• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki

29.01.2021 11:34 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki

Partnerzy portalu

Podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki  - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Komisja Europejska i Służba Działań Zewnętrznych opublikowały podsumowanie wyników konsultacji publicznych w sprawie dalszych działań Unii Europejskiej w zakresie Arktyki.

Obecna polityka UE wobec Arktyki, określona we wspólnym komunikacie z 2016 r., opiera się na trzech filarach: przeciwdziałaniu zmianie klimatu i ochrona środowiska, promowaniu zrównoważonego rozwoju i zacieśnianiu współpracy międzynarodowej.

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) rozpoczęły konsultacje społeczne w celu zaktualizowania swojej polityki. Konsultacje, które zakończyły się 10 listopada 2020 r., pomogły w szerszej refleksji nad nowymi wyzwaniami i możliwościami w regionie Arktyki, w świetle celów UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i unijnego programu międzynarodowego zarządzania oceanami.

Proces konsultacji obejmował szerokie grono zainteresowanych stron z Arktyki, zarówno publicznych, jak i prywatnych, rządowych i pozarządowych, regionalnych i lokalnych.

Przeważająca większość odpowiedzi udzielonych w ramach konsultacji potwierdziła, że ​​obecne priorytety Arktyki są nadal aktualne. Z konsultacji jasno wynika, że ​​UE ma do odegrania ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, stabilności, zrównoważenia i dobrobytu Arktyki, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową. Według autorów UE powinna:

- przyjmować długoterminową perspektywę i zniechęcać do niezrównoważonych środowiskowo praktyk, które osłabiają ekosystemy, mieszkańców i gatunki Arktyki
- silniej powiązać swoją politykę klimatyczną, Europejski Zielony Ład i zaktualizowaną politykę UE wobec Arktyki w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Arktyki
- utrzymać naukę i badania w centrum polityki i działań UE w Arktyce

W tym kontekście Komisja Europejska i ESDZ ponownie przeanalizują rolę UE w sprawach dotyczących Arktyki i do końca 2021 r. zaktualizują wspólny komunikat z 2016 r. w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki.

źródło: European Comission

Tagi:
ue, arktyka

Dziękujemy za wysłane grafiki.