• <
mewo_2022

Zmiany w Vistal Gdynia

gm

12.04.2022 20:42 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Zmiany w Vistal Gdynia - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Vistal Gdynia S.A. opublikowała raport dotyczący zmiany zarządu:


„Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 4 kwietnia 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 208 800 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 7 328 000 akcji, tj. 44,47% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 7 328 000 głosów z tych akcji i udział 44,47% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 471 000 akcji, tj. 14,995% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2 471 000 głosów z tych akcji i udział 14,995% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 7 162 700 akcji, tj. 43,47% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 7 162 700 głosów z tych akcji i udział 43,47% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 427 500 akcji, tj. 14,73% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 427 500 głosów z tych akcji i udział 14,73% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

Vistal Gdynia oferuje kompleksowe wykonywanie różnorodnych konstrukcji stalowych w Polsce i Europie. Obszarami działania spółki są prefabrykacja, montaż, prace antykorozyjne, badania NDT obiektów branży mostowej, okrętowej, energetyki wiatrowej oraz offshore.

Źródło fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.