• <

Jak wygląda kształcenie kadry menadżerskiej sektora MEW?

06.06.2022 20:00
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Jak wygląda kształcenie kadry menadżerskiej sektora MEW?

Partnerzy portalu

Jak wygląda kształcenie kadry menadżerskiej sektora MEW? - GospodarkaMorska.pl
Andrzej Popadiuk. Fot. Uniwersytet Morski w Gdyni

Executive Offshore Wind MBA to nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Poza dyplomem rozpoznawalnym w świecie biznesu jego absolwenci otrzymają coś jeszcze. Bilet na kierownicze stanowisko rodzącej się branży morskich farm wiatrowych. O charakterze i potencjale programu mówi dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Andrzej Popadiuk.


Pierwsza edycja studiów jest już w toku. Jak wygląda profil uczestnika? Czy przeważają osoby z branży morskiej?

Andrzej Popadiuk, dyrektor CMEW UMG: Osoby zgłaszające się do programu Executive Offshore Wind MBA planują oczywiście karierę zawodową w branży energetyki morskiej – jest to program mocno profilowany na ten sektor. Studia są przeznaczone zarówno dla osób z doświadczeniem w morskiej energetyce wiatrowej, jak i tych, które obecnie pracują w innych, pokrewnych obszarach gospodarki. Przystępują do nich cztery kategorie kandydatów. Po pierwsze osoby z dużych firm działających w branży offshore – to pracownicy polskich firm energetycznych, które będą realizować budowę farm wiatrowych oraz ich międzynarodowych partnerów. Po drugie przedstawiciele mniejszych firm, które prowadzą działalność jako dostawcy dla dużych firm MEW na całym świecie. Po trzecie są to firmy i osoby, które upatrują swoją szansę w rozwoju w offshore wind w Polsce, a które obecnie są aktywne np. w lądowej energetyce wiatrowej lub w branży konstrukcyjno-budowlanej. Czwartą kategorią są osoby, które działają w dziedzinach okołobiznesowych, jak doradztwo prawne czy technologiczne, i chcą przysposobić się do pracy w tym obiecującym sektorze, traktując nasz program jako możliwość wejścia w arkana tego przemysłu.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna grupa kandydatów: są to osoby pływające – kapitanowie, oficerowie, inżynierowie, nawigatorzy, mechanicy, którzy od wielu lat pracują na Morzu Północnym, w Azji, Ameryce – praktycznie na całym świecie – zaangażowanie w projekty morskich farm wiatrowych lub obsługujące jednostki pływające w sektorze oil & gas. Są świetnymi fachowcami, wysokiej klasy specjalistami, często absolwentami naszej uczelni. Szukają jednak możliwości wejścia na ścieżkę kierowniczą i – co dla wielu istotne – znalezienia pracy na lądzie lub bliżej lądu, czyli pracy w branży offshore. Dla nich przygotowujemy kolejny program MBA, którego organizacja pozwoli pogodzić wymogi studiowania z harmonogramem pracy na morzu. Będą mogli po edukacyjnym „trapie” zejść na ląd i tutaj budować swoją zawodową przyszłość. Wszystkie te osoby są świetnymi kandydatami do programu EOW MBA. Wnoszą do programu zróżnicowane doświadczenie, które znakomicie podnosi wartość studiowania i jest równie ważne jak merytoryka prowadzących zajęcia. Jestem przekonany, że absolwenci EOW MBA będą wśród najbardziej poszukiwanych menedżerów sektora, a program tworzy dla nich szczególnie korzystne na skalę europejską szanse biznesowe i zawodowe.

Jak wygląda pozyskiwanie partnerów? Na czym polega współpraca z nimi?

