• <

Konferencja „Ukierunkowany połów danych” podsumowująca projekt FindFISH

jb

20.02.2023 23:40 Źródło: IO PAN
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Konferencja „Ukierunkowany połów danych” podsumowująca projekt FindFISH

Partnerzy portalu

Konferencja „Ukierunkowany połów danych” podsumowująca projekt FindFISH - GospodarkaMorska.pl
Il. FindFISH

W dniu 24 lutego bieżącego roku o godz. 10.00 w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, odbędzie się konferencja pn. „Ukierunkowany połów danych” podsumowująca prace w ramach projektu FindFISH  i prezentująca Usługę FindFISH, która w miesiącu  lutym i marcu 2023 r. będzie bezpłatna. WEJDŹ

Liderem projektu pn. „Platforma transferu wiedzy FindFISH – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa” jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie, a kierownikiem prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka.

Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Zrzeszeniem Rybaków Morskich – Organizacja Producentów z siedzibą we Władysławowie.

Konferencja „Ukierunkowany połów danych” prezentująca wyniki projektu FindFISH na tle tematów, realizowanych w innych jednostkach naukowo-badawczych (MIR-PIB, ERCE PAN, ZUT, IO UG), dotyczących Rybołówstwa, odbędzie się 24 lutego.


Plan Konferencji FindFISH:


10.00:  Rozpoczęcie konferencji „Ukierunkowany połów danych” podsumowującej wyniki  FindFISH
10.10:  Platforma Transferu Wiedzy FindFISH
1. „Usługa FindFISH”, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN
2. „Wyprawy rybackie - podsumowanie”, G. Krzemień – ZRM-OP
3. „O czym Rybacy nie wiedzieli?  Strategia połowu z perspektywy wyników pomiarów sondą CTD”,  P. Pieckiel, L. Dzierzbicka-Głowacka - IM UMG i IOPAN
4. „Analiza zmienności parametrów fizycznych i biochemicznych wód Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem modelu EcoFish”, M. Janecki, D. Dybowski, A. Nowicki, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN
5.  „Analiza optymalnych warunków środowiskowych dla bytowania ryb poławianych przemysłowo w rejonie Zatoki Gdańskiej - Moduł Fish”, M. Janecki, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN
6.  „Ocena usługi FindFISH przez Rybaków”, J. Wittbrodt , G. Łukasiewicz - ZRM-OP
12.00. Przerwa obiadowa
12.45: Referaty zaproszone:
1. „Ekohydrologia dla zrównoważonego rybołówstwa/rybactwa przyszłości”, M. Zalewski  - ERCE PAN.
2. "Dynamika zasobów podstawowych gatunków ryb bałtyckich eksploatowanych przez polskie rybołówstwo ", J. Horbowy – MIR-PIB   
3. "Łososie (Salmo salar) z południowego Bałtyku - kondycja, pokarm, parazytofauna", K. Nadolna-Ałtyn, J. Pawlak, M. Podolska, A. Lejk – MIR-PIB           
4.  „Eutrofizacja Morza Bałtyckiego - Stan i Prognozy”, D. Burska ., D. Pryputniewicz-Flis – IO UG
5. „Struktura populacji formy wędrownej siei (Coregonus lavaretus L.) w estuarium Odry”,B. Więcaszek, P. Czerniejewski, W. Sawicki, A. Tański, K. Formicki – ZUT
14.15. Dyskusja i zakończenie konferencji

Kawa/herbata i tyci słodkości dostępne  w trakcie trwania konferencji.

Wykłady zaproszone:
ERCE PAN Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
MIR-PIB Morski Instytut Rybacki -Państwowy Instytut Badawczy
ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
IO UG Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: [email protected]. Konferencja skierowana jest do rybaków i naukowców, ale także dla producentów i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki morskiej i rybołówstwa.

FindFISH


Platforma FindFISH to baza danych i prognoz online o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej (wody przejściowe i otwarte Zatoki Gdańskiej) i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników: naukowcy – rybacy.

Platforma FindFISH wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie opracowanych istniejących i aktualnych danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, na bieżąco dostarcza prognozy o:

  • warunkach  hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej, a także
  • miejscach występowania najkorzystniejszych warunków środowiskowych dla bytowania ryb konkretnego gatunku poławianych przemysłowo.

Cyfrowy system udostępnia mapy (z 48+ godzinną prognozą) ukazujące w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb powinny być najbardziej obfite w zasoby, bazując na symulacjach numerycznych. 

Z systemu www.findfish.pl można bezpłatnie korzystać w miesiącu lutym i marcu 2023 roku. WEJDŹ i sprawdź.

Poprzez usługę „Moduł Fish” dostępną na stronie systemu www.findfish.pl, prezentującą w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb dla czterech gatunków (śledzia, szprota, dorsza i storni) powinny być najbardziej obfite w zasoby, dostępne są dane: maksymalne HSI (*) w kolumnie w wody, głębokość dla maksymalnego HSI > 0.9, głębokość dla maksymalnego HSI > 0.8, głębokość dla maksymalnego HSI > 0.7, głębokość dla maksymalnego HSI w kolumnie wody i HSI na wybranej głębokości, z prognozą 48 godzinną tych parametrów. Dla przykładu podano mapy dla trzech zmiennych śledzia: HSI na wybranej głębokości 2,5 m (Rysunek 1A) i 47,5 m (Rysunek 1B), maksymalne HSI w kolumnie wody (Rysunek 2A) i głębokość maksymalnego HSI w kolumnie wody (Rysunek 2B).

(*) HSI to Wskaźnik Przydatności Siedliska tj. „Jest to iloraz wartości liczbowych, wyrażających warunki siedliskowe na badanym obszarze i wartości obrazujących optymalne warunki siedliskowe dla danego gatunku”

Gospodarka Morska
Rys. 1. Zrzut ekranu dla usługi portalu internetowego „Moduł Fish” dla śledzia dla zmiennej: HIS na wybranej głębokości 2,5 m (A) i 47,5 m (B).
Gospodarka Morska
Rys. 2. Zrzut ekranu dla usługi portalu internetowego „Moduł Fish” dla śledzia dwóch zmiennych: maksymalne HSI w kolumnie wody (A) i głębokość maksymalnego HSI w kolumnie wody (B).


W marcu 2023 roku „Platforma transferu wiedzy – FindFISH” (www.findfish.pl) zostanie oddana do użytku dla Zrzeszenia Rybaków Morskich  - Organizacja Producentów we Władysławowie jako narzędzie pomocne Rybakom w ich codziennej pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01. Ekspansja przez innowacje.

Gospodarka Morska

Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym Konferencję pn. „Ukierunkowany połów danych" podsumowującą projekt FindFish zaplanowaną na 24 lutego 2023 r.

Ponadto patronat nad wydarzeniem sprawuje Komitet Badań Morza PAN.

Gospodarka Morska

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.