• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Nowe perspektywy w zakresie edukacji dla studentów i nauczycieli akademickich AMW

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Nowe perspektywy w zakresie edukacji dla studentów i nauczycieli akademickich AMW
Nowe perspektywy w zakresie edukacji dla studentów i nauczycieli akademickich AMW - GospodarkaMorska.pl

mk

14.03.2017 Źródło: własne

W obecnych czasach, przy rozwijającej się i innowacyjnej gospodarce, bardzo ważne są dla pracodawców wiedza, umiejętności i kompetencje zawodowe ich przyszłych pracowników. Nowe możliwości rozwijania kompetencji tworzy podpisane w ubiegłym roku porozumienie o współpracy z The Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST), w ramach którego Akademia Marynarki Wojennej stała się jego członkiem instytucjonalnym (Marine Member).

IMarEST jest powołaną w 1889 r. multidyscyplinarną, międzynarodową organizacją pozarządową z siedzibą w Londynie o statusie doradczym min. przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO). Instytut zrzesza specjalistów, inżynierów, naukowców i technologów z szeroko pojętej branży morskiej. Jako największa organizacja tego typu na świecie zrzesza ponad 18 000 członków w ponad 120 krajach. Działalność Instytutu ma na celu wspieranie kształcenia i rozwoju naukowego w zakresie inżynierii i technologii morskich, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wymiany poglądów oraz dobrych praktyk wśród specjalistów z branży morskiej i okrętowej, jak również podejmowanie działań na rzecz promowania i podnoszenia standardów zawodowych w szeroko pojętej działalności na morzu. Swoją misję realizuje poprzez uczestnictwo przedstawicieli IMarEST w pracach organizacji międzynarodowych, prowadzenie bogatej w zasoby platformy internetowej, organizowanie seminariów i konferencji, prowadzenie studiów, szkoleń oraz kształcenia ustawicznego wykorzystując do tego również technologie e-learningowe, jak również działalność publikacyjną oraz sprawozdawczą. Więcej informacji na temat IMarEST znajduje się na stronie internetowej.

Decyzją nr 160/2016, rektor - komendant AMW powołał uczelnianego koordynatora ds. współpracy z IMarEST kmdra por. dr. inż. Bogdana Pojawę. Akademia w ramach członkostwa w IMarEST uzyskała szereg przywilejów skierowanych głównie do studentów, jak również pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych. Do przywilejów tych należą:

- indywidualne uprawnienia członkowskie dla pięciu afiliowanych przez AMW pracowników naukowo-dydaktycznych. Do osób tych należą: kmdr dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW, kmdr dr hab. inż. Piotr Szymak, prof. AMW, kmdr por. dr inż. Bogdan Pojawa, kmdr por. dr inż. Piotr Bekier oraz por. mar. Piotr Zwolan;

- bezpłatne indywidualne uprawnienia członkowskie dla wszystkich studentów afiliowanych przez AMW. Osoby zainteresowane członkostwem proszone są o kontakt z Uczelnianym Koordynatorem ds. współpracy z IMarEST kmdr por. dr inż. Bogdanem Pojawą (b.pojawa@amw.gdynia.pl);

- w ramach indywidualnego członkostwa nieodpłatny dostęp do zasobów internetowych IMarEST, a w szczególności do zasobów wirtualnej biblioteki, materiałów konferencyjnych, czasopism, udział oraz korzystanie z zasobów wyspecjalizowanych grup tematycznych, dostęp do IMarEST TV oraz bieżących ogłoszeń i wiadomości. Ponadto możliwość korzystania z szerokiej oferty w zakresie studiów, szkoleń oraz kursów, w tym e-learningowych;

- zniżki na udział w seminariach, konferencjach, kursach oraz wydarzeniach organizowanych przez IMarEST;

- zamieszczanie reklam oraz komunikatów na platformie internetowej IMarEST;

- prenumerata czasopisma "The Marine Professional";

- doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego.

Oferowane studentom nowe możliwości w zakresie szeroko pojętej edukacji spotkają się z dużym zainteresowaniem oraz aktywnym wykorzystywaniem udostępnionych przez IMarEST zasobów. Możliwość wykorzystania powyższych zasobów na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, w działalności naukowo-badawczej oraz działalności kół naukowych powinno w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu jakości kształcenia realizowanych w Akademii Marynarki Wojennej kierunków studiów. 

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31264,00 $ tona -1,40% 21 cze
 Cynk 2832,00 $ tona -1,43% 21 cze
 Aluminium 2353,00 $ tona -0,88% 21 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.