• <
mewo_2022

20 mln euro unijnego wsparcia dla Gaz-Systemu na terminal FSRU w Gdańsku

jb

12.12.2022 23:59 Źródło: Gaz-system
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas 20 mln euro unijnego wsparcia dla Gaz-Systemu na terminal FSRU w Gdańsku

Partnerzy portalu

20 mln euro unijnego wsparcia dla Gaz-Systemu na terminal FSRU w Gdańsku - GospodarkaMorska.pl
FSRU Independence w Porcie Kłajpeda / Fot. AB Klaipėdos Nafta

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro. W kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę decyzja ta podkreśla istotne znaczenie projektu dla wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw i uniezależnienia od rosyjskiego gazu oraz zwiększenia dostępności LNG dla Polski i regionu. 

Decyzja Komisji Europejskiej, o przyznaniu GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla projektu LNG Gdańsk na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”, została zaakceptowana przez państwa członkowskie UE 7 grudnia 2022 r. Formalne przyjęcie decyzji nastąpi w najbliższych tygodniach. Dofinansowanie przyznano w ramach uruchomionego w maju 2022 roku konkursu grantowego CEF Energy. Dofinansowanie obejmuje prace takie jak badania dna morskiego, inwentaryzację środowiskową, projekt FEED (Front End Engineering Design), projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych - z pozwoleniem na budowę włącznie.

Realizacja projektu pływającego Terminalu FSRU w rejonie Gdańska wpisuje się w ramy zarówno polskiej, jak i europejskiej polityki zapewnienia bezpiecznego dostępu do paliwa gazowego. Jest elementem wielu strategii i polityk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu, jak i odpowiedzią na stale rosnący popyt na paliwo gazowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wpisuje się także w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście  na mniej emisyjne źródła energii.

Projektowi LNG Gdańsk w marcu 2020 r. przyznany został status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest) w ramach korytarza priorytetowego „Gazowego połączenia międzysystemowego Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (‘NSI East Gas’). Projekt znajduje się również na liście gazowej infrastruktury krytycznej w ramach przedstawionego w tym roku przez Komisję Europejską planu szybkiego zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenia transformacji ekologicznej - REPowerUE.

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz telekomunikacji.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.