• <

Trudno zarządzać Bałtykiem

Trudno zarządzać Bałtykiem - GospodarkaMorska.pl

Marek Nowak

05.10.2016 Źródło: własne

Środowisko, ekonomia oraz wyzwania jakie stoją przed krajami nadbałtyckimi omówione zostały na konferencji „Bałtyk - małe morze, którym trudno zarządzać”. Zorganizował ją Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy. 

- Głównym zadaniem konferencji jest identyfikacja problemów związanych ze środowiskiem i zarządzaniem zasobami Bałtyku, a także wymiana doświadczeń z przedstawicielami krajów, w których podjęto już określone działania - mówi Emil Kuzdebski, dyrektor MIR. - Poznajemy dzięki temu konsekwencje wprowadzenia określonych zmian środowiskowych i admininistracyjnych, co pozwoli nam uniknąć określonych błędów i skorzystać z pozytywnych wzorców.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Zmiany funkcjonowania ekosystemu pod wpływem klimatu i przełowienia” wygłosił prof. Christian Möllmann z Uniwersytetu Hamburskiego, a następnie duża część konferencji poświęcona została zagadnieniom związanym z rybołówstwem, w tym z problematyką populacji dorsza i innych gatunków ryb. Wlewy oceaniczne, które dotarły do basenu Bornholmskiego i Gdańskiego, przełowienie, spływający do Bałtyku fosfor i azot to tylko cześć spośród omawianych zagadnień.

- Dzięki poruszonej tematyce z różnych dziedzin wiedzy wiele obecnych na konferencji osób uzmysłowiło sobie jak skomplikowany jest ekosystem Bałtyku, w którym żyje ogromna liczba współzależnych organizmów - stwierdza profesor Tomasz Linkowski, moderator konferencji i dyskusji. - Nie ma też żadnej gwarancji, że środowisko Bałtyku pozostawione sobie na kilka lat i pozbawione oddziaływania negatywnych czynników, w tym połowów, wróciłoby do stanu, jaki obserwowaliśmy przed wieloma laty.

Podczas wystąpień prelegenci rozprawiali się też z mitami dotyczącymi między innymi możliwości hodowania w Bałtyku omułków u podstaw wież morskich farm wiatrowych, a profesor Marianna Pastuszak naukowymi i zdroworozsądkowymi argumentami rozprawiła się z postanowieniami konwencji HELCOM z zakresie zaleceń w sprawie ograniczenia przez Polskę emisji azotu i fosforu do Bałtyku.

Pouczający był także wykład Antona Paulruda na temat szwedzkiego systemu zarządzania zasobami bałtyckimi, który oparty jest na zbywalnych prawach połowowych.

W kilku kwestiach okazało się także, że z naukowego punktu widzenia problemy leżące na pograniczu różnych sfer interesów są bardziej skomplikowane, niż się powszechnie uważa i proponowane proste sposoby ich rozwiązania mogą jedynie doprowadzić do pogłębienia sytuacji kryzysowych, a w najlepszym przypadku do braku spodziewanych efektów, pomimo poniesionych nakładów.

- Zainteresowanie konferencją jest bardzo duże, zarejestrowało się ponad 200 uczestników, a wielu słuchaczy przyszło w ostatniej chwili - mówi Emil Kuzdebski. - W związku z tym poważnie rozważamy regularną, coroczną organizację tego wydarzenia.

Konferencja odbyła się 5.10 w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Wystąpienia wygłaszane były w trzech blokach tematycznych: środowisko, zarządzanie i wyzwania oraz zagrożenia.


Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32123,00 $ tona 3,02% 17 maj
 Cynk 2954,00 $ tona 1,03% 17 maj
 Aluminium 2455,00 $ tona 0,70% 17 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.