• <
siemens_gamesa_2022

PGE i Ørsted wnioskują w sprawie poziomu wsparcia dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

AK

02.11.2021 22:44 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore PGE i Ørsted wnioskują w sprawie poziomu wsparcia dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

Partnerzy portalu

PGE i Ørsted wnioskują w sprawie poziomu wsparcia dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - GospodarkaMorska.pl
Fot. Ben Kim/ Unsplash

Partnerzy inwestycyjni realizujący budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica rozpoczęli proces indywidualnych negocjacji z Komisją Europejską, dotyczący ustalenia indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla obu etapów projektu – Baltica 2 i Baltica 3. PGE i Ørsted spodziewają się decyzji Komisji Europejskiej w ciągu roku. Ustalenie indywidualnego poziomu wsparcia będzie ważnym elementem przybliżającym inwestorów do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej.

PGE i Ørsted złożyli komplet dokumentów wymaganych tzw. ustawą offshore. Zanim trafią one do Komisji Europejskiej, przejdą jeszcze weryfikację Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Konkurencji i Konsumentów, z których każdy ma prawo prosić o wyjaśnienia lub odpowiedź na dodatkowe pytania. 

 – Niezmiernie cieszy nas, że w zakładanym czasie rozpoczęliśmy proces prowadzący do ustalenia ostatecznej ceny w przyznanym wiosną kontrakcie różnicowym. Warto podkreślić, że jesteśmy pierwsi na rynku spośród inwestorów uprawnionych do indywidualnej notyfikacji.  Jest to dobry prognostyk, pozwalający z optymizmem patrzeć w przyszłość. Naszym wspólnym priorytetem jest realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Ma to kluczowe znaczenie dla polskiego systemu elektroenergetycznego, w którym uszczuplane moce węglowe należy zastępować mocami z innych źródeł bezemisyjnych m.in. farm wiatrowych na Bałtyku. Dlatego mamy nadzieję, że jak najszybciej zakończymy proces zatwierdzania indywidualnej notyfikacji – mówi Søren Westergaard Jensen, starszy dyrektor ds. rozwoju projektów, kierujący z ramienia Ørsted rozwojem Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Punktem wyjścia do rozmów z Komisją Europejską jest wyznaczona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska cena maksymalna na poziomie 319,6 zł/MWh. Mechanizm zaszyty w ustawie offshore sprawia, że w trakcie negocjacji ostateczna cena może zostać jedynie obniżona. Zanim zatwierdzona przez KE cena stanie się tą ostateczną, przejdzie jeszcze ostateczną weryfikację Urzędu Regulacji Energetyki. Dlatego dzisiaj trudno określić precyzyjną datę zakończenia procesu negocjacyjnego. 

– Ustalenie ostatecznych cen energii z Komisją Europejską w kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających podjęcie finalnej decyzji dotyczącej budowy Morskiej farmy wiatrowej Baltica. Kontrakt różnicowy zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale i dla odbiorców energii. Prace w tym zakresie idą zgodnie z zakładanym harmonogramem – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Ustalenie ostatecznego poziomu wsparcia dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica to jeden z kluczowych elementów do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Partnerzy spodziewają się, że decyzję Komisji Europejskiej usłyszą nie później niż za rok.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW jest planowane na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. 

Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

O PGE Baltica

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE.

Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Grupa PGE będzie posiadać do ok. 6,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku. 

O Grupie Kapitałowej PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.  Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce. Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W swojej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. 

Więcej o Ørsted

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Wywodzący się z Danii koncern jest dziś obecny na kilkunastu rynkach, poczynając od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez kraje europejskie, a kończąc  na Azji. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, na którym firma działa już 10 lat, zatrudniając obecnie około 250 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Realizacja Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o łącznej mocy do 2,5GW w polskiej części Morza Bałtyckiego wpisuje się w zaktualizowaną niedawno przez Ørsted ambicję osiągnięcia 30 GW w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku.

Ørsted, który posiada 30-letnie doświadczenie w realizacji  i rozwijaniu morskich farm wiatrowych, posiada obecnie ok. 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie. Oprócz morskich farm wiatrowych, firma rozwija, buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom. Uznano nas za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie w indeksie Corporate Knights 2021, który gromadzi 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Znajdujemy się także na liście CDP Climate Change A jako światowy lider w zakresie działań na rzecz klimatu. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR).

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.