• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Port Gdynia przekazał 39 komputerów dla dzieci

ew

16.04.2020 11:59 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Port Gdynia przekazał 39 komputerów dla dzieci

Partnerzy portalu

Port Gdynia przekazał 39 komputerów dla dzieci - GospodarkaMorska.pl

Ze względu na wymóg korzystania z nauczania online komputery stały się nieodłączną częścią naszego życia w czasie kwarantanny domowej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. postanowił przekazać 39 zestawów komputerowych do użytkowania przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Gdyni, aby dzieci mogły uczęszczać na zajęcia online i kontynuować naukę pomimo panujących warunków.

- „Bardzo cieszymy się, że był tak szybki odzew ze strony Portu, który już wcześniej angażował się we współpracę z nami. W czasie mobilizacji udało się szybko zareagować, aby wspomóc naszych podopiecznych. Wprowadzenie stanu epidemicznego i obowiązek nauki zdalnej spowodował bardzo potężny problem wśród rodzin, których nie było stać na natychmiastowy zakup i wyposażenie swojego potomstwa w sprzęt komputerowy, nie są to kwestie związane z ratowaniem zdrowia i życia, ale zdecydowanie budują szanse życiowe i edukacyjne tych dzieci, które byłyby pozbawione równych szans w dostępie do edukacji. Więc dla nas to jest bardzo ważne i cieszymy się, że ten sprzęt, który został przekazany jest w pełni wartościowy i zdecydowanie pozwala wypełnić tę potężną lukę, którą zarejestrowaliśmy wśród rodzin, którymi się opiekujemy i które wspieramy” – mówi Franciszek Bronk, Zastępca Dyrektora MOPS w Gdyni ds. opieki nad dzieckiem i rodziną, „Obecnie również na wielką uwagę zasługuje grupa osób starszych, które są samotne i pozbawione opieki rodzin najbliższych. Tam na pewno cały czas nasza obecność jest wymagana w zakresie wspierania tych osób w podstawowych zakresach, zaspokajania potrzeb, począwszy od zakupów, poprzez wsparcie finansów, często wykupywanie leków czy zaopatrzenie w rzeczy, które są dla tych osób niezbędne. Jest to rzecz, o którą trzeba cały czas dbać. U nas to się nie zmienia, mamy dużą grupę osób, które są z nami w stałym kontakcie, nie posiadając najbliższych, którzy mogliby im pomóc, oni bardzo mocno polegają na systemie zorganizowanych usług opiekuńczych i wsparcia miasta. Z każdego przejawu solidarności ludzkiej i społecznej bardzo się cieszymy, bo to nam bardzo pomaga w wykonywaniu naszej pracy na rzecz innych” - dodaje.

Port Gdynia stara się pomagać w ramach profilaktyki antywirusowej, aby jak najszybciej uporać się z panującą pandemią i powrócić do odbudowy gospodarki kraju. Jednym z elementów dążenia do tego celu jest walka z nierównym dostępem do edukacji wśród dzieci i młodzieży naszej lokalnej społeczności. Dlatego też ZMPG przekazał sprzęt komputerowy, który posłuży dzieciom do nauki online, odrabiania lekcji, kontaktu z nauczycielami.

- „Intensyfikujemy działania w walce z koronawirusem ponieważ realne wsparcie służby zdrowia możliwe jest tylko wtedy gdy będziemy działać kompleksowo. Po respiratorach, zaangażowaliśmy w kolejną inicjatywę, tym razem z obszaru diagnostyki. Nie ustajemy w naszych staraniach, dlatego w ramach działań profilaktycznych, przygotowaliśmy naklejki z grafiką i hasłem uświadamiającym zachowanie odpowiedniego 2- metrowego dystansu np. w sklepach.” – mówi Adam Meller- Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., „Nie możemy zapominać o lokalnej społeczności. Wspieramy zasłużonych członków naszej społeczności, a także dzieci, które muszą spełniać swój obowiązek edukacyjny. Łączymy profilaktykę epidemiczną z wyrównywaniem szans na zdobycie wiedzy przez młodzież – podopiecznych MOPS w Gdyni.”

Przekazanie sprzętu sprzyja ograniczeniu się rozprzestrzeniania wirusa, gdyż dzieci nie muszą wychodzić z domów, korzystając z komputerów mają dostęp do wiedzy i materiałów dydaktycznych. Intensyfikacja działań na wielu frontach może przyspieszyć walkę z koronawirusem i szybszy powrót do normalnie funkcjonującego gospodarczo kraju.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.