• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

NCBR: 150 mln zł na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców

gm24

03.12.2019 22:44 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska NCBR: 150 mln zł na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców

Partnerzy portalu

NCBR: 150 mln zł na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców - GospodarkaMorska.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny z konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój w tym roku. Na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczyła 150 mln zł.

Pieniądze to tylko część ekosystemu wsparcia

To drugi w tym roku, a zarazem szósty w historii konkurs programu „Projekty aplikacyjne”, umożliwiający wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Celem jest zwiększenie skali wykorzystania nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy.

- Żaden urzędnik, żaden minister nie może zadekretować innowacji. To, co może zrobić administracja, i co z powodzeniem zrealizowaliśmy, to stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności innowacyjnej. Wprowadzone przez rząd korzystne zmiany w prawie, ulgi na B+R oraz udoskonalone mechanizmy wsparcia sprzyjają wzmacnianiu współpracy firm i jednostek naukowych. Program „Projekty aplikacyjne”, w którym nowatorskim projektom polskich przedsiębiorców i naukowców NCBR przyznał już łącznie ponad 600 mln zł dofinansowania, to kolejny przykład działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju - zaznacza wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Pięć, milion, piętnaście

Ogłoszony dziś konkurs jest skierowany do konsorcjów naukowo-przemysłowych, czyli podmiotów w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja składające z maksymalnie 5 podmiotów, a liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. W programie „Projekty aplikacyjne” nie ma ograniczeń tematycznych – wystarczy, że tematyka projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. To daje szereg możliwości aplikującym, którzy mogą zgłaszać także projekty o charakterze interdyscyplinarnym.

- Elastyczne warunki udziału w konkursie, zarówno w odniesieniu do tematyki prac B+R , jak i struktury konsorcjów, oraz atrakcyjny poziom dofinansowania zwiększają szansę na zgłoszenie, a następnie rozpoczęcie wartościowych projektów, których siłą jest połączenie potencjałów jednostek naukowych i stawiających na innowacje przedsiębiorców. Mam nadzieję, że również w tej edycji „Projektów aplikacyjnych” do NCBR zgłosi się liczna i różnorodna grupa wnioskodawców - mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) to milion złotych, a zgłaszane do NCBR projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe, których koszt może stanowić do 20% wartości projektu. Miejscem realizacji musi zaś być jedno z 15 województw należących do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (15 województw - poza województwem mazowieckim).

Zaaplikuj w „Aplikacyjnych”

W przeprowadzonych już 5 konkursach dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 600 mln zł uzyskało ponad 120 projektów. W ostatnim, rozstrzygniętym pod koniec sierpnia konkursie przyznano je 15 konsorcjom, które będą pracowały między innymi nad: stworzeniem nowej generacji katalizatora do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych, rozwojem innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu, skonstruowaniem systemów hybrydowych do konwersji energii słonecznej oraz stworzeniem innowacyjnej technologii obróbki wibrościernej wysokoobciążonych lotniczych kół zębatych.

Podmioty, które chciałby zgłosić swoje projekty w ogłoszonym dziś, szóstym konkursie „Projektów aplikacyjnych” mają jeszcze trochę czasu na przygotowanie wniosków. Nabór aplikacji rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 3 kwietnia 2020 r.

politechnika_gdanska_2022

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.