Executive Offshore Wind MBA to drugi na świecie program MBA dla sektora MEW. Ponieważ jest to branża dynamiczna i znajdująca się w centrum uwagi, wywołał zainteresowanie w środowisku energetyki morskiej. Partnerami honorowymi studiów są Ambasada Wielkiej Brytanii i Ambasada Królestwa Danii, a także Offshore Wind Energy Council, jedna z największych międzynarodowych  organizacji energetyki wiatrowej. Partnerem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, a partnerami korporacyjnymi m.in. DNV, GE Power, Inter Marine, Kongstein, Morska Agencja Gdynia, MEWO, Orsted, Polski Rejestr Statków, RWE, Seaway 7, Semco Maritime i Vestas. Lista współpracujących organizacji stale się powiększa, z korzyścią dla prestiżu i praktyczności programu. Szczególne znaczenie dla merytorycznych walorów studiów ma współpraca z University of Applied Sciences Bremerhaven, Business Academy SouthWest i De Oude Bibliotheek Academy – oferującymi pierwszy i do niedawna jedyny program Offshore MBA. Najlepsi prowadzący z tych uczelni realizują znaczną część naszego programu. Natomiast od partnerów biznesowych oczekujemy podzielenia się z uczestnikami doświadczeniem w prowadzeniu projektów farm wiatrowych, przekazania wiedzy o najnowszych rozwiązaniach czy umożliwienia dostępu do infrastruktury technicznej. Chcemy, żeby program był dla uczestników okazją zdobycia unikalnej, praktycznej wiedzy bezpośrednio od najlepszych ekspertów zarządzania i liderów branży. W tym sensie EOW MBA wykracza poza typowy program szkoleniowy. Tworzymy wokół niego „ekosystem” relacji, wydarzeń, inspiracji, możliwości, które wzbogacają uczestnictwo i otwierają uczestnikom i ich firmom nowe perspektywy.

W przypadku takich studiów kontakty to coś, czego słuchacze szukają szczególnie.

Budowanie kontaktów jest oczywiście ważnym elementem programu i odbywa się na kilku poziomach. Po pierwsze pomiędzy samymi słuchaczami, są to przecież osoby reprezentujące organizacje istotne dla przyszłości energetyki morskiej. Pracując w innych jednostkach edukacyjnych, niejednokrotnie obserwowałem, że udział w MBA skutkował nawiązywaniem wieloletnich relacji biznesowych lub zawodowych. Po drugie jest to kontakt z naszymi partnerami współtworzącymi program, traktującymi swój udział jako promocję wartościowych kontaktów i inicjatyw w branży. Po trzecie dbamy o to, aby firmy naszych uczestników, a także oni sami byli prezentowani i promowani w mediach CMEW UMG oraz wydawnictwach interesujących się rozwojem sektora. Zależy nam na tym, aby inwestycja ponoszona przez uczestników i ich firmy przyniosła wielorakie i długotrwałe korzyści.

Kto finansuje udział w studiach – czy to firmy kierują swoich pracowników na studia MBA, czy też słuchacze pokrywają uczestnictwo z własnych środków?

W Polsce i na świecie w obszarze programów MBA obserwujemy, że coraz więcej osób finansuje swój udział we własnym zakresie. Kilkanaście lat temu gros uczestników było delegowanych przez firmy i to one finansowały koszty uczestnictwa swoich pracowników. Przez ostatnie lata ta proporcja się zmienia i widać to także w naszym programie. Są firmy, które zdecydowanie inwestują w swoich ludzi, dając im szansę rozwoju, a sobie – możliwość pozyskania nowych kompetencji. Inwestycja w edukację pracowników jest oczywiście związana z pewnym ryzykiem, ale jednocześnie właściwa polityka kształcenia i motywowania daje szansę zatrzymania tych najbardziej wartościowych. Są też wśród uczestników osoby, które zdecydowały się sfinansować udział z własnych środków, pozostawiając możliwość pewnej elastyczności jeżeli chodzi o dalszą karierę zawodową. Potrzeby rynku offshore są tak ogromne, że każda osoba, która posiada kierunkowe wykształcenie w zakresie energetyki morskiej, dodatkowo potwierdzone prestiżowym dyplomem, znajdzie atrakcyjne zatrudnienie.

