• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Rybołówstwo wymaga transformacji, aby chronić niebieski węgiel

19.08.2021 14:33 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Rybołówstwo wymaga transformacji, aby chronić niebieski węgiel

Partnerzy portalu

Rybołówstwo wymaga transformacji, aby chronić niebieski węgiel - GospodarkaMorska.pl
Fot. Paul Einerhand /Unsplash

Raport sporządzony przez WWF, Marine Conservation Society i RSPB: Switching Gears: Achieving Climate Smart Fisheries, pokazuje, że należy niezwłocznie zająć się wpływem rybołówstwa na środowisko i zmiany klimatyczne.

W Wielkiej Brytanii obowiązują już wiodące na świecie przepisy mające na celu modernizację brytyjskiego sektora rybołówstwa w postaci brytyjskiej ustawy o rybołówstwie (UK Fisheries Act, 2020). Ustawa ta określa wyraźny cel, jakim jest zajęcie się wpływem rybołówstwa na pogłębiające się zmiany klimatyczne, ale również wytyka działania w tym zakresie, które nie zostały jeszcze podjęte.

Rybołówstwo potrzebuje zmian

Wyniki pierwszego po Brexicie audytu zasobów rybnych w Wielkiej Brytanii, opublikowanego na początku 2021 roku, wykazały, że tylko trzy z dziesięciu największych populacji ryb w Wielkiej Brytanii są poławiane na poziomie maksymalnego podtrzymywanego połowu lub poniżej niego (najwyższy możliwy roczny połów, który można utrzymać przez dłuższy czas). Podkreślono, że w związku z tym należy podjąć pilne działania.

Rybołówstwo jest być może wyjątkowym sektorem, który może przyczynić się do zmiany klimatu. Potrzebne są działania w kierunku modernizacji, aby spełnić zobowiązania podjęte w ramach Fisheries Act, 2020.

Według danych brytyjska flota emituje tyle samo dwutlenku węgla, co 110 000 domów każdego roku. Raport podkreśla, że obecne praktyki rybackie muszą ulec zmianie, aby chronić pokłady dwutlenku węgla zdeponowanego na dnie morza.

Z kolei liderzy rybołówstwa podkreślają, że wysiłki podjęte na rzecz ochrony zasobów rybnych pokazują, że przeszli już długą drogę.

Metody połowowe, takie jak m.in. trałowanie, są zagrożeniem dla tzw. niebieskiego węgla, który jest przechowywany na dnie morza. Obejmują one przeciąganie narzędzi połowowych po dnie morskim, co może powodować uwalnianie węgla do morza i ostatecznie do atmosfery.

W raporcie oszacowano, że złagodzenie ilości węgla utraconego w wyniku tych metod połowowych w latach 2016-2050 będzie kosztować gospodarkę do 9 mld funtów.

– Ten raport jasno pokazuje, że rządy wszystkich czterech narodów muszą pomóc brytyjskiemu rybołówstwu w ponownym przemyśleniu praktyk i modernizacji, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi i osiągnięciem zerowego poziomu netto – komentuje Mario Ray oficer ds. polityki WWF Scotland. – Raport wskazuje na konieczność zakazania stosowania dennych narzędzi połowowych na obszarach chronionych, które stanowią ponad jedną trzecią wód Wielkiej Brytanii. Armatorzy powinni być zachęcani do przejścia do czystszych paliw, takich jak biodiesel lub wodór, dodaje.

Dyrektor wykonawczy Shetland Fishermen's Association, Simon Collins, wezwał ministrów, aby oprzeć się "rosnącej i wprowadzającej w błąd kampanii", jaka jest prowadzona w sektorze.

– W morzu jest więcej ryb niż kiedykolwiek, ale nasze łodzie łowią mniej niż kiedykolwiek. Prosta prawda jest taka, że podobnie jak wszystkie sektory, mamy do wykonania pracę nad zmniejszeniem negatywnego wpływu na klimat, ale przeszliśmy niewiarygodnie długą drogę i jesteśmy już branżą inteligentną klimatycznie, jeśli chodzi o wpływ na zasoby, jak pokazują te badania –  mówi Collins.

"Silny, zrównoważony i odporny"

Raport oskarża rządy o ignorowanie roli, jaką odgrywają ekosystemy morskie w ochronie środowiska i wzywa również do zakończenia dotacji paliwowych wypłacanych rybakom.

– Jesteśmy całkowicie zobowiązani do stania się gospodarką o zerowej emisji netto do 2045 roku i jasno stwierdziliśmy, że zrównoważony rozwój, wsparcie dla bioróżnorodności i uwzględnienie szerszego ekosystemu jest w centrum tego, jak zarządzamy szkockim rybołówstwem – komentuje szkocki rzecznik rządu.

– Będziemy rozważać ustalenia tego raportu, ponieważ nadal napędzamy silny, zrównoważony i odporny sektor rybołówstwa w ramach naszego podejścia do niebieskiej gospodarki, poprzez które jesteśmy zobowiązani do opracowania jasnego planu działania w celu zrozumienia i złagodzenia wpływu zmian klimatycznych na nasze morza – podsumowuje szkocki rzecznik rządu.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.