• <
mewo_2022

Łeba widzi szanse w offshore wind. Jakie są plany urzędu miasta?

23.06.2021 19:18 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Łeba widzi szanse w offshore wind. Jakie są plany urzędu miasta?

Partnerzy portalu

Łeba widzi szanse w offshore wind. Jakie są plany urzędu miasta? - GospodarkaMorska.pl
Fot. Patrycja Rapacka

Popularna wśród polskich turystów Łeba znalazła się na świeczniku branży morskiej energetyki wiatrowej. To tu według Krajowego Planu Odbudowy ma powstać port do obsługi jednostek serwisowych. Jeden z inwestorów już wykupił działkę pod bazę serwisową. Jak perspektywy rozwoju infrastruktury kluczowej dla sektora offshore wind postrzegają mieszkańcy miasta? Pytamy Urząd Miejski w Łebie.

Ostateczna wersja KPO dostarczona Komisji Europejskiej na początku maja 2021 roku zakłada budowę infrastruktury terminalowej dla sektora offshore wind. Warunkiem rozwoju wiatraków na polskich wodach Morza Bałtyckiego ma być budowa terminalu instalacyjnego oraz terminalu serwisowego.

Realizacja inwestycji obejmuje budowę głębokowodnego terminalu instalacyjnego w morskim Porcie Gdynia o powierzchni ok. 30 hektarów, który umożliwi jednoczesną obsługę 2 jednostek instalacyjnych. Ponadto planowana jest przebudowa portów na Środkowym Wybrzeżu oraz dostępu do nich od strony morza (w tym falochronów), tak by umożliwić korzystanie z terminali serwisowych przeznaczonych do obsługi jednostek serwisowych offshore wind. Budowę portów serwisowych zakłada się w Łebie oraz Ustce. 

Infrastruktura portowa a local content

Brak polskiej infrastruktury portowej może utrudnić realizację celu local contentu. Przez branżę przedziera się fala sceptycyzmu co do pomyślnej i terminowej realizacji inwestycji. Niektórzy inwestorzy nie czekają i podejmują już pierwsze kroki np. w Łebie. Equinor sfinalizował zakup działki w tym mieście, gdzie powstanie port serwisowy. Tym samym Equinor jest pierwszym z inwestorów realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce, który wraz z partnerem Polenergią wskazał lokalizację bazy obsługowo-serwisowej.

Equinor i Polenergia wspólnie rozwijają projekty morskich farm wiatrowych - MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II o łącznym potencjale mocy zainstalowanej 1440 MW.

- Wybór Łeby na lokalizację bazy operacyjno-serwisowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, to istotny krok w realizacji naszych projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Ta długoterminowa inwestycja przyczyni się do powstania w Łebie centrum morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - komentował Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska.

- Wspieramy rozwój lokalnych społeczności, a realizowane wspólnie z Polenergią projekty i nasza baza O&M oznaczają nowe miejsca pracy i nowe inwestycje dla Łeby i całego regionu. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do powstania nowego rozdziału w tradycji morskiej Łeby. Będziemy kontynuować dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w miarę rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej - dodał.

Planowana baza serwisowa będzie służyć jako centrum logistyczne dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, a złożą się na nią biuro, budynki magazynowe i urządzenia transportowe. Bliska odległość z Łeby do lokalizacji farm przyczyni się do bezpieczeństwa operacji morskich i optymalizacji kosztów obsługi.

Łeba na drodze Polski po energię z morskich farm

Budowa portu serwisowego oraz bazy serwisowo-logistycznych jest dużą szansą dla samej Łeby – miasto liczy ok. 4 tys. mieszkańców. O korzyści płynące z budowy portu serwisowego spytaliśmy Urząd Miejski w Łebie.

W komentarzu dla GospodarkaMorska.pl przedstawiciele urzędu wskazują, że rozwój portu serwisowego pozwoli na zagospodarowanie terenów przeznaczonych na funkcje portowe dotychczas niewykorzystywanych, co zwiększy dochody majątkowe gminy. Poprawią się także warunki żeglugowe w porcie dla jednostek już bazujących w nim oraz pojawią się możliwości zawijania do niego większych jednostek. Spodziewana jest także poprawa stanu nabrzeży portowych poprzez podniesienie ich nośności (w zależności od potrzeb np. deweloperów offshore wind).

