• <

Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe w Dolinie Maciejowickiej

rk

30.01.2023 20:34 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe w Dolinie Maciejowickiej

Partnerzy portalu

Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe w Dolinie Maciejowickiej - GospodarkaMorska.pl
Wody Polskie

W Maciejowicach została podpisana 30 stycznia br. umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska. Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości blisko 27 km.

W etapie III zostanie przebudowany odcinek o długości prawie 4  km. Celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów Doliny Maciejowickiej, którą zamieszkuje ponad 7 tys. osób. Zrealizowany w listopadzie ubiegłego roku II etap wiązał się z przebudową wału przeciwpowodziowego na odcinku 4 km. Całkowita wartość tych  prac zrealizowanych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego wyniosła prawie 15 mln zł.

– Od wielu lat realizujemy projekty przeciwpowodziowe o wartości miliardów złotych. Jesteśmy też zobowiązani do przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Rzeka Wisła ma ogromny wpływ na plany zagospodarowania przestrzennego i rozwój gmin leżących w jej dolinie. Dlatego wały przeciwpowodziowe są istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności i ich mieszkańców. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Rzeka Wisła daje ogromny potencjał rozwoju dla mieszkańców żyjących w jej dolinie, ale to także żywioł i zagrożenie powodziowe, którego nie sposób całkowicie wyeliminować. Ale można zrobić dużo, by je zminimalizować i odsunąć powódź od mieszkańców. Modernizujemy już kolejny odcinek obwałowań i mamy dofinansowanie ze środków unijnych.. To sukces wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo naszych obywateli – podkreślił prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

Przebudowywane odcinki wału przeciwpowodziowego Wisły znajdują się na terenie miejscowości Podwierzbie, Bączki i Ostrów w gminie Maciejowice w województwie mazowieckim. Wał chroni Dolinę Maciejowicką o powierzchni 6122 ha. Całkowita długość obwałowań chroniących dolinę wynosi 26,75 km. W listopadzie 2022 zrealizowano II etap zadania – przebudowę wału na odcinku 4 km.

III etap zadania, na które Wody Polskie podpisały umowę, dotyczy przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku 3,86 km. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, pełnienie nadzoru geotechnicznego oraz autorskiego przy przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Dzięki przebudowie wał osiągnie parametry obiektów zaliczanych do II klasy ważności.

Przedmiotowe odcinki wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły znajdują się na terenie obrębu Podwierzbie, Bączki i Ostrów w gminie Maciejowice w powiecie garwolińskim w województwie mazowieckim. Wał chroni dolinę Maciejowicką o powierzchni 6122 ha. Całkowita długość obwałowań chroniących dolinę wynosi 26,75 km

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, pełnienie Nadzoru Geotechnicznego oraz Autorskiego przy przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Wykonane będą następujące prace:

- przebudowa korpusu wału i ławy przywałowej na długości 3,8 km,

- uszczelnienie korpusu wału matą bentonitową,

- wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału,

- przebudowa przepustu wałowego,

- wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami,

- przejazdami i zjazdami wałowymi,

- wykonanie schodów skarpowych.

- pełnienie Nadzorów Inwestorskich i autorskich nad prowadzonymi robotami.

Prace zrealizują w zakresie robót budowlanych przez konsorcjum: LIDER: STAWECKI HOLDING Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce; PARTNER: STAWECKI HOLDING 2 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, a w kwestii pełnienia nadzoru geotechnicznego: Teresa Stefaniak Projekty Prace Inżynierskie, ul. Harnasie 7/69, 20-857 Lublin

Całkowita wartość zadania po wyłonieniu Wykonawców to ponad 25 mln zł. 80% kwoty jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jego zakończenie planowanie jest w tym roku.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.