• <
attis_konferecnja_2024

Lewiatan: farmy wiatrowe tylko dla państwowych firm

jm

11.08.2021 12:53 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Lewiatan: farmy wiatrowe tylko dla państwowych firm - GospodarkaMorska.pl
Fot. Nicholas Doherty / Unsplash

Konfederacja Lewiatan twierdzi, że projekt Ministerstwa Infrastruktury daje w możliwości inwestowania w morskie farmy wiatrowe przewagę spółkom państwowym nad koncernami prywatnymi i zagranicznymi.

Konfederacja Lewiatan zwróciła się z apelem o ponowne konsultacje opublikowanego pod koniec lipca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym, dotyczącego wymagań, jakie muszą spełnić instytucje inwestujące w morskie farmy wiatrowe. Według Lewiatana, projekt w aktualnym kształcie faworyzuje firmy państwowe.

Zagraniczne i prywatne firmy poszkodowane

– Treść rozporządzenia premiuje, bazujące na węglu, państwowe firmy energetyczne, którym łatwiej będzie uzyskać pozwolenia lokalizacyjne, a tym samym wsparcie w ramach aukcji dla morskich farm wiatrowych – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan. – Poszkodowane będą zagraniczne i prywatne koncerny, niemające umów o współpracy ze spółkami skarbu państwa – dodaje.

Lewiatan wskazuje, że nowa wersja projektu rozporządzenia nie była konsultowana ani ze stroną społeczną, ani przedstawicielami biznesu. Pojawiły się w niej wymogi, które będą bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do spełnienia przez inwestorów zagranicznych, niezależnie od posiadanego przez nich know-how i doświadczenia. Tym samym zostają oni wykluczeni z postępowania rozstrzygającego, a tym samym z procesu inwestowania w morską energetykę wiatrową w Polsce.

Doświadczenie powinno być kryterium

Resort odrzucił pomysł, aby premiowane było przede wszystkim doświadczenie firm przy realizacji projektów na obszarach morskich. Obok kryterium związanego z budową morskich farm wiatrowych pojawiły się także dotyczące doświadczenia w zakresie budowy farm wiatrowych na lądzie, ale również krótkotrwałych pilotażowych projektów w zakresie wytwarzania hydrowodoru czy realizacji magazynów energii.

– Naszym zdaniem te kryteria nie pozwolą na wybór firm, których kompetencje gwarantują zrealizowanie skomplikowanych projektów na obszarach morskich. Wiążą się one z bardzo specyficznymi ryzykami, wymagają określonej wiedzy i personelu, których nie da się zgromadzić realizując jedynie inwestycje wskazane w projekcie rozporządzenia – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.
Lewiatan wskazuje, że kryteria powinny dawać możliwość przedstawienia oferty przez podmioty, które posiadają odpowiednie doświadczenie zdobyte także poza UE czy krajami EOG.
Dodatkowo, projekt resortu ma być w sprzeczności z postanowieniami Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jak również umowami o wzajemnym wspieraniu inwestycji, w tym zawartymi z USA i Kanadą.

Konfederacja Lewiatan apeluje o ponowne konsultacje społeczne nad projektem.

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.