowej oraz zwiększenia potencjału obronnego kraju. PGZ wszystkim osobom, które chcą podjąć pracę na rzecz unowocześnienia sektora zbrojeniowego i bezpieczeństwa Polski, mówi: czekamy na was, nasze drzwi stoją przed wami otworem.

Jakich pracowników potrzebuje PGZ? Grupa zrzesza ponad 60 spółek o różnym profilu działalności. W nich, a także w centrali PGZ potrzebni są przede wszystkim pracownicy o wysokich kwalifikacjach technicznych i specjalistycznej wiedzy – jeżeli PGZ ma stać się firmą innowacyjną, rozwijającą najnowocześniejsze technologie, musi pozyskać inżynierów, projektantów, specjalistów z zakresu modelowania, technologów, audytorów, kadrę wykonawczą. Grupa potrzebuje pracowników, którzy będą w stanie zrealizować transfer technologii pomiędzy zagranicznymi koncernami i polskimi zakładami, a także efektywnie poszerzyć kompetencje zakładów przemysłowych. Implementacja innowacyjnych rozwiązań wymaga nie tylko specjalistycznego wykształcenia, ale też otwartości, nowego spojrzenia na branżę i skutecznej komunikacji z zagranicznymi partnerami. PGZ chce pozyskać młodych pracowników, którzy w przyszłości, po odpowiednim przeszkoleniu i zgromadzeniu niezbędnego doświadczenia, będą mogli obejmować wyższe stanowiska korporacyjne.

Miejsce w PGZ znajdą także młodzi pracownicy o specjalizacjach pozatechnicznych, np. analitycy, fachowcy z zakresu zarządzania, marketingu, obsługi korporacyjnej, komunikacji, planowania, prawa, zamówień publicznych, informatycy i specjaliści z szeroko rozumianego sektora IT. Odmłodzenie kadry menadżerskiej w sektorze zbrojeniowym to niezbędny warunek jego rozwoju. Zatrudnienie w PGZ w wielu przypadkach oznacza pracę w środowisku międzynarodowym, stąd Spółka ceni sobie znajomość języków obcych.

Potrzeby kadrowe PGZ są duże, a w przyszłości – w związku z realizacją Planu Modernizacji Technicznej oraz ekspansją Spółki na rynki zagraniczne – będą one stale wzrastać. Grupa w najbliższych latach będzie realizować zamówienia dotyczące specjalistycznego sprzętu wojskowego oraz dostarczać wojsku nowe produkty. Dlatego już teraz PGZ kieruje zaproszenie do wszystkich osób, które swoimi kwalifikacjami chcą przyczynić się do rozwoju Grupy.

Praca w PGZ to nie tylko szansa na stabilne zatrudnienie w prestiżowym sektorze i konkurencyjne wynagrodzenie, ale także gwarancja stałego podnoszenia kwalifikacji i gromadzenie doświadczenia zawodowego, tak istotnego w obecnych warunkach rynkowych. To również możliwość uczestniczenia w innowacyjnych projektach dotyczących najnowocześniejszych technologii. Zatrudnienie w Grupie oznacza także stały rozwój osobisty i nieustanne poszerzanie kompetencji zawodowych.  

Ogłoszenia dotyczące naboru nowych pracowników są publikowane na stronie internetowej PGZ: www.pgzsa.pl/kariera. Kandydaci swoje aplikacje mogą także przesyłać do Grupy w każdej chwili. Służy do tego specjalny adres e-mail: praca@pgzsa.pl.   

***

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 30 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD
i radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski  z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.