• <

Zachodniopomorskie. Powstanie Zachodniopomorska Dolina Wodorowa – podpisano list intencyjny

gm

28.11.2022 16:02 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Zachodniopomorskie. Powstanie Zachodniopomorska Dolina Wodorowa – podpisano list intencyjny

Partnerzy portalu

Zachodniopomorskie. Powstanie Zachodniopomorska Dolina Wodorowa – podpisano list intencyjny - GospodarkaMorska.pl
Fot. Szczecinolog / Wikipedia

List intencyjny na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej podpisano w poniedziałek na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jej celem jest nawiązanie współpracy i podjęcie działań zmierzających do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej.

"Dolina wodorowa w Szczecinie jest już faktem, a podpisane dziś dokumenty pozwolą tylko na jeszcze większy rozwój tego sektora w regionie" - powiedziała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Podkreśliła też, że współpraca strony rządowej z przedstawicielami branży energetycznej, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla rozwoju regionu.

"Zachodniopomorskie to region skazany na sukces w produkcji wodoru. Jednak powodzenie doliny zależy także od współpracy, a jej powołanie pozwoli na przygotowanie wielu projektów wodorowych. Jak patrzymy na transformację i projekty wodorowe nie obawiamy się wyzwań technologicznych i finansowych. Tu mówimy często o kadrach, dlatego apelujemy o dobrą współpracę z administracją, uczelniami, branżą naukową czy przemysłem" – dodała.

Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego ws. budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej znalazły się m.in. spółki skarbu państwa, wojewoda zachodniopomorski oraz szczecińskie uczelnie. Sygnatariusze zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

"Celem tworzenia dolin wodorowych jest integracja sektorów, jest znalezienie partnerów biznesowych, optymalizacja procesów, optymalizacja kosztów, to tworzenia łańcucha wartości, które są związane z gospodarką wodorową, produkcji, transportu, magazynowania i końcowego zastosowania wodoru w różnych sektorach gospodarki naszego kraju" – powiedziała w poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Wskazała też, że województwo zachodniopomorskie ma potencjał do realizowania projektów badawczo-rozwojowych, które wpłyną na rozwój regionu.

Zawarte porozumienie zakłada między innymi wsparcie rozwoju źródeł OZE w regionie - zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru.

"Ten potencjał to z jednej strony wytwarzana tu energia ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zaspokoić lokalną konstrukcję w ponad 80 proc. Prawie 20 proc. polskiego OZE jest wytwarzane w województwie zachodniopomorskim. Dysponujemy wysokim potencjałem budowy nowych instalacji, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstaną morskie farmy wiatrowe. Oznacza to, że będziemy dysponować znacznym wolumenem mocy odnawialnych, których nadwyżki będą mogły być magazynowane w postaci wodoru" – dodała Golińska.

Sygnatariusze podpisanego w poniedziałek listu intencyjnego zobowiązali się do podejmowania działań zmierzających do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także do optymalizacji energetycznej z wykorzystaniem wodoru.

Zadeklarowali również, że będą kontynuować i rozwijać dotychczasową współpracę w zakresie gromadzenia, sprężania, oczyszczania i transportu wodoru, bezpieczeństwa instalacji wodorowych, w tym ich monitorowania oraz ograniczania przenikalności, a także wytwarzania wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych.

"W naszej strategii wodorowej założyliśmy, że do 2030 roku powstanie co najmniej pięć dolin wodorowych. Łącznie z Zachodniopomorską Dolina Wodorową jest już ich siedem" – powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Jak przekazano, Polska jest obecnie trzecim w Europie i piątym na świecie producentem wodoru. Największym producentem w kraju jest Grupa Azoty.

"Od 2023 roku będziemy mogli mówić o produkcji ponad 120 tysięcy ton wodoru rocznie w przypadku Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Polyolefins. Co istotne, już dziś prognozuje się, że kluczową rolę w transformacji energetycznej odegrają porty, stąd kluczowe znaczenie w tym aspekcie dla naszego regionu może odegrać właśnie Port Morski Police, stając się +zielonym hubem surowcowym+, obejmującym zielony wodór i zielony amoniak" – przekazał prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Na mocy listu intencyjnego sygnatariusze zadeklarowali m.in. współpracę otoczenia gospodarczego z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w obszarach takich jak tworzenie klas patronackich, prowadzenie studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych.


Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.