• <
BOTA_FILM_2021

Lotos Petrobaltic – górnictwo morskie i żegluga offshore

21.03.2021 13:36 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Lotos Petrobaltic – górnictwo morskie i żegluga offshore
Lotos Petrobaltic  – górnictwo morskie i żegluga offshore - GospodarkaMorska.pl
LOTOS

Lotos Petrobaltic S.A. to firma z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, która została powołana do poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego. Firma w związku z wykonywanymi odwiertami na morzu zajmuje się również tzw. żeglugą offshore. Dzięki temu zapewnia się do swoich wewnętrznych celów: usługi zarządzania posiadaną flotą jednostek pływających, kompleksową obsługę logistyki morskiej, a także badania dna morza.

Ze względu na prowadzone już i planowane prace przy projektach budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, statki przedsiębiorstwa coraz bardziej widoczne są i na tym polu.  Według założeń rozwojowych w najbliższych latach postanowiono jeszcze bardziej  zaangażować się w ten przyszłościowy segment żeglugi.

W ramach cyklu artykułów o armatorach i statkach widzianych w polskich portach prezentujemy naszego polskiego armatora wyspecjalizowanego we wsparciu branży wydobycia węglowodorów na Bałtyku, który chciałby również zaistnieć w formującym się właśnie polskim rynku wind offshore energy.

Jedyna taka firma w Polsce

Lotos Petrobaltic S.A., oprócz posiadanych platform wiertniczych, poszukujących i wydobywających ropę i gaz na Bałtyku (dwie platformy wiertnicze i trzy platformy eksploatacyjne) posiada też bardzo wyspecjalizowane jednostki wykorzystywane do ich obsługi. Mowa tutaj o obsłudze takich procesów: jak nadzór prac, sprawowanie funkcji ratowniczych i dozorowych, w tym asysta przeciw rozlewowa, holowania, dostawa ładunków, czyli sprzętu, wyposażenia i ludzi na platformy, udział w projektach badawczych i w końcu odbiór i magazynowanie urobku ropy naftowej i dostarczanie jej do rafinerii Grupy Lotos.

Różnorodna flota

Flota Lotos Petrobaltic S.A. i powiązanych z nią spółek zarządzających i wspierających, tj. jak na przykład Miliana  Shipmanagement Ltd., czy Technical Ship Management Sp. z o.o. składa się obecnie z  jednostek różnych typów, służących przede wszystkim do celów wsparcia górnictwa morskiego.

Największą posiadaną jednostką jest tankowiec wahadłowy (ang. shuttle tanker) o nazwie „Icarus III”. Ten wybudowany w 1997 roku zbiornikowiec ma długość 182,14 metrów i szerokość 25,30 metra. Jego zadaniem jest transport i magazynowanie wydobytej ropy naftowej z eksploatowanych przez Lotos Petrobaltic S.A. złóż bałtyckich, głównie ze złoża B3. Statek posiada nośność 32,200 ton. Klasyfikatorem jednostki jest Polski Rejestr Statków (PRS).

Inną z jednostek jest AHTS (ang. Anchor Handling Tug Supply) o nazwie „Bazalt” wybudowaną w 1980 roku i również klasyfikowaną przez PRS. Do głównych zadań tej jednostki należą: holowanie platform i innych jednostek, transport ładunków dla zapewnienia właściwego funkcjonowania platform wiertniczych, dozór ratowniczy w rejonie platform, transfer osób w związku z prowadzoną pracą i projektami, a także wsparcie w zakresie zabezpieczenia ochrony środowiska naturalnego. Jednostka o długości 64,54 metrów posiada, co ważne w przypadku holowników duży uciąg (ang. bollard pull) o wartości 69,2 ton.

We flocie znajduje się także holownik zaopatrzeniowy „Kambr” wybudowany w 2005 roku i klasyfikowany przez Bureau Veritas. Ta mniejsza jednostka o długości 36 metrów i uciągu na palu 23,68 ton wykorzystywana jest przede wszystkim do zabezpieczenia ratownictwa morskiego, ochrony środowiska, transportu paliwa i towarów na potrzeby platform, a także transferu osób do celów prowadzonych przez spółkę zadań.

Kolejną i najstarszą jednostką, bo wybudowaną w 1962 roku jest „Aphrodite I”, która Lotos Petrobaltic  – górnictwo morskie i żegluga offshore określana jest jako jednostka specjalna wykorzystywana również do transferów personelu (Special Purpose Standby Ship / Crew Boat). Towarzystwem klasyfikacyjnym jest PRS. Statek posiada długość 32,95 metra i szerokość 6,7 metra. Do podstawowych zadań realizowanych przez „Aphrodite I” jest transfer personelu, prowadzenie dyżuru ratowniczego przy platformie a także ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami.

