• <
mewo_2022

Anwil będzie pracował nad zielonym amoniakiem

Partnerzy portalu

zakład
Fot. Anwil

Anwil uczestniczy w międzynarodowym projekcie HySTrAm, obejmującym technologię, która może częściowo lub w pełni zastąpić gaz ziemny w produkcji amoniaku. Zadaniem spółki jest przetestowanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych - podał Magazyn GO!, wewnętrzny periodyk Grupy Orlen.

„Anwil oraz inne wiodące firmy z branży chemicznej, a także jednostki badawczo-rozwojowe z 12 państw europejskich, połączyły siły, by opracować innowacyjną metodę produkcji zielonego amoniaku” - ogłosił w najnowszym, kwietniowym numerze Magazyn GO!.

Jak podkreślono w artykule pt. „Zielony amoniak”, opublikowanym w wewnętrznym periodyku Grupy Orlen, „technologia pod nazwą HySTrAm może częściowo lub w pełni zastąpić gaz ziemny w procesie produkcji amoniaku”. „Kluczowym zadaniem włocławskiej spółki jest przetestowanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych” - wyjaśniono.

Dyrektor obszaru strategii, rozwoju i innowacji Anwilu Łukasz Grabiński, cytowany w publikacji, ocenił, że projekt HySTrAm realizuje m.in. strategiczny cel zrównoważonego rozwoju tej spółki. Zaznaczył przy tym, że „uczestnictwo w konsorcjum badawczym wspiera także tworzenie relacji naukowych i biznesowych oraz buduje doświadczenia w pracy w dużym międzynarodowym zespole”.

„Nie bez znaczenia jest również fakt, że koszt prac badawczo-rozwojowych oraz demonstracji technologii jest w pełni finansowany z funduszy europejskich” - powiedział Grabiński.

Jak wyjaśniono w artykule, „założeniem projektu HySTrAm jest opracowanie metod transformacji wodoru w amoniak, przy uwzględnieniu aspektu dekarbonizacji sektora energetycznego”. „W ramach Ramowego Programu Badań i Innowacji (2021-2027) Horyzont Europa konsorcjum pozyskało dla projektu HySTrAm 5,7 mln euro na realizację prac badawczo-rozwojowych” - podał Magazyn GO!.

W publikacji wskazano jednocześnie, że celem projektu jest stosowanie „zielonego” amoniaku w przemyśle niskoemisyjnym oraz „w przełomowych technologiach w obszarze magazynowania wodoru”. „Europa dąży do tego, by zostać pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r. Zdaniem Komisji Europejskiej, odnawialne paliwa bezwęglowe nie są jeszcze konkurencyjne cenowo w porównaniu do paliw kopalnych” - podkreślono w artkule periodyku Grupy Orlen.

Jak wspomniano, „w tym kontekście zielony amoniak - amoniak jest źródłem wodoru, a ponieważ jest to ciecz, jest łatwiejszy w przechowywaniu i transporcie w porównaniu do wodoru - jest niezbędny do dekarbonizacji europejskiego systemu energetycznego w przyszłości”.

„Strategia Unii Europejskiej, dotycząca integracji systemu energetycznego podkreśla znaczenie stworzenia europejskiego ekosystemu wodorowego. W następnym kroku istotne będzie zwiększenie skali produkcji wodoru, a także udoskonalenie infrastruktury, pozwalającej na szeroki dostęp do tego surowca na poziomie europejskim” - zaznaczono w publikacji Magazynu GO!.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Anwil wytwarza również amoniak, który jest niezbędny do produkcji saletry amonowej i saletrzaku, a także kwasu azotowego i wody amoniakalnej.

Od 2018 r. Anwil jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego - organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania.

Michał Budkiewicz

mb/ pad/

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024
Tagi:
anwil, amoniak, gaz, paliwa

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.