• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

III Forum Wizja Rozwoju o gospodarce morskiej

sons

23.06.2020 09:30 Źródło: własne

Partnerzy portalu

III Forum Wizja Rozwoju o gospodarce morskiej - GospodarkaMorska.pl

Sztandarowym blokiem tematycznego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni będzie szeroko pojęta gospodarka morska. W dniach 24-25 sierpień 2020 w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte grono wybitnych ekspertów weźmie udział w dyskusjach poruszających zagadnienia związane z rozwojem polskich portów, potencjałem morskich autostrad oraz perspektywami przemysłu stoczniowego.

Gospodarka morska jest jednym z najważniejszych obszarów gospodarczych Północnej Polski mającym realny wpływ na rozwój całego kraju. Jak co roku za sprawą Forum Wizja Rozwoju - największej konferencji gospodarczej pomorza, Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój tej znaczącej gałęzi rodzimej gospodarki. Nierozerwalnie połączonymi z tematyką gospodarki morskiej będą zagadnienia ujmujące kwestie transportu oraz innowacji.

Zdaniem ekspertów forum zasadniczym wyzwaniem dla polskich portów jest zwiększenie ich dostępności transportowej od strony lądu i morza, wzrost zdolności przeładunkowych oraz integracja międzygałęziowa w globalnym łańcuchu dostaw. Prelegenci podczas tegorocznej odsłony konferencji chcą zwrócić uwagę na fakt jak istotny, a zarazem wciąż niewykorzystany potencjał stanowią unijne korytarze transportowe oraz autostrady morskie. Nie zabraknie również dialogu związanego z budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną , czyli możliwości wykorzystywania portu regionalnego w Elblągu jako ogniwa warunkującego rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju.

Kolejny temat jaki zostanie szerzej omówiony podczas konferencji to przemysł stoczniowy. Zdaniem ekspertów jest on  kluczowy dla gospodarki światowej, a gospodarka morska oraz przemysł produkcji i remontów statków mają charakter globalny. Polskie stocznie posiadają potencjał, aby na światowych rynkach zaistnieć. Najsilniejszą stroną polskiego sektora, patrząc przez pryzmat globalnej konkurencji, jest koncentracja na niszach rynkowych, m.in. w statkach specjalistycznych, ekologicznych napędach, czy napędach LNG. Polski przemysł stoczniowy nabiera w tym sensie silną pozycję, gdyż polskie stocznie to coraz nowocześniejsze podmioty. Przy czym szczególnie znaczące są podmioty prywatne z powodzeniem konkurujące na rynku światowym w kontekście konstruowania skomplikowanych statków o coraz większej wartości dodatniej.

- „Obecnie globalny kryzys związany z pandemią spowodował, że sytuacja stała się wyzwaniem dla wszystkich graczy rynkowych, tj. m.in. przedsiębiorców żeglugowych, portów, stoczni, firm wspierających  związanych w różny sposób z aktywnością w gospodarce morskiej. W chwili obecnej sytuacja w polskich przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego jest stabilna, a produkcja jest kontynuowana. Wyzwaniem staje się pozyskiwanie nowych kontraktów co może mieć konsekwencje już w niedalekiej przyszłości”-  przekonuje Jerzy Czuczman, Prezes Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich.

Organizatorzy III Forum Wizja Rozwoju zapraszają wszystkich pasjonatów gospodarki morskiej oraz osoby które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o tej pasjonującej dziedzinie polskiej gospodarki do udziału w konferencji. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny.  Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony :  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

W celu zmaksymalizowania zasięgu wśród odbiorców wszystkie panele dyskusyjne będą  dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie  www.wizjarozwoju.pl .

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partnerzy Strategiczni KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Partner Główny - Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,  Partner plus – Węglokoks S.A. oraz Partner – SAP Polska. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.