• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Potok Wiczliński znów popłynie

09.10.2020 10:33 Źródło: gdynia.pl

Partnerzy portalu

Potok Wiczliński znów popłynie - GospodarkaMorska.pl
Fot. Marcin Mielewski/gdynia.pl

Przygotowania inwestycji „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni” trwały ze względu na jej skalę kilka lat. Roboty nad realizacją idą zgodnie z planem i już za niecałe pół roku woda w dopływie Kaczej znów popłynie. Postępy najlepiej widać z lotu ptaka.

Główne założenie planowanego retencjonowania wód opadowych w zlewni Potoku Wiczlińskiego, który jest naturalnym ciekiem wodnym i lewostronnym dopływem rzeki Kaczej, to ograniczenie wielkości przepływu w przekroju ujściowym. Inwestycja była niezbędna, ponieważ możliwości przyjęcia wód przez Kaczą są ograniczone, a intensywna urbanizacja Chwarzna i Wiczlina oraz związane z nią utwardzanie gruntów sprawiają, że zmniejsza się naturalna retencja tych terenów. To z kolei grozi zalewaniem ulic i budynków w tych dzielnicach.

- Potok Wiczliński to ważna, wielowymiarowa inwestycja, która ma na celu ustabilizowanie oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w zachodnich dzielnicach miasta. Odtworzony Potok Wiczliński niedługo będzie cieszył mieszkańców Gdyni, ponieważ poza chroniącą przed powodzią funkcją retencyjną będzie miał też funkcję rekreacyjną – mówi Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Zaawansowanie prac

Ze względu na duży obszarowo zakres inwestycja została podzielona na trzy etapy. Aktualnie realizowane są etapy I i II, dla etapu III przedsięwzięcia trwają prace projektowe.

- To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców zachodnich dzielnic miasta, że realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Ukończone jest już 75 procent zadania – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

- Zbiornik retencyjny Obwodnica jest prawie gotowy, zbiornik Wiczlino-Zielenisz na półmetku, regulacja potoku Wiczlińskiego wykonana w 70 procentach, a przepusty drogowe w 75 procentach. Regulacja Kaczej wraz z wykonaniem przepustów jest zakończona, podobnie usunięcie kolizji. Zieleń zrobiona na 80 procent, drogi dojazdowe na 40 procent. Zostały nam do zrobienia: droga eksploatacyjna leśna (DG-1), odcinek drogi DG3 (na koronie zapory zbiornika Zielenisz) od ul. Śliskiej do ul. Myśliwskiej, ukształtowanie skarp zbiornika Zielenisz, budowla przelewowa, przepust pod ul. Krauzego i skanalizowanie odcinka potoku Wiczlińskiego w rejonie Obwodnicy Trójmiasta.

Do prac przy I etapie przystąpiono w drugiej połowie ubiegłego roku, realizuje je Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD. Zaś prace w II etapie inwestycji wykonuje od drugiego kwartału tego roku firma budowlano-drogowa MTM S.A.. Według planu potrwają do lutego 2021.

- W ramach realizacji II etapu powstanie zbiornik retencyjny Wiczlino-Szkoła, wykonane zostaną dwa przepusty, ciek Potoku Wiczlińskiego zostanie uregulowany, wokół zbiornika powstanie oświetlony ciąg komunikacyjny z miejscami do odpoczynku wyposażony w ławki, kosze, stojaki rowerowe, posadzone zostaną żywopłoty – dodaje Marek Łucyk.

Będące na ukończeniu prace związane z zielenią, związane z II etapem inwestycji, obejmują wycinkę drzew i krzewów, karczowanie wraz z usunięciem karpin i korzeni, zabezpieczenie istniejących drzew, wykonanie trawników i muraw, nasadzenia żywopłotów wokół zbiornika oraz pielęgnację trawników/muraw i krzewów w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego.

- Bardzo dużo wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy w kwestii odbudowy Potoku Wiczlińskiego. Etap I niedługo zostanie zakończony, prace są bardzo zaawansowane, a co niezwykle cieszy - zmianami interesują się mieszkańcy - dlaczego powstał, jaka jest historia, to bardzo budujące. Co ważne - obiekt nie jest "zamknięty", a w ramach powstaje jedna z ciekawszych tras rekreacyjnych, z której już teraz korzysta bardzo dużo osób. To wielka radość móc opowiadać o finalnej fazie prac po wielu latach przygotowań! Było warto! - mówi Jakub Ubych, Radny Miasta Gdyni.

Inwestycja dotycząca odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych jest elementem projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 35 308 549,07 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Planowany całkowity koszt projektu to 50 852 242,99 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych 41 539 469,5 zł.

Projekt realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.