Studia MBA są niemałą inwestycją. Są badania, które pokazują, że czasem się ona nie zwraca.

Badania, które pani przytoczyła, dotyczą w większości programów znanych uczelni zagranicznych, w których czesne nierzadko nawet dziesięciokrotnie przekracza poziom opłat w naszym kraju. To są rzeczywiście kwoty często niewspółmiernie wysokie – inwestycja 100 i więcej tysięcy dolarów często nie ma czasu się zwrócić. Edukacja w naszym kraju jest dużo bardziej przystępna, a wszystkie badania dotyczące absolwentów polskich programów MBA wskazują, że mają one jednoznacznie pozytywne przełożenie na karierę zawodową i osiągane wynagrodzenie.

Z perspektywy osoby od lat działającej na styku edukacji menedżerskiej i biznesu, działającej w międzynarodowych organizacjach szkół biznesu i oceniającej studia MBA w różnych krajach wiem, że sama renoma uczelni nie zawsze stanowi gwarancję doskonałej jakości programu. Znam przykłady szanowanych uczelni, których programy są prowadzone przez lata w niemal niezmienionej formie. Wartość posiadania takiego dyplomu na pewno jest duża, ale same programy są nierzadko dość tradycyjne i schematyczne Opierają się na przykładach z przeszłości zamiast odnosić się do aktualnych trendów i scenariuszy przyszłości. Prezentują teorie przywództwa, ale nie kształtują prawdziwych liderów. Uczą o zarządzaniu, a nie – jak zarządzać. Tymczasem program Executive MBA musi być aktualny, dynamiczny, nowoczesny, nastawiony na kształtowanie kompetencji samodzielnego podejmowania decyzji w niestandardowych sytuacjach. Jakość programu MBA polega przede wszystkim na tym, czy wyprzedza zmieniającą się rzeczywistość, uwzględnia nowe uwarunkowania biznesowe, inspiruje do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, przygotowuje do kreatywnego działania w przyszłych, niedających się przewidzieć warunkach.

Sam jest pan absolwentem MBA. W jakim stopniu ten prestiżowy program przekłada się na faktyczny przełom w karierze?

Odnosząc się do moich doświadczeń jako absolwenta Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow mogę potwierdzić, że udział w studiach MBA jest niezwykle interesującym doświadczeniem, całkowicie zmieniającym perspektywę, dającym merytoryczne i motywacyjne paliwo na wiele lat aktywnej pracy.
Jestem absolutnie przekonany, że program, który prowadzimy na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, ma właśnie te atrybuty. Łączy ze sobą prestiż renomowanej uczelni, ponad stuletnią historię i dorobek w postaci wykształcenia wielu pokoleń ludzi morza, z bogatym zapleczem naukowym, nowoczesną dydaktyką, znakomitą bazą merytoryczną i techniczną, otwartym, strategicznym myśleniem o przyszłości oraz doświadczeniem zespołu tworzącego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Celem programu Executive Offshore Wind MBA jest przygotowanie skutecznych menedżerów i liderów branży offshore wind. Wierzę, że jego absolwenci będą mogli potwierdzić, że ukończenie studiów było to dla nich unikalnym i wartościowym doświadczeniem, otwierającym zupełnie nowe możliwości i inspirującym do odnoszenia sukcesów zawodowych i biznesowych.

Na czym zatem polega praktyczność programu?

