• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odwołany

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odwołany

Partnerzy portalu

Fot. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został odwołany. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Błażeja Konkola na stanowisko wiceprezesa zarządu PSSE. Powołana na stanowisko członka zarządu Katarzyna Gruszecka-Spychała zrezygnowała z tej funkcji. PSSE opublikowała ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na nowego Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 45/2024 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie spółki do 10.06.2024 r. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania nastąpi 13.06.2024 r. Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne od 14.06.2024 r.

Przemysław Sztandera pełnił funkcję prezesa PSSE od grudnia 2018 r. Wcześniej był wiceprezesem zarządu ds. finansowych GSG Towers i Stoczni Gdańsk. W 2004 r. dołączył do zespołu Banku DnB Nord i zbudował w nim od postaw pion ryzyka. Od listopada 2007 zarządzał Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym MSP i Bankowości Detalicznej. Od 2014 r. pracował w Polskim Funduszu Rozwoju.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.