• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Wody Polskie zakończyły inwestycje przeciwpowodziowe w Małopolsce

jb

04.01.2023 15:11 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Wody Polskie zakończyły inwestycje przeciwpowodziowe w Małopolsce

Partnerzy portalu

Wody Polskie zakończyły inwestycje przeciwpowodziowe w Małopolsce - GospodarkaMorska.pl
Fot. Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Wody Polskie zakończyły cztery zadania zwiększające bezpieczeństwo powodziowe na obszarze gmin Szczurowa i Borzęcin (Małopolskie). Prace o łącznym koszcie prawie 2 mln zł były prowadzone na lewym wale potoku Uszewka, obwałowaniach rzeki Uszwicy oraz na prawym wale rzeki Wisły.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk ocenił podczas środowego briefingu na wale w gm. Szczurowa, że inwestycje zrealizowane na tym obszarze są niewielkie kosztowo w porównaniu z innymi zadaniami realizowanymi przez Wody Polskie, ale mają niezwykle istotne znaczenie pod kątem przeciwpowodziowym, odwodnieniowym oraz utrzymaniowym.

„Prace te są niezwykle ważne pod kątem lokalnej społeczności – zabezpieczenia ludności, domostw i pól (...), bo nie wiemy, co przyniesie wiosna i wiosenne roztopy” - mówił wiceminister.

Zapowiedział, że w woj. małopolskim, które jest szczególnie narażone na powodzie spowodowane przede wszystkim deszczami nawalnymi, niezbędne inwestycje będą realizowane przez Wody Polskie zgodnie z przyjętym programem, a także w oparciu o bieżące potrzeby.

Jak poinformowała dyr. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora, zakończone prace w gm. Szczurowa i Borzęcin zostały przeprowadzone na lewym wale potoku Uszewka, obwałowaniach rzeki Uszwicy oraz na prawym wale rzeki Wisły.

Roboty prowadzono w gminie Szczurowa na lewym wale przeciwpowodziowym Uszewki na łącznej długości ok. 4 km. Obejmowały one m.in. wyrównywanie podłoża korony wału i skarp oraz ramp wałowych. Podłoże wału wzmocnione zostało geowłókniną separacyjną wzmacniającą, a skarpy wału pokryto warstwą humusu grubości 5 cm.

Dodatkowo został wyremontowany mur oporowy na prawym wale rzeki Wisły w miejscowości Wola Przemykowska. Konstrukcję betonową muru pokryto materiałem uszczelniającym, dzięki czemu beton stał się odporny na wysokie ciśnienie wody, a także substancje chemiczne.

W ramach zadań zabezpieczono również obwałowanie na rzece Uszwica w miejscowości Bielcza w gminie Borzęcin. Prace polegały m.in. na udrożnieniu koryta potoku z lokalnych odsypisk i meandrów, wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu oraz wykonaniu wyściółki z faszyny o grubości warstwy 25 cm.

Według przedstawicieli Wód Polskich realizacja tych zadań zapewni bezpieczeństwo ludziom, zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym oraz ochroni infrastrukturę techniczną przed skutkami przepływu wód powodziowych.

„Takie małe zadania są bardzo ważne dla lokalnych społeczeństw. Dają gwarancję, że w czasie deszczy nawalnych przy ryzyku powodziowym te tereny powinny być bezpieczne” - wskazała dyr. RZGW w Krakowie.

Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podkreślił, że prace realizowane przez Wody Polskie na terenie gminy mają ogromne znaczenie dla lokalnego samorządu i mieszkańców. „Zawsze będą one inwestycjami priorytetowymi na terenie gminy” - podkreślił.

Dyr. RZGW w Krakowie przypomniała, że w całym zeszłym roku krakowski oddział Wód Polskich zakończył 39 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 256 mln zł. Obecnie w realizacji jest 77 zadań.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.