• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Meyer Turku rozwija swoją strategię działania na rzecz ograniczenia emisji CO2

rk

10.04.2024 16:43 Źródło: Meyer Turku, NEcOLEAP, Turku.fi
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Meyer Turku rozwija swoją strategię działania na rzecz ograniczenia emisji CO2

Partnerzy portalu

Fot. Meyer Turku

Jedna z najważniejszych fińskich stoczni, należąca do grupy Meyer, rozpoczyna program NEcOLEAP. Jego celem jest opracowanie neutralnego dla klimatu statku wycieczkowego, a także zdekarbonizowanie zakładu stoczniowego przy użyciu innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Koncepcja neutralnego dla klimatu wycieczkowca jest rozwijana we współpracy z innymi podmiotami, w tym placówkami naukowymi i instytutami badawczymi. Wiąże się to również z rozwojem branży stoczniowej, w tym automatyzacją pracy, efektywnością energetyczną i właściwym rozporządzaniem zasobami. Projekt statku ma zostać przygotowany do 2025 roku, a działalność ma rozpocząć w 2030 roku, rozpoczynając tym niejako nowy etap dla zeroemisyjnych podróży morskich. W ramach przedsięwzięcia projektanci i eksperci zajmą się m.in. wyszukiwaniem i wykorzystaniem nowych materiałów budowlanych i rozwiązań stoczniowych, w tym optymalizacji kadłuba, zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo oraz bardziej wydajne systemy.

Celem programu NEcOLEAP jest również przyspieszenie dostosowania działalności stoczni do transformacji w zgodzie z ideą dekarbonizacji przemysłu i spełnienie wymogów dotyczących ograniczania skutków dla zmian klimatu, wypełniając także zobowiązania wobec partnerów świadomych zmian zachodzących w środowisku. Stąd eksperci badają możliwości wprowadzenia nowych i odpowiedzialnych technologii, aby osiągnąć strategiczne cele klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

"W przyszłości niskoemisyjne rozwiązania paliwowe podkreślą ślad węglowy konstrukcji w wpływie statków wycieczkowych na klimat. Wymaga to również wpływu na emisje z konstrukcji i materiałów poprzez wybór niskoemisyjnych i odpowiedzialnych alternatyw oraz opracowanie metod działania stoczni", podkreśliła Liina Vahala, kierownik projektu NEcOLEAP, w wywiadzie dla portalu informacyjnego miasta Turku. Wskazała też, że stocznia Meyer Turku jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów budujących statki wycieczkowe na świecie. Powstające tam jednostki, zaliczane do największych, jakie obecnie powstają, są zarówno nowoczesne, jak i przyjazne środowisku. To samo dotyczy promów i innych budowanych tam statków i promów. Globalny udział w branży rejsów morskich wynosi 15%, stale realizując zamówienia dla największych firm w branży. "Statki i przemysł żeglugowy są znaczącym towarem eksportowym tak dla Turku jak i Finlandii Finlandii jako całości. Z drugiej strony, neutralny dla klimatu produkt eksportowy, zwiększa fińskie zaangażowanie w dekarbonizację, rozszerzając pozytywne skutki dla klimatu na poziom globalny. Umożliwimy wspólnie tworzenie odpowiedzialnej turystyki", podsumowała Liina Vahala.

Wśród innych inicjatyw Meyer Turku w ramach programu NEcOLEAP jest m.in. hodowla pszczół, co wspiera zapytanie kwiatów oraz służy utrzymaniu równowagi w środowisku, czy też ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. W planach stoczniowców jest choćby budowa gaju jałowcowego, wspierającego różnorodność biologiczną.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.