• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Finał Konkursu RINA-KORAB 2020

ew

08.06.2020 09:05 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Finał Konkursu RINA-KORAB 2020 - GospodarkaMorska.pl

Finał Konkursu RINA-KORAB 2020 na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ubiegłym roku akademickim odbył się 4 czerwca br. Zwyczajowo, od kilku już lat, finały odbywały się na przełomie marca i kwietnia w Audytorium Profesora Sipowicza Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z udziałem zgromadzonej w Audytorium publiczności. Jednak w tym roku ze względu na epidemię postanowiono przesunąć ten termin. Pomimo to nadal nie było możliwości zorganizowania finału z udziałem publiczności zgromadzonej w Audytorium. Dlatego organizatorzy, TOP KORAB oraz Wydział OiO PG, wspólnie zadecydowali o przeprowadzeniu Finału Konkursu RINA-KORAB 2020 w formie telekonferencji, a Profesor Janusz Kozak, Dziekan Wydziału OiO udostępnił salę Rady Wydziału i swój gabinet na potrzeby obrad Jury oraz technicznej obsługi telekonferencji.  

Spotkanie rozpoczął  dr inż. Hossein Ghaemi, Prodziekan Wydziału OiO PG, który powitał uczestników, wyjaśnił cel Konkursu i złożył życzenia.  Następnie prowadzenie Finału Konkurs objął Przewodniczącemu Jury p. Jerzy Czuczman, Fellow RINA.  Pozostali Jurorzy: Profesor Zygmunt Paszota i Tomasz Płotka członkowie TOP KORAB oraz Marcin Skrzyński członek RINA.

Aby uniknąć niespodzianek i zakłóceń podczas publicznej prezentacji przygotowania związane z obsługą trwały od blisko 2 tygodni. Dzięki temu organizatorzy bardzo szybko zareagowali, gdy w trakcie Finału podczas jednej z prezentacji nastąpiło zakłócenie łączności. Natychmiast uruchomiono połączenie telefoniczne i dzięki temu prezentacja mogła być kontynuowana, a głos prelegenta dobiegał dzięki umieszczeniu telefonu przy mikrofonie komputera sterującego telekonferencją.

Po wysłuchaniu 4 prezentacji Jury rozpoczęło obrady, a w tym czasie Kierowniczka Sekcji  Historycznej Politechniki Gdańskiej, Kustosz Barbara Ząbczyk – Chmielewska, przedstawiła historię powołanego w 1924 roku Związku Studentów Polaków Techniki Okrętowej Politechniki Gdańskiej KORAB, oraz dalsze losy tej organizacji i jej Członków. Obecne Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB kontynuuje idee przedwojennej organizacji.

Po zakończeniu obrad Jury ogłosiło werdykt.

Zwycięzcą edycji 2020 konkursu RINA-KORAB  został mgr inż. Piotr Winiarz za pracę w całości napisaną w języku angielskim,  zatytułowaną: „Design of floating platform for offshore wind turbine for water depth of 60 m (+). Analysis of the stability. Preliminary analysis of hydrodynamic loads. Determination of forces in the anchoring systems.”

Pozostali Finaliści Konkursu RINA-KORAB 2020:

- mgr inż. Katarzyna Warnke-Olewniczak, za pracę: „Selection of dimensions of suction piles for offshore structures (e.g. offshore wind turbines) based on the given load, and for the given structure of the seabed (layer of silts and clay on glacial tills). Analysis of internal forces in the pile, initial selection of the thickness of the plating.”

- mgr inż. Damian Bojar, za pracę: „Wpływ obciążenia silnika o zapłonie samoczynnym na emisję wybranych składników spalin wylotowych.”

- mgr inż. Jerzy Michniewicz za pracę: „Monitorowanie i analiza stanu pracy silnika głównego statku w oparciu o długoterminową obserwację jednostkowego zużycia paliwa.”

Wszystkim Laureatom życzymy wielu sukcesów w ich pracy zawodowej.

Dziękujemy za wysłane grafiki.