• <
siemens_gamesa_2022

Dekarbonizacja według IMO wymaga wsparcia

29.08.2022 18:45
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Dekarbonizacja według IMO wymaga wsparcia

Partnerzy portalu

Dekarbonizacja według IMO wymaga wsparcia - GospodarkaMorska.pl
Fot. ICS

Nadchodzącą debatę na temat regulacji dotyczących gazów cieplarnianych i środków ekonomicznych w IMO wziął pod lupę zespół World Shipping Council (WSC). Sugeruje on konieczność poprawy niektórych obszarów oraz szerokiego zrozumienia i porozumienia wielu stron mających różne interesy. 

- Kluczowym zagadnieniem dla osiągnięcia realnej  redukcji emisji w żegludze jest analiza całego cyklu życia paliwa od jego produkcji aż po spalanie w silniku okrętowym - twierdzi World Shipping Council.  

Światowa Rada Żeglugi (WSC) podkreśliła, że ​​biznes żeglugowy powinien skoncentrować się na najbardziej efektywnych technikach ograniczenia  emisji szkodliwych substancji, jeśli zamierza osiągnąć wytyczone ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, których wdrażanie ma zostać rozpoczęte na poważnie w przyszłym roku.

WSC – myślmy o przyszłych pokoleniach

WSC zyskuje reputację partnera o bardziej radykalnych poglądach niż  Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS), po tym, jak przedstawiciel Maerska odszedł z ICS i przedstawił zalecenia i restrykcyjne kary za emisję CO2 na posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Marine Environmental Protection Committee - MEPC). Na MEPC 79 propozycje duńskie i japońskie będą dyskutowane  w dniach 12-16 grudnia br.

- Żegluga liniowa inwestuje w dekarbonizację i wzywamy kraje członkowskie IMO do skupienia się na przyszłych pokoleniach, aby zapewnić postęp niezbędny do osiągnięcia transformacji energetycznej w zaplanowanych terminach – apeluje John Butler, prezes i dyrektor generalny WSC w sierpniowym komunikacie.

WSC podkreśliło, że analiza całego łańcucha  produkcji i zużycia paliwa do napędu statków stawia w innym świetle propozycje wykorzystania gazu jako paliwa zastępującego inne paliwa okrętowe. Okazuje się, że spalania gazu – paliwa kopalnego – nie jest już takie ekologiczne, jeśli weźmie się pod uwagę cały ślad węglowy od produkcji do silnika i „komina”. 

LNG na cenzurowanym

- Na przykład ostatnie analizy, w tym Fourth Greenhouse Gas Study IMO 2020 wykazały, że LNG, które [promuje się jako paliwo zapewniające – MG] redukcję  emisji CO2 o 20% na wydechu, prawdopodobnie charakteryzuje się  całkowitą emisję gazów cieplarnianych na równi lub być może większą jak konwencjonalne oleje opałowe – zauważa WSC.

W odniesieniu do globalnych zmian w opracowaniu IMO stwierdza się, że emisja gazów cieplarnianych w wyniku działalności żeglugi systematycznie rośnie.

– Emisje gazów cieplarnianych (GHG) — w tym dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O), wyrażone w CO2 w odniesieniu do całej żeglugi (międzynarodowej, krajowej i rybackiej) wzrosły z 977 mln ton w 2012 r. do 1 076 mln ton w 2018 r. (wzrost o 9,6%). W 2012 r. 962 mln ton stanowiły emisje CO2, natomiast w 2018 r. ilość ta wzrosła o 9,3% do 1056 mln ton emisji CO2. Udział emisji ze statków w światowych emisjach antropogenicznych wzrósł z 2,76% w 2012 r. do 2,89% w 2018 r. – stwierdzają autorzy Fourth Greenhouse Gas Study IMO 2020. 

