• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

„Jedziemy” autostradą technologii i innowacji…

18.11.2015 06:41 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu „Jedziemy” autostradą technologii i innowacji…

Partnerzy portalu

„Jedziemy” autostradą technologii i innowacji… - GospodarkaMorska.pl

Akademia Morska w Szczecinie w ogromnym polskim konsorcjum naukowo-gospodarczym. Instytut Autostrada Technologii i Innowacji umożliwia budowanie mocnego partnerstwa i aplikowanie o środki finansowe w najróżniejszych obszarach technologii i techniki. Inicjatywa wzorowana jest na Niemczech, gdzie większość instytutów naukowo-badawczych skupionych jest w jednym podmiocie – dzięki temu efektywność ich działań jest większa.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) powstał z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w lipcu ubiegłego roku. Jest ogromnym konsorcjum technologicznym, którego celem jest współpraca biznesu z ośrodkami badawczymi oraz rola swojego rodzaju katalizatora wspólnych inicjatyw naukowych i wdrożeniowych. IATI inicjuje wspólne projekty, wymianę informacji i doświadczeń, jest forum integracji przedsiębiorców i uczelni. „Rolę naszej uczelni w Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji należy postrzegać przez pryzmat rozwoju całego kraju. W projektach naukowych Polska pozyskuje bardzo niewiele środków na realizację dużych przedsięwzięć naukowych, badań wdrożeniowych itp. Udział w tak ogromnym podmiocie, jakim jest IATI, daje szerokie możliwości nawiązania współpracy, wypracowania innowacyjnych rozwiązań w jednym miejscu i zdobywania finansów na realizacje tych pomysłów” mówi dr hab. inż. Artur Bejger, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji działa w kilkunastu obszarach tematycznych (są zbliżone tematycznie do obszarów zadań dużych programów UE, np. z Horyzontu 2020), każdemu z nich przypisane są tzw. Centra Kompetencji (CK). Są to główne ośrodki bieżącej współpracy partnerów. Związane z nimi są konkretne zasoby (infrastruktura badawcza) oraz zespoły naukowo-badawcze partnerów (członków konsorcjum).  Dzięki temu przedsiębiorca lub instytucja poszukująca konkretnego rozwiązania technicznego lub technologicznego otrzymuje pakiet informacji na temat możliwości realizacji danego problemu. Jeżeli możliwe jest wspólne rozwiązanie zgłoszonego problemu, partnerzy CK przedstawiają kompleksową ofertę, decydują z kontrahentami o zasadach współpracy, aplikują  o realizację projektu, tworzą konsorcja do konkretnego zadania, bądź do realizacji projektu.

Obszary tematyczne Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji:

Biotechnologie przemysłowe
Nanoprocesy i nanoprodukty
Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)
Mikroelektronika
Fotonika
Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią
Surowce
Zdrowe społeczeństwo
Zielona gospodarka
Bezpieczeństwo
Transport
Środowisko

Centra Kompetencji:
Centrum Kompetencji Inno-Eko-Tech
Żywność – Region – Przyszłość
Inteligentne Budownictwo Energooszczędne
Centrum innowacyjnych technologii informatycznych ENGINE
Centrum Kompetencji Transportu Szynowego
Technologie wspomagające przyrodnicze zagospodarowanie odpadów organicznych i mineralnych
Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych
Centrum Modelowania Cyklu Życia
Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportu linowego
Infrastruktura Transportu
Centrum Technologii Sprężania i Nasuwania Obiektów Inżynieryjnych i Drogowych
Centrum Automatyzacji, Sterowania Układów i Struktur Mechanicznych
Centrum Bezpieczeństwa Procesów
Technologie wspomagające obronność państwa i systemy bezpieczeństwa
Bezpieczne Społeczeństwo – Bezpieczeństwo Obywateli i Systemy Zarządzania
Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki
Błękitna gospodarka (Blueeconomy)
Przetwórstwo Surowców Mineralnych
Centrum nowoczesnych technologii wydobywczych
Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym
Centrum Czystych Technologii Węglowych
Centrum Energetyka Jutra
Energia z odpadów
Wykorzystanie produkcyjnych materiałów odpadowych do celów energetycznych
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Energooszczędne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne
Sieci, urządzenia i usługi multimedialne
Centrum Pomiarów Współrzędnościowych
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akumulatorów Litowych
Przetwórstwo metali i kompozytów metalicznych
Centrum Materiałów Eko-Innowacyjnych
Łączenie i modyfikowanie materiałów konstrukcyjnych przy użyciu technologii spawalniczych InnoSpaw
Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej
Centrum Technologii (Bio)Kompozytów
Centrum Dziedzictwa Historycznego i Zabytków
Laboratorium Nanotechnologii Sonochemicznych
Centrum nanokompozytów włóknistych
Woda i Środowisko
Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska
Smart Power Grids
Centrum Technologii Materiałów Fotonicznych i Systemów Optoelektronicznych
Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów Ceramicznych, Metali i Stopów oraz Kompozytów i Polimerów
Centrum Surowców mineralnych, Pierwiastków Krytycznych

Instytut ma charakter otwarty – wciąż mogą dołączyć do niego nowi partnerzy. Obecnie skupia prawie 40 największych uczelni, instytutów i przedsiębiorstw z całej Polski. Oprócz uczelni liderów (inicjatorów IATI) w skład konsorcjum wchodzą m.in. Politechnika Białostocka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Akademia Morska w Gdyni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Zielonogórski, Grupa Lotos SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA.

Dziękujemy za wysłane grafiki.