Executive Offshore Wind MBA to pierwszy w Polsce i drugi na świecie program MBA dla branży energetyki morskiej. Już ten fakt wskazuje jego pionierski charakter i rolę w rozwoju tego ultranowoczesnego, dynamicznego i strategicznie ważnego sektora. Oczekiwane rezultaty programu, w postaci konkretnego zestawu kompetencji, są na bieżąco aktualizowane i konsultowane z Radą Programową EOW MBA. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich wymienionych wcześniej firm, instytucji i uczelni partnerskich. Organizacje te współtworzą dzisiejszy rynek offshore i kreują jego przyszłość. Ich oczekiwania i rekomendacje stanowią zatem drogowskaz merytoryczny dla całego programu.

EOW MBA jest prowadzony przez międzynarodowy zespół praktyków zarządzania, ekspertów i praktyków przemysłu offshore wind. W zakres czterech semestrów programu wchodzą sesje zatytułowane New Developments and Business Cases, gdzie wiodące firmy offshorowe prezentują aktualne rozwiązania technologiczne, uwarunkowania prawne i organizacyjne, praktyczne aspekty budowy i eksploatacji farm wiatrowych, przedstawiają swoje doświadczenia w realizacji inwestycji i przepracowują z uczestnikami konkretne, rzeczywiste projekty. Na przykład jedną z sesji poprowadzi firma Seaway 7, która swoimi specjalistycznymi jednostkami pływającymi obsługuje budowę morskich farm wiatrowych w Europie i na świecie. Projekt, który będzie przedmiotem zajęć jest jeszcze w toku, a jego szczegóły są poufne. Za kilka miesięcy, kiedy zostanie zakończony, będzie go można w całości, na gorąco przeanalizować. W trakcie dwudniowego warsztatu uczestnicy przejdą cały proces budowy farmy wiatrowej, od etapów przygotowawczych, poprzez fazę realizacji, aż do momentu oddania farmy do eksploatacji.

Czy zagraniczne uczelnie też są zaangażowane w prowadzenie zajęć?

Elementem każdego semestru są także moduły wybrane z programu Offshore Wind Energy MBA prowadzonego przez University of Applied Sciences Bremerhaven i Business Academy SouthWest. Dotyczą kluczowych obszarów funkcjonowania firm MEW: zarządzania strategicznego i planowania scenariuszowego, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania ryzykiem oraz ekonomiki farm wiatrowych. Program jest prowadzony dla praktyków przez praktyków – z rynku offshore’owego i z obszaru zarządzania. EOW MBA łączy w sobie te dwa aspekty – jest profilowany na branżę offshore wind, ale jednocześnie jest kompletnym, solidnym programem MBA, który daje całe spektrum umiejętności menedżerskich i przywódczych. Już na pierwszych zajęciach uczestnicy biorą udział w grze symulacyjnej, podczas której muszą stworzyć własną firmę i zmierzyć się z uwarunkowaniami samodzielnego zarządzania. Każda sesja przynosi nowe sytuacje, w których chce się współpracować z innymi, zbierając doświadczenia, umiejętności, inspiracje, nabywając pewności działania.

Poza intensywnymi zajęciami szkoleniowymi proponujemy uczestnikom całe spektrum dodatkowych aktywności: wizyty w portach, w jednostkach badawczych, możliwość udziału w sesjach na uczelniach zagranicznych, prezentacje eksperckie i panele dyskusyjne na aktualne tematy branżowe. Chcemy, aby absolwenci programu posiadali kompletną, nowoczesną wiedzę i zaawansowane kompetencje zarządzania na rynku offshore. Aby dyplom EOW MBA był rękojmią ich ponadprzeciętnych kwalifikacji. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest uczenie się od ludzi, którzy znają wszystkie aspekty funkcjonowania morskich farm wiatrowych. Dlatego do prowadzenia studiów pozyskaliśmy profesjonalistów gwarantujących aktualność, adekwatność i wyjątkowych wartość zajęć. EOW MBA nie jest więc typowym programem szkoleniowym, lecz procesem wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego, platformą wymiany rozwiązań i pomysłów, doświadczeniem, które procentować będzie przez lata.

