• <
BOTA_2023

Gaz-System z kompletem decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów lądowych w projekcie FSRU

gm

26.01.2023 14:29 Źródło: Gaz-System
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Gaz-System z kompletem decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów lądowych w projekcie FSRU

Partnerzy portalu

Gaz-System z kompletem decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów lądowych w projekcie FSRU - GospodarkaMorska.pl
Gaz-System

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Gaz-System dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gustorzyn – Gardeja. Miesiąc wcześniej spółka uzyskała od Wojewody Pomorskiego dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gardeja – Kolnik. Tym samym część lądowa projektu FSRU posiada komplet decyzji lokalizacyjnych.

W ramach części lądowej programu FSRU planowana jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do centralnej Polski. W skład lądowej części projektu o łącznej długości ok. 250 km wchodzą trzy inwestycje:

- gazociąg Kolnik – Gdańsk o długości ok. 35 km.

gazociąg Gardeja – Kolnik o długości ok. 86 km.

- gazociąg Gustorzyn – Gardeja o długości ok. 128 km.

Gospodarka Morska
Gaz-System

- Program FSRU jest obecnie kluczowym elementem polityki zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla polskich odbiorców i rozwoju stabilnego rynku gazu ziemnego w regionie. Wagę tego projektu dla naszej części Europy pokazuje przyznane niedawno przez Komisję Europejską dofinansowanie prac dla części morskiej FSRU. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów Gardeja-Kolnik oraz Gustorzyn-Gardeja oznacza, że spółka może przystąpić do realizacji kolejnego etapu czyli procedowania decyzji pozwolenia na budowę – powiedział prezes Zarządu Gaz-System Marcin Chludziński.

W czerwcu 2022 roku firma uzyskała pozwolenie na budowę pierwszego z trzech odcinków gazociągów lądowych tej inwestycji tj. gazociągu Kolnik – Gdańsk. Jednocześnie prace nad częścią morską projektu FSRU również postępują bardzo dynamicznie.

W październiku tego samego roku Gaz-System podpisał umowę z firmą Rambøll Danmark A/S na prace projektowe, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych badań (w tym przyrodniczych i geologiczno – inżynierskich). Umowa zakłada uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę w zakresie realizacji gazociągu podmorskiego, łączącego jednostkę FSRU z systemem gazociągów lądowych. W listopadzie 2022 roku podpisano także umowę na doradcę technicznego, który będzie wspomagał Gaz-System w nadzorowaniu prac wykonywanych przez Rambøll.

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych dla pływającego terminalu LNG. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2027/2028 roku.

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.