• <

DP World zbuduje innowacyjny hub petrochemiczny. Prezentował go na GPCA Supply Chain Conference 2022

22.05.2022 20:46
Strona główna Energetyka Morska, Offshore DP World zbuduje innowacyjny hub petrochemiczny. Prezentował go na GPCA Supply Chain Conference 2022

Partnerzy portalu

DP World zbuduje innowacyjny hub petrochemiczny. Prezentował go na  GPCA Supply Chain Conference 2022  - GospodarkaMorska.pl

DP World, wiodący dostawca inteligentnych systemów logistycznych zaprezentował swój najnowsze projekty, które mogą zostać zastosowane w logistyce ładunków chemicznych. Prezentacja odbyła się w czasie 13. konferencji Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA) Supply Chain Conference.

DP World ZEA jest kluczowym graczem w sektorze petrochemicznym Zjednoczonych Emiratów Arabskich  i GGC poprzez swoje flagowe aktywa w porcie Jebel Ali. Port jest największym sztucznym portem na świecie. Został on  zbudowany pod koniec lat 70-tych. Jest jednym z największych obszarów przemysłowych Bliskiego Wschodu, usytuowanych wokół portu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Corocznie w porcie obsługiwanych jest około 9 tys. statków.

Centrum  petrochemiczne ZEA

Centrum petrochemiczne DP World ZEA o wartości szacowanej na 21,4 miliarda AED zapewnia około 60% całkowitej wartości obrotów handlowych Dubaju w sektorze petrochemicznym. W Jebel Ali Free Zone (Jafza) działa 4100 klientów korzystających z portu. Tu swoje siedziby ma 565 firm z sektora petrochemicznego – podaje DP World.

Port  Jebel Ali to  centrum działania liczących się globalnych firm petrochemicznych obsługujących rynki Subkontynentu Indyjskiego, Afryki i Bliskiego Wschodu. Port jest beneficjentem tego, że Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) posiadają siódme co do wielkości zidentyfikowane rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie produkują średnio 3 miliony baryłek ropy naftowej dziennie. Rezerwy ropy naftowej ZEA oszacowano na 100 miliardów baryłek. Około 30% PKB kraju bazuje bezpośrednio na wydobyciu i przetwórstwie ropy i gazu.  Stanowi to prawie 13% wartości całego eksportu. Zyski i tantiemy z przemysłu naftowego stanowią zdecydowaną większość dochodów rządu ZEA.

Operacja 300 mld

 – Sektor petrochemiczny jest integralnym filarem „Operacji 300 mld”, strategii przemysłowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, której celem jest zwiększenie PKB ze 133 mld AED do 300 AED miliardów do 2031 r. – mówił Abdulla Bin Damithan, dyrektor handlowy i dyrektor zarządzający, DP World — region Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jafza.

Podkreślił on, że 95% wszystkich wytwarzanych towarów opiera się na produktach petrochemicznych. Dlatego sektor ten ma zasadnicze znaczenie dla światowej gospodarki.

– Tak więc pomimo kryzysu w 2020 r. i opóźnionego ożywienia gospodarczego sektor jest przygotowany na znaczny wzrost w nadchodzących dziesięcioleciach – stwierdził  Abdulla Bin Damithan.

Petrochemiczne innowacje

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich intensywnie inwestuje się w innowacje związane z rozwojem przemysłu petrochemicznego.  
– Już  odnotowuje ulepszenia, które zostaną utrzymane dzięki nowej zdolności produkcyjnej polipropylenu, co już wpłynęło na wzrost produkcji w 2022 roku. Wydarzenia takie jak GPCA dają nam możliwość przyciągnięcia lokalnych i międzynarodowych firm, przyspieszając nasz wzrost jako wiodący ośrodek petrochemiczny regionu – podkreślił  Abdulla Bin Damithan.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze do obsługi kontenerów Jebel Ali Port obsługuje 65% eksportu polimerów GCC i 33% eksportu produktów petrochemicznych – informuje agencja prasowa Emiratów WAM.

Terminale, zbiorniki i magazyny

Port dysponuje 2 mln m2 dedykowanej zdolności przeładunkowej płynnych chemikaliów, na którą składa się 11 nabrzeży i zbiorników o pojemności ponad milion m3 do przechowywania płynnych towarów luzem.

