• <
escort_980x120_gif_2020

Minister Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Minister Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska
Minister Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska - GospodarkaMorska.pl

pc/MGMiŻŚ

01.07.2019 Źródło: własne

W Brukseli 26 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska. Wzięła w nim udział Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas posiedzenia ministrowie zdecydowali o przyjęciu tzw. podejścia ogólnego dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. minimalnych wymogów dot. ponownego wykorzystania wody. Wypracowane stanowisko będzie wykorzystane w negocjacjach z Parlamentem Europejskim w kolejnych etapach prac nad rozporządzeniem.

Przyjęcie podejścia ogólnego jest ważnym krokiem w kierunku ustanowienia ram dla ponownego wykorzystania odzyskanej wody przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Rozporządzenie przyczyni się do zwalczania niedoboru wody, który jest coraz większym problemem nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Rada w swym stanowisku pozostawia państwom członkowskim  swobodę wyboru, czy będą wykorzystywać ponownie wodę w zależności od uwarunkowań gospodarczych, społecznych, czy geograficznych. Pozwala także na zmianę decyzji i rozpoczęcie ponownego wykorzystania wody później, gdy państwo członkowskie uzna to za konieczne.

Podczas spotkania prezydencja rumuńska przekazała także informacje na temat stanu prac nad innym, ważnym z punktu widzenia MGMiŻŚ, dokumentem: wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki, które ma na celu częściową harmonizację wymagań tego rozporządzenia z analogicznymi wymaganiami dotyczącymi monitorowania, raportowania i weryfikacji, ustanowionymi w 2016 r. przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Źródło:
własne
 Ropa brent 41,83 $ baryłka  0,00% 22:58
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2230,20 $ uncja  0,00% 22:59
 Platyna 841,60 $ uncja  0,00% 22:59
 Srebro 22,98 $ uncja  0,00% 22:59
 Złoto 1864,15 $ uncja  0,00% 22:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.