• <
BOTA_FILM_2021

Lewiatan: farmy wiatrowe tylko dla państwowych firm

jm

11.08.2021 12:53 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Lewiatan: farmy wiatrowe tylko dla państwowych firm
Lewiatan: farmy wiatrowe tylko dla państwowych firm - GospodarkaMorska.pl
Fot. Nicholas Doherty / Unsplash

Konfederacja Lewiatan twierdzi, że projekt Ministerstwa Infrastruktury daje w możliwości inwestowania w morskie farmy wiatrowe przewagę spółkom państwowym nad koncernami prywatnymi i zagranicznymi.

Konfederacja Lewiatan zwróciła się z apelem o ponowne konsultacje opublikowanego pod koniec lipca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym, dotyczącego wymagań, jakie muszą spełnić instytucje inwestujące w morskie farmy wiatrowe. Według Lewiatana, projekt w aktualnym kształcie faworyzuje firmy państwowe.

Zagraniczne i prywatne firmy poszkodowane

– Treść rozporządzenia premiuje, bazujące na węglu, państwowe firmy energetyczne, którym łatwiej będzie uzyskać pozwolenia lokalizacyjne, a tym samym wsparcie w ramach aukcji dla morskich farm wiatrowych – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan. – Poszkodowane będą zagraniczne i prywatne koncerny, niemające umów o współpracy ze spółkami skarbu państwa – dodaje.

Lewiatan wskazuje, że nowa wersja projektu rozporządzenia nie była konsultowana ani ze stroną społeczną, ani przedstawicielami biznesu. Pojawiły się w niej wymogi, które będą bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do spełnienia przez inwestorów zagranicznych, niezależnie od posiadanego przez nich know-how i doświadczenia. Tym samym zostają oni wykluczeni z postępowania rozstrzygającego, a tym samym z procesu inwestowania w morską energetykę wiatrową w Polsce.

Doświadczenie powinno być kryterium

Resort odrzucił pomysł, aby premiowane było przede wszystkim doświadczenie firm przy realizacji projektów na obszarach morskich. Obok kryterium związanego z budową morskich farm wiatrowych pojawiły się także dotyczące doświadczenia w zakresie budowy farm wiatrowych na lądzie, ale również krótkotrwałych pilotażowych projektów w zakresie wytwarzania hydrowodoru czy realizacji magazynów energii.

– Naszym zdaniem te kryteria nie pozwolą na wybór firm, których kompetencje gwarantują zrealizowanie skomplikowanych projektów na obszarach morskich. Wiążą się one z bardzo specyficznymi ryzykami, wymagają określonej wiedzy i personelu, których nie da się zgromadzić realizując jedynie inwestycje wskazane w projekcie rozporządzenia – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.
Lewiatan wskazuje, że kryteria powinny dawać możliwość przedstawienia oferty przez podmioty, które posiadają odpowiednie doświadczenie zdobyte także poza UE czy krajami EOG.
Dodatkowo, projekt resortu ma być w sprzeczności z postanowieniami Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jak również umowami o wzajemnym wspieraniu inwestycji, w tym zawartymi z USA i Kanadą.

Konfederacja Lewiatan apeluje o ponowne konsultacje społeczne nad projektem.

GEOFUSION_790x140
ned_project_390x100
Atlas_Copco_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.