• <

BNP Paribas wspiera dekarbonizację transportu oraz rozwój nisko- i zeroemisyjnej energii

rk

22.05.2024 13:46 Źródło: BNP Paribas
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska BNP Paribas wspiera dekarbonizację transportu oraz rozwój nisko- i zeroemisyjnej energii

Partnerzy portalu

Fot. BNP Paribas

Dla BNP Paribas rok 2023 upłynął pod znakiem jednoczesnego przyspieszenia finansowania przeznaczonego na energię niskoemisyjną i wycofania finansowania na poszukiwanie i produkcję paliw kopalnych. Przy okazji publikacji Raportu Klimatycznego 2024 Grupa podjęła nowe zobowiązania w trzech wysokoemisyjnych sektorach działalności transportu lotniczego i morskiego oraz nieruchomościach.

Aby dostosować swój portfel kredytowy do zerowej emisji CO2 i wspierać gospodarkę w jej przejściu na drodze ku zeroemisyjności, BNP Paribas zobowiązał się do znacznego zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych w swoim finansowaniu dla sektorów, które ich emitują najwięcej. Ponadto zobowiązanie z 2023 r. do osiągnięcia 80% niskoemisyjnego finansowania produkcji energii przez Grupę do 2030 r. zostało przesunięte o dwa lata do 2028 roku. Cel na 2030 rok wynosi obecnie 90%.

Do 2022 roku BNP Paribas zobowiązał się do dekarbonizacji swojego portfela w trzech kluczowych sektorach: ropy i gazu, wytwarzania energii i motoryzacji. Do IV kwartału 2023 roku cele dotyczące zmniejszenia ekspozycji kredytowej na sektor ropy i gazu do 2025 roku zostały już osiągnięte. Ponadto w ub. r. wyznaczono nowe cele dla sektorów produkcji stali, aluminium i cementu, natomiast w obecnym spółka rozszerza swoje zobowiązania na trzy kluczowe sektory: transport lotniczy, transport morski i nieruchomości komercyjne. Do 2030 roku BNP Paribas zamierza zmniejszyć intensywność emisji w swoim portfelu transportu lotniczego o 18% w porównaniu z poziomem bazowym z 2022 roku, w portfelu transportu morskiego o co najmniej 23%, a w portfelu nieruchomości komercyjnych o co najmniej 31% w porównaniu z poziomem bazowym z 2022 roku.

Spółka zwraca również szczególną uwagę na sektory rolnictwa i nieruchomości mieszkalnych. Nie wyznaczyła jednak żadnych celów ilościowych w zakresie zerowej emisji netto dla tych dwóch gałęzi gospodarki, gdyż rolnictwo jest bardzo rozdrobnionym i zróżnicowanym sektorem: istnieje szeroka gama produktów rolnych, z bardzo różnymi emisjami gazów cieplarnianych w zależności od upraw, praktyk rolniczych i stref klimatycznych. Do tego dochodzi szeroka gama klimatów i gleb, brak wiarygodnych danych klimatycznych na poziomie gospodarstwa itp. Jeśli chodzi o sektor nieruchomości mieszkalnych, dekarbonizacja zależy w bardzo dużym stopniu od krajowego koszyka energetycznego, który różni się w zależności od kraju europejskiego, oraz od zmian regulacyjnych, które wciąż są niepewne. Oprócz tego stale zmieniają się lokalne przepisy, a krajowe zastosowania europejskiej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nie zostały jeszcze określone.

Obecnie BNP Paribas podejmuje działania zarówno w zakresie swoich portfeli inwestycyjnych, jak i finansowania, przekształcając swoje procesy w celu coraz głębszej integracji czynników ryzyka związanych z klimatem. Jak podaje Bloomberg, w 2023 rok banki wygenerowały drugi rok z rzędu większe zyski z finansowania niskoemisyjnych źródeł energii niż z ropy i gazu. Francuska spółka miała przy tym umocnić swoją pozycję lidera pod koniec września 2023 roku. Przeznaczyła także w ub. r. 32 mld euro na finansowanie niskoemisyjnych źródeł energii i znalazła się na samym szczycie rankingu banków wspierających dekarbonizację. Ponadto CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), który co roku przeprowadza wyczerpującą analizę zobowiązań klimatycznych tysięcy firm, przyznał BNP Paribas najwyższą ocenę A, za rok 2023, plasując spółkę na szczycie rankingu głównych banków i wśród 346 firm na całym świecie, które otrzymały tę ocenę (spośród 23 000).

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.