• <
CTM_980X120_gif_2020

Marynarka, Służby, Ratownictwo

Strona główna MW, służby morskie
7968 artykuły

Informacje KIGM Oddział Zachodniopomorski 27.10.2011

Przedstawiciele KIGM w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Szczecina

27.10.2011, 06:04

Gospodarka morska lustrem stanu polskiej gospodarki

Jerzy Uziębło sekretarz generalny KIGM; „Musimy przeciwstawić tendencjom deprecjonowania izb gospodarczych w Polsce, również przez władzę. Zamierzamy na większą aktywność międzynarodową, w tym pomagać swoim członkom w promocji ich produktów i usług"

19.10.2011, 21:00

Konferencja prasowa Spółki Polskie LNG oraz Instytutu Nafty i Gazu

Spółka Polskie LNG oraz Instytut Nafty i Gazu zapraszają na konferencję prasową, podczas której zostanie podpisana umowa między spółką Polskie LNG a Instytutem Nafty i Gazu, której przedmiotem będzie dofinansowanie projektu budowy terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu.

12.10.2011, 06:59

Gospodarka morska szansą rozwoju regionu pomorskiego

Szanse rozwoju województwa pomorskiego wynikają z atutów nadmorskiego położenia Polski. Województwo Pomorskie ulokowane jest na skrzyżowaniu korytarzy transportowych Północ-Południe i Wschód-Zachód (korytarz transportowy Via Heanseatica). Dysponuje ono długą linią brzegową obejmującą 60 % polskiego brzegu morskiego, a na pomorskim wybrzeżu zlokalizowanych jest wiele portów morskich, w tym zwłaszcza infrastruktura węzłowa dwóch dużych, nowoczesnych portów morskich Gdańska i Gdyni.

27.09.2011, 07:31

Uchwała w sprawie pogłębienia toru wodnego

Związek Miast i Gmin Morskich ma przyjąć dziś na swoim jubileuszowym posiedzeniu w Szczecinie uchwałę w sprawie pogłębienia toru wodnego Szczecin - Świnoujście.

23.09.2011, 07:14

Spotkanie otwierające projekt CHEMSEA

W dniu 27 września, 2011 roku odbędzie się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie konferencja otwierająca projekt CHEMSEA, związany z zarządzaniem ryzykiem stwarzanym przez broń chemiczną z czasów II wojny światowej. Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.

22.09.2011, 11:32

Zielone korytarze - działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego

W ramach wydarzeń polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ministerstwo Infrastruktury, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, organizują międzynarodową konferencję:ZIELONE KORYTARZE - DZIAŁANIE NA RZECZ MULTIMODALNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

16.09.2011, 06:54

Konferencja Naukowa Międzynarodowej Rady Badań Morza 2011 w Gdańsku - Morze Bałtyckie głównym tematem spotkania

Razem z polskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym (MIR-PIB), ICES organizuje Doroczną Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniach 19 - 23 września 2011 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

16.09.2011, 06:52

Światowe Dni Morza

Światowe Dni Morza obchodzone są tradycyjnie przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w ostatnim tygodniu września. Obchody Światowego Dnia Morza w Polsce wyznaczono na piątek, 30 września 2011 r.

15.09.2011, 06:47

Zielono znaczy niemądrze

Wpadł mi w oczy artykuł dotyczący potrzeby przestawienia bałtyckiej floty handlowej z brudnego mazutu na czysty metan. Autor uzasadnia swój wniosek faktem, że przez Bałtyk przewozi się 11% wszystkich towarów transportowanych morzem na świecie, czym sugeruje, iż nad Bałtykiem unosi się taki sam procent zasiarczonego dymu wydmuchiwanego z kominów światowej floty transportowej.

02.09.2011, 07:20

Dziękujemy za wysłane grafiki.