Warto jeszcze wspomnieć, że absolwenci Executive Offshore Wind MBA otrzymają sześć dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje: dyplom podyplomowych studiów MBA wydany przez UMG, dyplom programu EOW MBA wydany przez UMG, sygnowany przez partnerskie uczelnie z Bremerhaven i Esbjerg, oraz cztery certyfikaty ukończenia modułów specjalistycznych wydane przez te uczelnie.

To znaczy, że absolwent czy absolwentka, kończąc studia z dyplomem Executive Offshore Wind MBA, będzie gotowy/a do tego, żeby zasiąść w kadrze kierowniczej spółek i firm rozwijających sektor MEW?

Tak, absolwenci tego kierunku będą jednymi z najbardziej wartościowych menedżerów na rynku offshorowym w Polsce i nie tylko. Mówię to z absolutnym przekonaniem. Będą posiadali profesjonalne kompetencje kierownicze oraz bardzo dobrą wiedzę o funkcjonowaniu rynku, tworzeniu łańcucha dostaw, ekonomice farm wiatrowych, ich budowie i eksploatacji, realizacji projektów inwestycyjnych i mitygowaniu ryzyk. Będą także mieli rozwiniętą sieć kontaktów, tak istotnych w tworzeniu relacji biznesowych. W przemyśle offshore wind, spragnionym sektorowych kwalifikacji, będą to fachowcy o unikalnym potencjale.

Ilu wśród uczestników pierwszej edycji jest mężczyzn, a ile kobiet?

W pierwszej grupie, liczącej 20 uczestników jest jedna pani, reprezentująca Northland Power, jednego z głównych uczestników naszego rynku energetyki morskiej, partnera Baltic Power. Pani Berenika została wybrana na starościnę grupy, osoba w tej funkcji pełni ważną rolę w przebiegu programu. Cieszy nas, że wśród osób przyjętych do drugiej edycji znajduje się ok. 30 procent pań. Ta edycja rusza w październiku 2022, pozostało jeszcze kilka wolny miejsc. Będziemy zadowoleni, jeśli ta proporcja się utrzyma i będzie to nie tylko bardzo silna merytorycznie, ale także reprezentatywna grupa.

Jak upewniacie się państwo, że program spełnia oczekiwania uczestników? W jaki sposób zbieracie feedback?

Executive Offshore Wind MBA musi spełniać zarówno oczekiwania uczestników, jak i wymogi pracodawców. To przecież niezwykle aktywna branża, zmieniająca się dosłownie z miesiąca na miesiąc, a program kształci jej przyszłych liderów. Istotnym elementem studiów jest więc system zapewnienia jakości, rozumiany jako regularne aktualizowanie i unowocześniania programu, utrzymywanie jego dynamicznego charakteru. Uwzględnianie sugestii Rady Programowej, składającej się z prezesów wiodących firm i prominentnych osób branży, naszych partnerów biznesowych i instytucjonalnych, oraz uważne słuchanie opinii uczestników jest wkomponowane w przebieg studiów. Executive Offshore Wind MBA to program, który tworzymy wspólnie i wszystkim nam zależy na sukcesie jego absolwentów i ich firm.

Można zauważyć tendencję skracania czasu trwania studiów MBA. Państwa program obejmuje dwa lata. Z czego to wynika?

