• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Powołano Radę Rozwoju WIET

Powołano Radę Rozwoju WIET - GospodarkaMorska.pl

mk

06.02.2017 Źródło: własne

26 stycznia br. w ramach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu powołano do życia Radę Rozwoju WIET.

W spotkaniu inaugurującym jej działanie uczestniczyły władze Akademii Morskiej w Szczecinie oraz pracownicy WIET powołani w skład Rady, a także przedstawiciele firm i instytucji z branży TSL, gospodarki morskiej czy reprezentanci miast. Gospodarzem był dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM, dziekan WIET.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu to jednostka interdyscyplinarna: platforma współpracy dla nauk ekonomicznych oraz technicznych, ukierunkowanych na zagadnienia logistyczno-transportowe. W swoich działaniach realizuje badania i kształci kadry w obszarze zrównoważonych, wielogałęziowych systemów logistyczno-transportowych, odpowiadając na potrzeby szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Rada Rozwoju WIET będzie pełnić funkcję doradczą, a także stanie się inspiracją dla ciągłego podnoszenia jakości oferty edukacyjnej Wydziału, jak również realizowanych na nim prac badawczych.

Obszary działań, w jakich Rada Rozwoju będzie aktywna to kształcenie i sprawy studenckie, nauka i rozwój kadry, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także promocja wydziału. Jako najważniejsze zadania przyjęła działania na rzecz wprowadzania innowacji, a także integrację środowisk studenckich, naukowych, biznesowych i otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Znakiem firmowym Rady Rozwoju WIET będzie skuteczność w podejmowaniu wyzwań i osiąganiu trwałych celów. Aktywne pozyskiwanie środków, rozwój zaplecza szkoleniowego i naukowego, wrażliwość na potrzeby regionu i kraju, zaangażowanie w sprawy biznesowe przy jednoczesnej odpowiedzialności społecznej - to prace i kierunki, w których zmierzać będzie WIET, jako innowacyjna jednostka nowoczesnej uczelni.

Rada powołana została na czas nieokreślony, a spotkania będą organizowane raz w semestrze. Spotkania robocze interesariuszy zewnętrznych i przedstawicieli WIET, służące realizacji podejmowanych prac, będą odbywać się w zależności od bieżących potrzeb.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.