• <

Sejm. Projekt nowelizacji ustawy poprawiający bezpieczeństwo żeglugi do drugiego czytania

gm

14.11.2022 21:12
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sejm. Projekt nowelizacji ustawy poprawiający bezpieczeństwo żeglugi do drugiego czytania

Partnerzy portalu

Sejm. Projekt nowelizacji ustawy poprawiający bezpieczeństwo żeglugi do drugiego czytania - GospodarkaMorska.pl

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła w poniedziałek wniosek o uchwalenie rządowego projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim. Nowela ma m.in. poprawić bezpieczeństwo żeglugi, a także umożliwić budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu Sejmu 27 października br. skierowano go do dalszych prac w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Komisja rozpoczęła posiedzenie 3 listopada, powstała jednak wątpliwość co do zaproponowanej poprawki, która miałaby zmieniać także ustawę o Straży Granicznej.

Jak wyjaśniał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, chodziło o bezpieczeństwo gazoportu w Świnoujściu. Poprawka zakładała "przyznanie Straży Granicznej dodatkowych uprawnień, dających możliwość pewnych sprawdzeń, a także wprowadzenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba, strefy wyłączenia dookoła gazoportu nie większej niż 200 metrów, gdzie można by było wprowadzić chociażby zakaz poruszania się niektórych osób, dodatkowe środki bezpieczeństwa".

Biuro Legislacyjne stwierdziło, że zaproponowane rozwiązania "mogą budzić zasadnicze wątpliwości w kontekście zasady trzech czytań", a także może to zostać zakwalifikowane "jako naruszenie art. 119 ust. 1 konstytucji".

Obrady komisji zostały przerwane, a poprawka skierowana do Biura Analiz Sejmowych, które – jak przekazał w poniedziałek przewodniczący komisji Marek Sawicki (KP) – podtrzymało wątpliwości Biura Legislacyjnego.

Posłowie zgłaszający poprawkę podtrzymali ją, jednak nie uzyskała ona większości głosów komisji i nie została przyjęta. Jak zaznaczył przewodniczący Sawicki, będzie możliwość zgłoszenia jej w drugim czytaniu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw ma poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów.

Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Według projektodawców najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie to: doprecyzowanie zadań i zakresu odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej, wprowadzenie obowiązkowych audytów i inspekcji doraźnych po zatrzymaniu statku w obcym porcie ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy, wprowadzenie obowiązkowego audytu w stosunku do armatora po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

Zgodnie z projektem, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

Projektodawcy zwrócili ponadto uwagę, że projektowana zmiana umożliwi dyrektorom urzędów morskich wydawanie zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

Wskazali, że projektowana nowelizacja pociąga za sobą zmiany 11 ustaw, co - jak oceniono - ma zwiększyć efektywność przepisów i poprawy działalności żeglugi morskiej i śródlądowej.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła projekt z poprawkami m.in. redakcyjnymi biura legislacyjnego.

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.