Urząd informuje także, że pojawi się uzasadnienie do kierowania zwiększonych środków budżetowych na utrzymanie odpowiednich głębokości toru wodnego. Ponadto pojawią się nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy oraz możliwości wykorzystania bazy noclegowej w mieście dla zaspokojenia stałych lub okresowych potrzeb zakwaterowania pracowników deweloperów morskich farm wiatrowych. Kolejną korzyścią może być współpraca z deweloperami MFW w szerokim spektrum obejmującym zadania własne gminy (np. promocja, oświata, kultura, sport i rekreacja, ochrona środowiska).

Jak Łeba chce wykorzystać szansę rozwoju nowej branży?

Pytamy także Urząd Miejski w Łebie o to, w jaki sposób miasto planuje się przygotować pod względem rozwoju morskich farm na Bałtyku i planów wybudowania portu serwisowego.

Magistrat informuje w odpowiedzi na pytania GospodarkaMorska.pl, że Łeba chce utrzymać i powiększyć dotychczasowe przeznaczenie terenów przewidzianych w planie miejscowym pod rozwój funkcji portowych. W celu zwiększenia oferty dla deweloperów MFW w trakcie opracowania znajduje się zmiana MPZP dla terenów portowych po zachodniej stronie portu. Urząd wskazuje, że projekt planu został opracowany i zaopiniowany przez gminną komisję urbanistyczną. W czerwcu 2021 roku ma zostać skierowany do uzgodnień. 

W planie Łeby jest także wykonanie koncepcji przebudowy wejścia do portu tj. skrócenie falochronu wschodniego i budowa nowego oddalonego od obecnego 50-60 m na wschód oraz lokalizacja nowego basenu technicznego powyżej basenu Portu Jachtowego. 

Łeba przystąpi także do negocjacji z Wojewodą Pomorskim w sprawie komunalizacji terenów portowych – spotkanie przewidziane jest na 23 czerwca tego roku.

Przewidziana jest także poprawa dostępu komunikacyjnego do terenów portowych poprzez przebudowę ul. Turystycznej w Łebie. Projekt będzie finansowany z budżetu gminy i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja projektu planowana jest od września 2021 do kwietnia 2022 roku. Zostanie także zbudowany system monitoringu wizyjnego miasta (projekt w fazie uzgodnień) i zmodernizowany monitoring terenów portowych - tą inwestycję prowadzi obecna administracja portu).

Inwestorzy interesują się Łebą od roku

Czy miasto obserwuje zainteresowanie Łebą wśród inwestorów offshore wind? Urząd potwierdza w rozmowie z naszym portalem, że zainteresowanie obserwował już od ubiegłego roku. Wyjaśnia, że intensywne zainteresowanie developerów MFW wynika m.in. z korzystnego położenia portu w stosunku do pierwszej grupy farm morskich planowanych do realizacji w pierwszym etapie.

- Pierwszym deweloperem MFW, z którym prowadziliśmy rozmowy był Equinor, który w maju 2021 roku nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której zlokalizowane są obiekty dawnej stoczni "Gryf". Po tym przedsiębiorstwie zaczęły zgłaszać się nowe firmy zarówno deweloperzy MFW, jak i świadczące usługi na rzecz tych przedsiębiorstw (np. holownicze, wykonujące konstrukcje stalowe) - informuje nas urząd.

- Wobec braku doświadczenia z tego typu projektami Burmistrz Miasta Łeby zdecydował się zaprosić do dialogu technicznego wybranych deweloperów, aby uszczegółowić ich oczekiwania i skonfrontować je z możliwościami portu. Korzystaliśmy również z możliwości wymiany informacji z pracownikami innych zarządów portów - dodaje urząd miejski w Łebie. 

Co na to mieszkańcy Łeby?

Magistrat informuje nasz portal, że deweloperzy zorganizowali spotkanie z mieszkańcami, na którym obecni byli przedstawiciele m.in. rybaków i przedsiębiorców branży turystycznej, na którym nie zgłaszano istotnych zastrzeżeń. Nie prowadził badań wśród mieszkańców, natomiast informacje były zamieszczane na forach społecznościowych, gdzie spotykały się w większości z przychylnym nastawieniem. 


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.