Po podsumowaniu krótkoterminowych celów klimatycznych na IMO MEPC 78, państwa członkowskie i organizacje zwróciły uwagę na konieczność opracowania średnioterminowych działań niezbędnych do zmniejszenia oddziaływania  żeglugi na środowisko, a szczególnie jego ocieplenia. 

Jest kurs – potrzebny napęd

Kurs na dekarbonizację żeglugi handlowej wyznaczony został już w wielu dokumentach programowych. Odnosząc się do niedawno opublikowanych dokumentów IMO ISWG-GHG 13 i MEPC 79, kierownictwo WSC informuje, że analizuje obecne propozycje.

- Nadszedł czas na otwarte dyskusje i wspólne skupienie się na tym, co jest potrzebne dla naszego klimatu i zrównoważonego rozwoju globalnych łańcuchów dostaw– apeluje John Butler, prezes i dyrektor generalny WSC i i apeluje:

- Musimy praktycznie zastanowić się, jakie propozycje IMO mogą przynieść w zakresie rzeczywistych redukcji emisji dwutlenku węgla, a także jakie podjąć decyzję [o drogach dekarbonizacji – MG]. Nie chodzi tylko o uzyskanie odpowiedzi „tak”, ale uzyskanie odpowiedzi „tak” w sprawie czegoś, co zmieni przyszłość naszej planety.

Przy  okazji konferencji Shaping the Future of Shipping w Glasgow, jesienią ubr. odbyło się w tej sprawie spotkanie w którym uczestniczyli: Javier Manzanares, Zastępca Dyrektora Wykonawczego Green Climate Fund, Kitack Lim, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Guy Platten, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Żeglugi. Omawiano wtedy koncepcję utworzenia „Funduszu Badań Morskich IMO” (IMRF - IMO Maritime Research Fund).

5 miliardów USD na nowe technologie 

Głównym celem spotkania było opracowanie potencjalnych rozwiązań, które zapewnią rozwijającym się gospodarkom Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Afryki, Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Pacyfiku dostęp do technologii i finansowania statków o zerowej emisji dwutlenku węgla oraz wymaganej infrastruktury.

Jednym z rozwiązań, które zaproponowano, to utworzenie funduszu 1,5 mln USD z instrumentu przygotowania projektów GCF (PFF - Project Preparation Facility) w celu przyspieszenia tworzenia IMRF. Chodzi o fundusz badawczo-rozwojowy o wartości 5 mld dolarów na przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych nad technologiami o zapewniającej napędy statków o zerowej emisji, które będą wykorzystywane przez żeglugę.

- PPF, na wniosek podmiotu akredytowanego przez GCF w celu opracowania wniosku, może zostać wykorzystany do opłacenia kosztów wykonalności i prac zarządczych wymaganych do szybkiego utworzenia funduszu, gdy tylko zostanie on zatwierdzony przez IMO. Propozycja IMRF zapewniłaby gwarantowane poziomy finansowania wszystkim krajom członkowskim bez żadnych kosztów dla podatników, aby przyspieszyć produkcję statków o zerowej emisji – poinformowano w komunikacie IMO po spotkaniu w Glasgow.

Fundusz o wartości 5 mld USD byłby nadzorowany przez IMO i finansowany z obowiązkowego wkładu na badania i rozwój przez armatorów w wysokości 2 USD za tonę zużytego paliwa żeglugowego. Branża żeglugowa chce, aby fundusz powstał do 2023 r.

Mniej  etapów dekarbonizacji 

Aby sprostać powyższym wyzwaniom i umożliwić szybki postęp we wdrażaniu ustaleń zawartych w  IMO ISWG-GHG 13 i MEPC 79, World Shipping Council sugeruje podjęcie następujących działań, które znacznie wzmocniłyby strategię IMO dotyczącą GHG.

Należy zmodyfikować propozycję Global Fuel Standard (GFS), aby zawierała mniej etapów i ustalała daty dla każdego kroku w oparciu o przewidywane ramy czasowe produkcji paliw i technologii wykorzystania tych paliw w napędach. 

