• <

NFOŚiGW będzie krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo NFOŚiGW będzie krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego
NFOŚiGW będzie krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

sons

17.07.2020 Źródło: Chrońmy Klimat

NFOŚiGW będzie krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego, z którego środków modernizowana ma być polska energetyka - wynika z projektu noweli ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Resort Klimatu szacuje, że Polska uzyska od 2 do 4,8 mld euro.

Opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw ma stworzyć krajowy system obsługujący wydawanie środków z Funduszu Modernizacyjnego.

Środki z Funduszu Modernizacji będą przeznaczone na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Z Funduszu nie będą mogły być jednak finansowane projekty, które opierają się na wykorzystaniu stałych paliw kopalnych.

Pieniądze w Funduszu pochodzić będą ze sprzedaży przez KE uprawnień do emisji CO2 stanowiących 2 proc. całkowitej puli unijnej. Polska będzie największym beneficjentem środków z Funduszu - będzie to 43,41 proc. puli.

Autor projektu, czyli resort klimatu szacuje, że Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość - w zależności od popytu na uprawnienia i ich cen rynkowych - sięgnie od 2-4,8 mld euro.

Zgodnie z projektem, stworzony zostanie krajowy system wdrażania Funduszu Modernizacyjnego. Jego operatorem będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W uzasadnieniu wskazano, że finansowanie inwestycji ze środków Funduszu będzie odbywało się w ramach przyjętych programów priorytetowych NFOŚiGW. Programy te będą jednak musiały być zaopiniowane przez Radą Konsultacyjną, w której skład wejdą przedstawiciele ministerstw m.in. klimatu, finansów, rolnictwa, transportu.

Według projektu, po uzgodnieniu na poziomie krajowym programów, kolejnym etapem będzie konsultacja ich na poziomie EBi i Komisji Europejskiej. Jeżeli organy UE wydadzą zgodę, środki na inwestycje będą przekazywane do NFOŚiGW. Co najmniej 70 proc. środków uzyskanych z puli Funduszu Modernizacyjnego przypadającej Polsce, zostanie przeznaczona na inwestycje w obszarach priorytetowych.

Projekt zakłada również, że minister właściwy ds. klimatu będzie sprawozdawał jak wykorzystywane są te środki. Co roku będzie też przekazywał do EBI wykaz planowanych programów priorytetowych.

Nowe przepisy - jak czytamy w uzasadnianiu - pozwolą NFOŚiGW pełnić rolę podmiotu wdrażającego budżet Unii Europejskiej metodą zarządzania pośredniego. Jak wytłumaczono, polegałoby to na tym, że po przejściu odpowiedniej procedury Narodowy Fundusz mógłby zawierać umowy z KE na wdrażanie środków UE poza granicami Polski, realizując przy tym proekologiczne cele dla całej Wspólnoty.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27800,00 $ tona 0,38% 15 kwi
 Cynk 2809,00 $ tona 0,72% 15 kwi
 Aluminium 2328,00 $ tona 1,35% 15 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.