Rzeczywiście jest taka tendencja wśród programów MBA. Projektując Executive Offshore Wind MBA zdecydowaliśmy, że będzie on możliwie nasycony treścią merytoryczną, pracą własną i zespołową, dodatkowymi aktywnościami. Chcemy, aby jego absolwenci byli kompletnymi menedżerami i dojrzałymi liderami. Aby w pełni skorzystać z programu potrzebny jest czas na wdrożenie nowych umiejętności, przetestowanie rozwiązań, praktyczne przepracowanie nabytej wiedzy. Pośpiech i bieg na skróty temu nie służą. Udział w MBA przypada zwykle na wyjątkowy, najbardziej intensywny okres w życiu zawodowym, rodzinnym i prywatnym. Rytm i intensywność programu MBA powoduje, że te dwa lata płyną niezwykle szybko, a absolwenci odbierający dyplomy często komentują, że wspólnie robimy tutaj coś szczególnie wartościowego. Przez te dwa lata tworzą się naprawdę bardzo silne więzy, a są takie grupy, które spotykają się jeszcze wiele lat po zakończeniu swojego rocznika. W przypadku programu offshorowego istotne jest także to, że dotyczy on nowej dziedziny, przemysł do którego przygotowuje, jest w naszym kraju na początkowym etapie rozwoju. Czas trwania programu, a także moment, w którym się odbywa są zatem idealne. Rozmawiając z uczestnikami pionierskiej edycji EOW MBA słyszę, że mają oni poczucie współtworzenia tej nowej dziedziny, co dodatkowo daje poczucie, że wspólnie robimy tutaj coś wartościowego.

W pierwszej edycji programu biorą udział wyłącznie osoby z Polski. Czy w przyszłości planujecie przyjmowanie kandydatów z innych krajów?

Wszyscy uczestnicy pierwszego programu pochodzą z naszego kraju, choć należy podkreślić, że program ma w pełni międzynarodowy charakter – jest prowadzony w języku angielskim, przez międzynarodową kadrę, we współpracy z międzynarodowym środowiskiem offshore wind. Przewidujemy, że w kolejnych edycjach będziemy widzieli coraz więcej osób z zagranicy. Już do pierwszej zgłosili się kandydaci z innych krajów, ale niestety nie spełnili dość wyśrubowanych kryteriów kwalifikacyjnych. Obecnie otrzymujemy zapytania i zgłoszenia m.in. z Niemiec, Norwegii, Litwy, a nawet z Azerbejdżanu. Naszą intencją jest, aby Uniwersytet Morski w Gdyni, m.in. poprzez działalność Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, stawał się centrum kompetencyjnym sektora energetyki morskiej nie tylko w Polsce, ale także w naszym regionie. Już dziś prowadzimy rozmowy z kilkoma silnymi uczelniami europejskimi o uruchomieniu w nieodległej przyszłości programu Euro Offshore Wind MBA, który będzie kształcił menedżerów i specjalistów sektora MEW w Europie.

Rozmawiamy dziś o podyplomowych studiach Executive Offshore Wind MBA. Czy Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG planuje też inne szkolenia i aktywności?

Studia MBA są oczywiście najbardziej prestiżowym i rozbudowanym programem menedżerskim. Równolegle przygotowujemy ofertę szkoleń tematycznych, specjalistycznych i certyfikujących. Stworzyliśmy wokół CMEW bardzo silne międzynarodowe community firm, organizacji, instytucji, ekspertów i praktyków. To wyjątkowe zaplecze merytoryczne, które warto mobilizować i angażować do działań na rzecz rozwoju kadr dla sektora MEW i gospodarki morskiej. Zachęcamy zatem do obserwowanie aktywności CMEW UMG i do twórczej współpracy.


***
Andrzej Popadiuk, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Wiceprzewodniczący European Quality Link (EQUAL), wyznaczającego standardy jakości edukacji w dziedzinie zarządzania. Członek zarządu European Foundation for Management Development (EFMD & EFMD Global), największej europejskiej organizacji uczelni biznesowych. Członek zarządu Baltic Management Development Association (BMDA), promującej współpracę środowiska biznesowego i akademickiego. Członek zarządu i przewodniczący Awards Committee w Alliance of Management Development Associations in Rising Economies. Sekretarz Generalny European League for Economic Cooperation. Doświadczony menedżer edukacji biznesowej, konsultant i wykładowca zarządzania. Certyfikowany coach ICC i Ekspert MindSonar Polska. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow.

seaway7
aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.