• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

MR: dane o bezrobociu wskazują na niewielki wzrost na rynku pracy

ew

26.05.2020 12:46 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu MR: dane o bezrobociu wskazują na niewielki wzrost na rynku pracy

Partnerzy portalu

MR: dane o bezrobociu wskazują na niewielki wzrost na rynku pracy - GospodarkaMorska.pl

Kwietniowe dane dotyczące bezrobocia nie oznaczają załamania na rynku pracy, a niewielki wzrost - wskazało Ministerstwo Rozwoju komentując dane GUS. Aktywność gospodarcza w kwietniu osiągnęła minimum, a dane wskazują na jej stopniowy wzrost - dodał resort.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w kwietniu 2020 r. wyniosła 5,8 proc. wobec 5,4 proc. w marcu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 965,8 tys. wobec 909,4 tys. osób w marcu.

Analitycy resortu rozwoju podkreślili, że w stosunku do marca br. zarejestrowanych było 56,4 tys. osób więcej, czyli o 0,4 pkt proc. W ujęciu rocznym przybyło 27,5 tys. bezrobotnych, czyli 0,2 pkt proc. W ciągu miesiąca bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach. Najniższa stopa bezrobocia odnotowana została w woj. wielkopolskim (3,3 proc.), a najwyższa w warmińsko-mazurskim (10 proc.) - zaznaczyli.

Powołując się na badania PIE wskazali, że spada odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia, a rośnie liczba firm, które chcą utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie.

Kwiecień jest zwykle miesiącem, w którym, ze względów sezonowych, bezrobocie maleje - przypomnieli eksperci MR. "Sytuacja związana ze stanem epidemii spowodowała jednak odejście od tego trendu. Znaczne pogorszenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz spadek popytu spowodowały, że firmy zmuszone były do ograniczenia zatrudnienia" - wskazali. Dodali, że przedsiębiorcy, w porównaniu do lat poprzednich, również mniej chętnie sięgali po bezrobotnych. "Dane te nie oznaczają jednak załamania na rynku pracy, a raczej stosunkowo niewielki, biorąc pod uwagę okoliczności, wzrost" - podkreślili.

Zdaniem MR aktywność gospodarcza w kwietniu "osiągnęła swoje minimum, a dostępne dane wskazują na jej stopniowy wzrost". "Poprawiają się również nastroje przedsiębiorców w związku z zatrudnieniem" - wskazali. Np. dane ankietowe przeprowadzane w połowie maja wśród przedsiębiorców na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że w porównaniu z deklaracjami z końca kwietnia, odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia spadł o 4 pkt. proc., a w porównaniu do deklaracji z końca marca – o 20 pkt. proc.

Analitycy resortu zwrócili uwagę, że rośnie też odsetek firm, które chcą utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Cytując badanie koniunktury konsumenckiej GUS wskazali, że w maju negatywne oceny przyszłego poziomu bezrobocia zredukowano o 4,5 pkt proc. "Mniejsza w maju liczba opiekunów korzystających z opieki nad dzieckiem do lat 8, również może być związana z ich powrotem na rynek pracy" - ocenił resort rozwoju.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.