To umożliwi znaczną redukcję GHG w oparciu o analizę Well-to-Wake LCA [w całym łańcuchu od produkcji do spalania w silniku i emisji spalin do środowiska - MG]. 

- Zachęci to do wcześniejszych inwestycji w produkcję paliw o niskiej i bliskiej zerowej emisji gazów cieplarnianych, zaktywizuje badania i rozwój w kierunku bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych i zmniejszy ryzyko wstrzymania inwestycji proekologicznych pod wpływem  regulacji lub ich braku oraz zapewni stopniowe zmiany – przekonuje WSC w najnowszym komunikacie.

Zielone korytarze na morzu

Należy opracować  Program Zielonych Korytarzy IMO. To powinien być jeden z rodzajów aktywności i rozwiązani mobilizujące do wprowadzenia nowych paliw i technologii. To bardzo praktyczny i jednoznaczny proces sprawiedliwej transformacji. Szczególnie dla krajów słabiej rozwiniętych.

Opierając się na istniejących inicjatywach, można utworzyć zielone korytarze, aby połączyć zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się gospodarki.  Wprowadzając  odpowiednie statki i rozwijając  infrastrukturę bunkrowania obsługującą określone trasy osiągniemy korzystny efekt na całym globie. Należy postawić na stopniową ekspansję.

- Trzeba rozważyć podejście benchmarkingowe z wykorzystaniem miernika intensywności emisji GHG opartego na LCA (Life Cycle Assessment), który jest bardziej bezpośrednio powiązany z realizacją celów redukcji GHG, a nie względnym wskaźnikiem opartym na CII – przekonuje kierownictwo WSC.

- Naszym głównym wyzwaniem jest stworzenie struktury regulacyjnej, która będzie napędzać rozwój, produkcję i wprowadzenie paliw i technologii o niskiej i bliskiej zerowej emisji gazów cieplarnianych, w połączeniu z niezbędnymi inwestycjami w produkcję energii odnawialnej w celu sprawiedliwej transformacji. Żegluga liniowa inwestuje w dekarbonizację i wzywamy kraje członkowskie IMO do skupienia się na przyszłych pokoleniach, aby zapewnić postępy niezbędne do terminowej transformacji energetycznej – nawołuje  John Butler.

Wyzwanie dla portów i stoczni

Działania IMO, International Chamber of Shipping oraz ostatni komunikat World Shipping Council oznacza, że proces dekarbonizacji w żegludze nabiera tempa. 

Zmiany w technologiach napędów statków będą wyzwaniem nie tylko dla armatorów i stoczni ale również dla portów, które muszą być przygotowane do zasilania statków z różnymi układami napędowymi. To oznacza, że wiele terminali, a właściwie nabrzeży trzeba będzie dostosować do potrzeb operatorów statków. 

A konkretnie, modernizując terminale i porty, budując nabrzeża należ modernizację ująć w planach strategicznych i zagwarantować konkretne środki na działania morskich Zielonych Korytarzach IMO. To warunek konieczny i niezbędny, by funkcjonować w globalnych łańcuchach logistycznych. 

Obie strony łańcucha logistycznego, armatorów oraz zarządy portów i terminali mogą wesprzeć projektowo i technologicznie huby działające w Bałtyckim Klastrze Morskim i Kosmicznym. Hub produkcji statków zeroemisyjnych, zarządzany przez Crist oraz hub zasilania statków zeroemisyjnych z lądu koordynowany przez Grupę Technologiczną ASE. 

Ten pierwszy jest w stanie wdrożyć technologie zeroemisyjne na statkach. Drugi hub może zapewnić ładowanie baterii z lądu lub skonstruować nabrzeże z układem bunkrowania statków zasilanych różnymi rodzajami paliwa, w tym z napędem wodorowym.  

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.