• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017. Politechnika Gdańska z pięcioma nagrodami

jk

05.07.2017 10:23 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017. Politechnika Gdańska z pięcioma nagrodami

Partnerzy portalu

Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017. Politechnika Gdańska z pięcioma nagrodami - GospodarkaMorska.pl

Systemy głębinowe Morświn i Głuptak, układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systemie nawigacyjnym GPS oraz projekt bezzałogowego latającego ambulansu zostały nagrodzone w V edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa. Co więcej, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik otrzymał Medal za Innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności. Żadna inna uczelnia techniczna nie może się poszczycić taką liczbą wyróżnień.

Konkurs promuje produkty i technologie, które mogą zostać zastosowane w systemach uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych oraz usprawnić funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Honorowy patronat nad uroczystą galą wręczenia nagród objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

– Laureaci wyróżnień to w większości przedsiębiorcy produkujący na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. W ich gronie znalazły się tylko dwie uczelnie techniczne: Politechnika Gdańska, która otrzymała aż pięć nagród, oraz Politechnika Warszawska, której przyznano jedną statuetkę – relacjonuje prof. Ryszard Katulski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Profesor Katulski odebrał nagrodę I stopnia za układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systemie nawigacyjnym GPS. Spoofing polega na nadawaniu sygnałów imitujących te wysyłane przez satelity, ale podających zafałszowaną pozycję nawigacyjną. W 2011 roku irańskie siły zbrojne wykorzystały tę technologię, aby przechwycić amerykański bezzałogowy samolot zwiadowczy. Urządzenie opracowane w ramach rozprawy doktorskiej zrealizowanej przez dra inż. Jarosława Magierę z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, której promotorem był prof. Katulski, chroni odbiorniki GPS przed tego typu zakłóceniami.

Nagrodę Diamentową „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017” przyznano systemom głębinowym Głuptak i Morświn opracowanym przez zespół prof. Lecha Rowińskiego z Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Głuptak to mały, zdalnie sterowany pojazd podwodny stworzony z myślą o niszczeniu min morskich. Morświn jest przeznaczony do wykonywania wszelkiego typu prac obserwacyjnych i mapowania dna morskiego za pomocą urządzeń sonarowych oraz lekkich prac manipulacyjnych związanych z rozpoznaniem, dokumentacją i niszczeniem obiektów niebezpiecznych. Oba systemy były już wielokrotnie wyróżniane – Głuptak otrzymał tytuł EuroSymbol 2016, natomiast Morświn nagrodzono na targach Balt-Military Expo 2016.

Kolejną nagrodę otrzymał projekt bezzałogowego latającego ambulansu. Jest to dron o masie całkowitej nieprzekraczającej 15 kg, wyposażony w defibrylator, pulsoksymetr, termometr i zestaw do iniekcji domięśniowej. Projekt ten stworzył zespół dra inż. Tadeusza Matuszka z Wydziału Mechanicznego, złożony ze studentów, którzy przygotowali go w ramach swojej pracy dyplomowej.

– Wszyscy uczestnicy gali Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017 mogli się przekonać, że nasza uczelnia jest bardzo aktywna na polu obronności – podsumowuje profesor Katulski.

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych uhonorowało również rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika.

– Wyróżnienie Medalem za Innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności potwierdza, że PG prowadzi innowacyjne prace badawcze o charakterze wdrożeniowym, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Nagrodzone projekty są gotowe do produkcji i wykorzystania w praktyce – podkreśla rektor.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.