• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

MNiSW: W Ustawie 2.0 obniżamy pensum dla dydaktyków z 540 do 360 godz.

pc

17.01.2018 13:33 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska MNiSW: W Ustawie 2.0 obniżamy pensum dla dydaktyków z 540 do 360 godz.
MNiSW: W Ustawie 2.0 obniżamy pensum dla dydaktyków z 540 do 360 godz. - GospodarkaMorska.pl

W nowej ustawie o uczelniach zmniejszymy z 540 do 360 godz. pensum dla nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych – poinformował PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Ta zmiana dotyczyć będzie maksymalnego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych m.in. dla osób zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych – w tym lektorów, instruktorów i wykładowców.

Oprócz tego w projektowanej ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" – zwanej również Konstytucją Dla Nauki - zlikwidowany zostanie dolny próg pensum: szczegółowy zakres czasu i rodzaju pracy będzie ustalany przez uczelnię.

"Pracując nad ostatecznym kształtem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, wzięliśmy pod uwagę postulat zgłaszany przez wiele różnych środowisk, który dotyczy obniżenia maksymalnego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich. Dlatego też w Konstytucji dla Nauki pojawi się korekta zmniejszająca pensum dla nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych. To jedno z narzędzi docenienia dydaktycznej ścieżki kariery" – powiedział PAP wicepremier Jarosław Gowin.

Jak podkreśla ministerstwo, zmiany są korzystne zwłaszcza dla lektorów i wykładowców. Będą mieli oni więcej czasu na rzetelne przygotowanie się do zajęć. Jednym z przewidywanych skutków jest podniesienie jakości nauczania języków obcych w uczelniach. Resort nauki podkreśla, że rozwiązania proponowane w reformie resortu Jarosława Gowina są realnym wsparciem polskich dydaktyków w uczelniach.

Zaktualizowany projekt ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" ministerstwo przedstawi w najbliższy poniedziałek (22 stycznia). Projektem zajmie się następnie Rada Ministrów.

Prace nad Konstytucją dla Nauki trwają od lutego 2016 roku, a ich efekt zaprezentowany został we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Obecnie zakończono etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Jednym z priorytetów reformy resortu nauki jest podwyższenie jakości kształcenia. Już w pierwszym projekcie Konstytucji dla Nauki podkreślono rolę dydaktyków w szkolnictwie wyższym "Podczas dyskusji w ramach Narodowego Kongresu Nauki często powtarzano, że zaangażowanie w kształcenie studentów spychane jest na dalszy plan, ponieważ ma marginalny wpływ na karierę zawodową nauczycieli akademickich. W tym zakresie dokonujemy kluczowej zmiany, wprowadzając równorzędną, dydaktyczną ścieżkę kariery" – wskazywał wicepremier Jarosław Gowin, prezentując we wrześniu Konstytucję dla Nauki.

"Plan odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski przedstawiony przez Premiera Mateusza Morawieckiego nie powiedzie się, jeżeli nie dodamy do niego strategii rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego" – podkreślał w minionym roku wicepremier Gowin, ogłaszając pierwszy projekt ustawy.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 44192,00 $ tona 2,71% 20 sty
 Cynk 3673,00 $ tona 2,00% 20 sty
 Aluminium 3109,00 $ tona 2,44% 20 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.