Jak na razie ostatnim i najnowszym nabytkiem Lotos Petrobaltic S.A. jest „Sylur” zakupiony w 2016 roku jako klasyczny zaopatrzeniowiec platform górnictwa morskiego (ang. PSV – Platform Supply Vessel).

Sylur - wielozadaniowa przebudowa

PSV „Sylur” to jednostka klasy DP-2 (ang. Dynamic Positioning 2 - rodzaj komputerowej wersji systemu dynamicznego pozycjonowania). W 2018 roku została ona gruntownie przebudowana w Gdańskiej Stoczni Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. na statek wielozadaniowy. Skomplikowane, zakrojone na szeroką skalę prace stoczniowe objęły znaczącą ingerencję w konstrukcję kadłuba. Oprócz remontu związanego z odnowieniem klasy jednostki dokonano przebudowy, które pozwoliły zwiększyć zakres funkcjonalności zwykłego PSV o między innymi możliwość dokonywania wierceń geologiczno - technicznych za pomocą wiertni obsługiwanej przez otwór w dnie, tzw. moonpool o wymiarach 3,8 m x 3,5 m. Poza tym statek dzięki przeprowadzonej konwersji może obecnie również wspierać prace nurków (ang. diving support). Jednostkę wyposażono także w tzw. bramownicę wychylną (ang. A-Frame) znajdującą się na rufie jednostki. Właśnie dzięki temu wyposażeniu statek może prowadzić badania zaburtowe za pomocą różnego rodzaju sond. Dodatkowo „Sylur” może być jeszcze dostosowany do innych funkcji jednostki badawczej, jak na przykład obsługa zdanie kierowanych pojazdów podwodnych typu ROV (ang. Remotely Operated Vehicle).

Źródło: http://www.tsmanagement.pl/


Aktualną charakterystykę techniczno – eksploatacyjną tej jednostki przedstawiamy poniżej:  

m/v „Sylur” ex „Seabulk Africa”

•    Numer IMO: 9267039
•    Rok budowy: 2003
•    Miejsce budowy: Simek AS, Flekkefjord, Norwegia
•    Rok przebudowy: 2018
•    Miejsce przebudowy: Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.
•    Typ: UT755L PSV DP-2
•    Klasa: PRS
•    Operator: Miliana Shipmanagement Ltd.
•    Ubezpieczyciel OC Armatora (P&I):
•    Bandera i port macierzysty: Cypr, Limassol
•    Długość całkowita (LoA): 72 m
•    Szerokość: 16 m
•    Zanurzenie (letnia linia ładunkowa): 5,81 m
•    DWT: 3,350
•    GT: 2,150
•    Silniki główne: 2 x 2005 kW Bergen Rolls – Royce
•    Dziobowe stery strumieniowe: 2 x 590 kW
•    Rufowe stery strumieniowe: 2 x 515 kW, 60 Hz
•    Silniki pomocnicze: 2 x 250 kW, 440 V, 60Hz
•    Prędkość maksymalna: 14,6 węzła
•    Dynamiczne pozycjonowanie: Kongsberg SDP 21

Plany na przyszłość


Plany rozwoju floty Lotosu Petrobaltic ściśle wiążą się z projektami budowy i obsługi morskich farm wiatrowych. Spółka aspiruje do miana narodowego operatora floty w tym zakresie. W związku z tym planuje się stworzenie floty pięciu jednostek.

Jednakże już obecnie aktualnie posiadane statki tej firmy biorą udział w badaniach, towarzyszących tym projektom. Przykładem było zlecenie pod koniec grudnia 2020 roku przez niemiecką firmę RWE, dotyczące prac wiertniczych pod kątem badań geologicznych w związku z projektem budowy farmy wiatrowej Baltic II. Prace te wykonał PSV „Sylur”.

W przyszłości planuje się natomiast pozyskanie: jednostki do instalacji fundamentów (WTFIV – Wind Turbine Fundation Installation Vessel), jednostki przeznaczonej do instalacji turbin (WTIV – Wind Turbine Installation Vessel) a także statku do układania kabli (CLV – Cable Laying Vessel). W grę wchodzą również jednostki serwisowe, tj.: SOV – Service Operation Vessel i CTV – Crew Transfer Vessel.


GEOFUSION_790x140
ned_project_390x100
Atlas_Copco_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35987,00 $ tona 1,87% 22 wrz
 Cynk 3018,00 $ tona 0,53% 22 wrz
 Aluminium 2886,00 $ tona 0,80% 22 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.