• <

UE robi krok w kierunku zwiększenia bioróżnorodności i ochrony obszarów morskich

Strona główna Prawo, polityka UE robi krok w kierunku zwiększenia bioróżnorodności i ochrony obszarów morskich
UE robi krok w kierunku zwiększenia bioróżnorodności i ochrony obszarów morskich - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

sons

24.10.2020 Źródło: PAP

Przedstawiciele państw członkowskich zatwierdzili wczoraj założenia strategii ws. bioróżnorodności i jej cele dotyczące ochrony i odbudowy przyrody. "27" zgodziła się m.in. na to, by co najmniej 30 proc. obszarów morskich UE było chronione.

- Ochrona bioróżnorodności nareszcie zyskuje wagę, na jaką zasługuje. Pandemia koronawirusa pokazała nam, że niszczenie natury to kryzys, który toczy się w tle za innymi kryzysami - mówiła na konferencji prasowej w Luksemburgu minister środowiska sprawujących prezydencję Niemiec Svenja Schulze.

Strategia na rzecz bioróżnorodności, na temat której rozmawiali unijni ministrowie środowiska, to część Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska przedstawiła ją w maju, a teraz poparły ją państwa członkowskie, uznając, że należy pilnie zająć się bezpośrednimi i pośrednimi czynnikami utraty bioróżnorodności i przyrody, takimi jak nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zmiana klimatu, zanieczyszczenie, inwazyjne gatunki obce i sposób użytkowania gruntów i mórz.

- Ministrowie poparli cele strategii z zadowoleniem przyjmując zwłaszcza utworzenie obszarów chronionych i cel ochrony co najmniej 30 proc. powierzchni lądowej UE i 30 proc. powierzchni morskich - powiedział unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkeviczius.

Rada UE zaznaczyła, że ochrona, utrzymywanie i przywracanie różnorodności biologicznej oraz zdrowych, dobrze funkcjonujących ekosystemów przyczyni się do zwiększania odporności i będzie zapobiegać pojawianiu i rozprzestrzenianiu się nowych chorób.

Przyjęte w piątek wnioski zawierają polityczne wskazówki ws. realizacji strategii. Unijne stolice wezwały Komisję Europejską, by włączyła cele jakie zakłada plan na rzecz bioróżnorodności do projektów unijnego prawa. Rada UE wskazała też na konieczność włączenia tych celów do innych sektorów, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo.

Kraje członkowskie poparły też dążenie do utworzenia sieci dobrze zarządzanych obszarów chronionych oraz cel ws. ochrony co najmniej 30 proc. obszaru lądowego UE i 30 proc. obszaru morskiego UE. Cel ten państwa członkowskie mają osiągać wspólnie – przy udziale wszystkich oraz przy uwzględnieniu warunków krajowych. Nowy obszar ma się opierać się na sieci Natura 2000 i zostać uzupełniony o dodatkowe tereny wyznaczone przez państwa członkowskie.

We wnioskach podkreślono, że konieczne jest zwiększenie ambicji, jeśli chodzi o odbudowę przyrody. Państwa członkowskie chcą, by Komisja przedstawiła prawnie wiążące cele w tym zakresie wraz z oceną ich skutków.

Ministrowie zgodzili się też, by znaczna część z 30 proc. budżetu UE i wydatków z planu odbudowy Next Generation EU przeznaczonych na działania klimatyczne była inwestowana w bioróżnorodność i wspierające ją rozwiązania oparte na zasobach przyrody.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 47,44 $ baryłka  -0,50% 20:55
 Cyna 19120,00 $ tona 1,57% 27 lis
 Cynk 2760,00 $ tona 0,22% 27 lis
 Aluminium 1975,00 $ tona 0,71% 27 lis
 Pallad 2416,20 $ uncja  1,61% 20:54
 Platyna 1006,25 $ uncja  3,89% 20:56
 Srebro 24,11 $ uncja  6,12% 20:55
 Złoto 1817,55 $ uncja  2,12% 20:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.