• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Wody Polskie działają przy rewitalizacji jeziora Jamno

02.07.2020 15:31 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Wody Polskie działają przy rewitalizacji jeziora Jamno

Partnerzy portalu

Wody Polskie działają przy rewitalizacji jeziora Jamno - GospodarkaMorska.pl
Jezioro Jamno/Facebook

Pierwszego lipca odbyła się debata poświęcona przyszłości Jeziora Jamno. Kolejne spotkanie w tym temacie jest dowodem na to, jak istotna dla Wód Polskich jest rewitalizacja tego akwenu. Podczas konsultacji, w których udział wzięli przedstawiciele Wód Polskich, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz naukowcy, padła deklaracja, że wariantem realizowanym docelowo będzie konsultowany jesienią ubiegłego roku wariant numer 1. – Dokonane zostaną minimalne korekty zgodnie z kierunkiem sugestii naukowców, samorządowców i środowisk związanych ze sportami wodnymi – deklaruje Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Przypomnijmy, pierwszy wariant obejmuje przebudowę konstrukcji istniejących wrót sztormowych oraz wykorzystanie zabudowy wykonanej w wariancie naprawczym do budowy śluzy żeglownej i przepławki szczelinowej dla ryb oraz montaż zautomatyzowanego systemu obsługi zasuw wykonanych w wariancie naprawczym, a w strefie brzegowej morza nastąpi modernizacja istniejących opasek brzegowych. Na wylocie kanału do morza wariant pierwszy zakłada budowę kierownic z palisad drewnianych.

- To najbardziej optymalny wariant przebudowy, który zakłada połączenie wielu istotnych funkcji Jeziora Jamno. Po pierwsze funkcji przeciwpowodziowej, która jest tutaj najistotniejsza i jest ona wielokrotnie podkreślana przez samorządowców. Nie możemy jednak zapominać o funkcji turystycznej oraz o tym, że Jamno to piękny, malowniczy akwen, którego wartość przyrodnicza jest nie do przecenienia. Wody Polskie traktują przywrócenie równowagi ekologicznej Jeziora Jamno jako priorytet i jestem przekonany, że wybrany wariant, po wprowadzeniu drobnych korekt, będzie rozwiązaniem satysfakcjonującym – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Pierwszego lipca odbyła się wideokonferencja, podczas której poruszony został temat przyszłości Jeziora Jamno. Podczas spotkania przyjęto do realizacji wskazany wcześniej i funkcjonujący w wariancie naprawczym mechanizm sterowalnych dwóch z czterech przęseł wrót sztormowych dokładając na jednym przęśle przepławkę w formie bystrza oraz dodatkowo śluzę jednokomorową o wymiarach 3,30x25m, wobec zakładanej wcześniej niemal dwukrotnie mniejszej.

– Słuchamy głosu ekspertów i osób, którym na sercu leży przyszłość Jeziora Jamno. Prace przy rewitalizacji tego miejsca trwają bez przerwy, choć z oczywistych powodów pandemia koronawirusa spowolniła działania związane z pozwoleniami urzędowymi oraz decyzjami środowiskowymi. Jesteśmy świadomi jak ważna dla Koszalina i Mielna to inwestycja, wszystkie nasze działania oparte są na decyzjach środowiskowych, nie podejmiemy działań nie mając pewności, ze będą one rozwiązaniami dobrymi dla środowiska naturalnego – dodaje Dyrektor Marek Duklanowski.

W najbliższych tygodniach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpocznie przygotowanie dokumentacji dla docelowego kształtu węzła wodnego na jez. Jamno w oparciu o już przygotowane do wdrożenia koncepcje i projekty.Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.