• <

Minister Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Minister Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska
Minister Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska - GospodarkaMorska.pl

pc/MGMiŻŚ

01.07.2019 Źródło: własne

W Brukseli 26 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska. Wzięła w nim udział Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas posiedzenia ministrowie zdecydowali o przyjęciu tzw. podejścia ogólnego dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. minimalnych wymogów dot. ponownego wykorzystania wody. Wypracowane stanowisko będzie wykorzystane w negocjacjach z Parlamentem Europejskim w kolejnych etapach prac nad rozporządzeniem.

Przyjęcie podejścia ogólnego jest ważnym krokiem w kierunku ustanowienia ram dla ponownego wykorzystania odzyskanej wody przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Rozporządzenie przyczyni się do zwalczania niedoboru wody, który jest coraz większym problemem nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Rada w swym stanowisku pozostawia państwom członkowskim  swobodę wyboru, czy będą wykorzystywać ponownie wodę w zależności od uwarunkowań gospodarczych, społecznych, czy geograficznych. Pozwala także na zmianę decyzji i rozpoczęcie ponownego wykorzystania wody później, gdy państwo członkowskie uzna to za konieczne.

Podczas spotkania prezydencja rumuńska przekazała także informacje na temat stanu prac nad innym, ważnym z punktu widzenia MGMiŻŚ, dokumentem: wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki, które ma na celu częściową harmonizację wymagań tego rozporządzenia z analogicznymi wymaganiami dotyczącymi monitorowania, raportowania i weryfikacji, ustanowionymi w 2016 r. przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27800,00 $ tona 0,38% 15 kwi
 Cynk 2809,00 $ tona 0,72% 15 kwi
 Aluminium 2328,00 $ tona 1,35% 15 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.