Kompleksowe rozwiązania DP World UAE obejmują również terminale ze zbiornikami i magazyny, specjalistyczne powierzchnie magazynowe do pakowanych smarów, paliw i chemii przemysłowej, magazyny zbiorników ISO oraz magazyny towarów niebezpiecznych.

Na obszarze 3,9 mln m2 portu Jafza działa kilka kluczowych firm petrochemicznych, w tym DOW, BASF, Total i Gulf Petrochem. Wolna strefa ekonomiczna umożliwia  specjalistyczne usługi – obsługę importu luzem i w kontenerach.

Zapewnia również 235 tys. m3 pojemności magazynowej. Jej zwiększone możliwości zapewniły mu status bazy dla niektórych z największych dystrybutorów chemii na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Terminal 40 tys. m3

Projekt o wartości 150 mln AED (40 mln USD) posłuży jako kluczowy obiekt, który zapewni  zwiększenie eksportu. Ma umożliwić handel wyrobami petrochemicznymi między producentami a użytkownikami końcowymi działających na Bliskim Wschodzie.  Uzupełni on odczuwany dotkliwy niedobór tego typu obiektów magazynowych w porcie Jebel Ali. Wielkość globalnego rynku petrochemicznego szacuje się na około 480 mld dol., a jego roczny wzrost na około 5%.

- Będzie to najnowocześniejszy specjalistyczny terminal do przechowywania wyrobów petrochemicznych luzem – podkreśla DP World. Będzie oferował całkowitą pojemność około 40 tys. m3, z czego 35 tys. m3 przestrzeni będzie w zbiornikach do przechowywania materiałów luzem, a około 5 tys. m3 w zbiornikach i beczkach ISO.

Obiekt będzie w pełni zintegrowanym centrum dystrybucyjnym pod klucz, zdolnym do obsługi importu i dużych ilości chemikaliów w opakowaniach.

Terminal z poślizgiem

Terminal jest przeznaczony do przechowywania łatwopalnych chemikaliów, do klasy NFPA 1B. W zbiornikach z płaszczem azotowym można przechowywać ponad 100 chemikaliów klasy 3 według klasyfikacji UN lub chemikaliów innych niż niebezpieczne.
Terminal powinien zapewnić  400 mln USD przychodów w ciągu najbliższych 7 lat i zapewnić  zatrudnienie dla ponad 100 pracowników.

Projektowanie, inżynierię i zarządzanie projektem powierzono Matt MacDonald.  Terminal miał być oddany do końca  pierwszej połowy br. Ale DP World nie poinformował jeszcze o jego oddaniu do użytku.

Operatorem będzie AquaChemie Middle East. To wiodąca firma zajmująca się sprzedażą i usługami chemicznymi. Jest częścią grupy AquaChemie z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

33 mld AED przychodów w 2021

Posiadania takiego portu oraz aktywność na wielu innych rynkach sprawiły, że DP World w 2021 r. odnotował wzrost przychodów o 26% do 33 mld AED rocznie.

- Wzrost przychodów był wynikiem przejęć i nowych koncesji, w tym w Angoli - powiedział operator portu Jafza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  Zysk DP World przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji wzrósł w ciągu roku o 15,3%, osiągając 12 mld AED.

To wynik tego, że pomimo globalnych zakłóceń w łańcuchu dostaw Terminale DP World nadal działały z wysoką produktywnością.
Firma rozwija się dzięki partnerstwu skierowane na rynki o wysokim tempie wzrostu. Rozwój DP World oparto o długoterminowe relacje z właścicielami ładunków – wyjaśnił dyrektor generalny, Sultan Ahmed Bin Sulayem i podkreślił:  Oczekujemy, że nasz portfel będzie nadal zapewniał wzrost.

 – Zdajemy sobie sprawę, że niepewność geopolityczna, pandemia Covid-19, ciągłe zakłócenia łańcucha dostaw i rosnąca inflacja mogą utrudnić globalne ożywienie gospodarcze – zaznaczył dyrektor generalny DP World prognozując rozwój sytuacji w 2022 r.
Zdjęcia: WAM, DP World,  GPCA Supply Chain Conference

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.