• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Ustawa o pracy na morzu podpisana

jm

23.08.2021 14:57 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Ustawa o pracy na morzu podpisana - GospodarkaMorska.pl
Fot. Paul Einerhand / Unsplash

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pracy na morzu – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Zmiany w ustawie dotyczą zabezpieczenia marynarskich umów o pracę w przypadku uwięzienia przez piratów lub zbrojnej napaści. Zapewniają ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy.

Zaznaczono, że celem ustawy jest także poprawa funkcjonowania i uelastycznienie uregulowań ustawy o pracy na morzu. W ustawie przewiduje się m.in.: zmianę definicji armatora, marynarza oraz statku niekonwencyjnego, a także określa się co to jest piractwo oraz zbrojna napaść.

W ustawie wprowadza się również zmianę waluty z EUR na PLN przy opłatach za wydawanie książeczek żeglarskich przez dyrektorów urzędów morskich, umożliwia się dokonywanie wpisów w języku angielskim w książeczkach żeglarskich, a także ujednolica się okres ważności wszystkich książeczek żeglarskich.

Ponadto – jak czytamy – wprowadza się obowiązek przedkładania przez agencje pośrednictwa pracy dla marynarzy dowodu przedłużenia ubezpieczenia lub zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności za szkody poniesione przez marynarzy z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy oraz umożliwia się "członkom załóg jednostek pływających urzędów morskich rozliczania czasu pracy w oparciu o przepisy ustawy o pracy na morzu".

Zaznaczono, że w nowelizacji usunięto ograniczenie ważności świadectwa zdrowia ze względu na wiek marynarza i wprowadzono możliwość uznawania świadectw zdrowia wydanych w innych państwach, jeśli są one wydane zgodnie z określonymi w ustawie przepisami. Wprowadzono także regulacje umożliwiające marynarzom, u których w wyniku przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego wydano świadectwo zdrowia stwierdzające brak zdolności do pracy na statku, może przysługiwać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy zgodnie z trybem i na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wskazano także, że marynarzowi, u którego, w wyniku ponownego badania, zostały stwierdzone ograniczenia dotyczące zdolności do pracy w dotychczasowym czasie i zakresie obowiązków, wydaje się świadectwo zdrowia na inne stanowisko na statku zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, "albo może przysługiwać mu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w trybie i na zasadach określonych w ww. przepisach".

Napisano, że wprowadzone zmiany zrównują sytuację załóg statków konwencyjnych, statków pełniących stałe pogotowie oraz statków takich jak holowniki, pogłębiarki oraz dźwigi pływające jeśli chodzi o zapewnienie przez armatora załogom bezpłatnego wyżywienia o odpowiedniej jakości i wodę pitną.

Regulacja przewiduje również, że załogom na specjalistycznych statkach technicznych takich jak holowniki, pogłębiarki i dźwigi pływające, będzie przysługiwało analogiczne rozliczenie czasu pracy, jak na platformach wiertniczych obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi lub część załogi.

Ustawa nowelizująca przewidziała, że dotychczasowe czyny wskazane jako wykroczenia, stają się czynami, za których popełnienie, od dnia wejścia w życie nowelizacji, grozić będzie kara pieniężna (w takiej samej wysokości jak dotychczasowa grzywna), co jednoznaczne jest ze zmianą trybu ich orzekania.

Napisano, że ustawa wprowadza także zmiany w art. 117 ustawy o pracy na morzu w związku z faktem, że nadzór nad agencjami zatrudnienia marynarzy wykonuje dyrektor urzędu morskiego, i to on, co do zasady uprawniony powinien być do nakładania sankcji określonych w ww. przepisach.
Ustawa zawiera przepisy przejściowe i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.