• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Dar życia w Święto Marynarki Wojennej

ew

29.06.2020 11:17 Źródło: 3.FO

Partnerzy portalu

Dar życia w Święto Marynarki Wojennej - GospodarkaMorska.pl

W ramach obchodów Święta Marynarki Wojennej RP, Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia, we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przeprowadził akcje honorowego krwiodawstwa.

W zorganizowanej w piątek (26 czerwca) przez Klub Honorowego Dawcy Krwi (HDK) przy KPW Gdynia (KPW) i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku akcji krwiodawstwa wzięło udział 20 ochotników, którzy oddali łącznie 9 litrów bezcennego „Daru Życia”. Oprócz marynarzy z jednostek 3. Flotylli Okrętów w przedsięwzięciu udział wzięli także pracownicy Resortu Obrony Narodowej.

W ramach czwartej już w tym roku zbiórki krwi, przeprowadzonej w 3. Flotylli Okrętów, członkowie Klubu Honorowego Dawcy Krwi przystąpili także do akcji zorganizowanej przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” - „Opatrunek na Ratunek”. W ramach pomocy humanitarnej, ze składek członkowskich Klubu Honorowego Dawcy Krwi (HDK) zostały zakupione środki opatrunkowe, a wśród uczestników krwiodawstwa, przeprowadzono zbiórkę bandaży, gazy, plastrów, igieł, strzykawek i rękawiczek jednorazowych z przeznaczeniem dla misyjnych szpitali w krajach afrykańskich.

Idea honorowego oddawania krwi od lat cieszy się wielkim zrozumieniem i aktywnym uczestnictwem marynarzy. Oddawanie krwi jest bardzo ważne dla współczesnego systemu opieki zdrowotnej. Jak zapewniają krwiodawcy, podjęcie takiej decyzji, nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie. Każdemu kto oddał krew przysługuje dzień wolny w pracy oraz m. in. 8 tabliczek czekolady. Jednak prawdziwe korzyści dla każdego dawcy są dużo bardziej znaczące. Żaden z nich nie robi tego dla pieniędzy, wszyscy jednak zgodnie twierdzą, iż największą nagrodą jest sama świadomość, że mogli komuś pomóc.

Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni powstał 9 grudnia 2015 roku z inicjatywy kmdr. ppor. Waldemara Żyłów. Klub organizuje wiele grupowych akcji poboru krwi na terenie jednostek wojskowych 3. Flotylli Okrętów. Jego działalność nie opiera się jedynie na honorowym oddawaniu krwi, ale również propagowaniu idei krwiodawstwa wśród marynarzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej. Klub HDK przy KPW Gdynia zrzesza ponad 200 osób, które w swojej dotychczasowej działalności, oddały łącznie ponad 1300 litrów krwi.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.