• <
mewo_2022

Ruszyła produkcja energii z projektu Moray East będącego własnością Ocean Winds, spółki joint-venture 50/50 EDPR i ENGIE

ac

12.06.2021 08:54 Źródło: inf.prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Ruszyła produkcja energii z projektu Moray East będącego własnością Ocean Winds, spółki joint-venture 50/50 EDPR i ENGIE

Partnerzy portalu

Ruszyła produkcja energii z projektu Moray East będącego własnością Ocean Winds, spółki joint-venture 50/50 EDPR i ENGIE - GospodarkaMorska.pl
Fot. Ocean Wind

Spółka świętuje rozpoczęcie wytwarzania energii w Moray East i ogłasza zamiary kolejnych inwestycji w rejonie Moray Firth – największej zatoki w Szkocji.

Dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej na szkockich wodach zapewnią będący w opracowaniu projekt Moray West oraz ScotWind, który jest na etapie pozyskiwania praw do dzierżawy.

Madryt, 7 czerwca 2021 r. Ocean Winds (OW), spółka joint-venture wyspecjalizowana w morskiej energetyce wiatrowej, należąca w równym stopniu do EDP Renewables i ENGIE, świętuje oddanie do użytku Moray East (największej farmy wiatrowej na szkockich wodach) oraz skuteczne wyprowadzenie wytworzonej energii do sieci. Z tej okazji ogłasza również swoje zamiary kolejnych inwestycji w Moray Firth, największej zatoce w Szkocji.

Ocean Winds (OW) realizuje projekty morskich farm wiatrowych w Moray Firth odkąd EDPR uzyskało prawo do budowy obiektów OZE na tych wodach w 2009 r. w wyniku trzeciej rundy przyznawania praw dzierżawy do terenu pod inwestycje offshore w Wielkiej Brytanii.  Warto podkreślić, że dno morskie udostępnione wówczas z zasobów gruntów należących do Korony Brytyjskiej zostało podzielone na dwie części: Moray East i Moray West. Umożliwiło to wcześniejsze rozpoczęcie inwestycji w Moray East, gdyż na tym obszarze obowiązywało mniej ograniczeń.

Ocean Winds nieprzerwanie realizuje inwestycje w Szkocji i rozwija działalność w zatoce Moray Firth. Obecnie nadal trwają prace związane z budową projektu Moray East, które planowo dobiegną końca jeszcze w tym roku. Farma osiągnie wówczas łączną moc zainstalowaną 950 MW, ale harmonogram prac umożliwił rozpoczęcie wytwarzania energii już 7 czerwca, zanim instalacja wszystkich turbin została ukończona. 

Ocean Winds rozwija także równolegle projekt Moray West, który w 2019 uzyskał zgodę lokalizacyjną, a obecnie oczekuje na przyznanie wsparcia rządowego na podstawie CfD – Contract for Difference, które umożliwi rozpoczęcie jego budowy. 

Dalszym etapem rozwoju energetyki wiatrowej u szkockich wybrzeży, w tym w zatoce Moray Firth, będzie uzyskanie prawa do dzierżawy gruntu przez ScotWind, które zakończy się 16 lipca 2021 r. W jej następstwie po raz pierwszy od dziesięciu lat nowe obszary szkockiego dna morskiego zostaną udostępnione pod inwestycje w morskie farmy wiatrowe.    


O EDP Renewables (EDPR)

 EDP Renewables (Euronext: EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnych i czwartym co do wielkości producentem energii ze źródeł odnawialnych na świecie. EDPR dysponuje solidnym procesem rozwoju, najwyższej klasy aktywami oraz zdolnością operacyjną lidera rynkowego. W ciągu ostatnich lat EDPR odnotował wyjątkowy rozwój i dziś jest obecny na 16 rynkach międzynarodowych (Belgia, Brazylia, Kanada, Kolumbia, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Węgry, Chile, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone).

EDPR przyjął na siebie zobowiązanie do wspierania postępu społecznego w zakresie zrównoważonego rozwoju i integracji. Znalazło to odzwierciedlenie w umieszczeniu spółki na indeksie Bloomberg Gender Equality oraz w przyznaniu jej certyfikatów Top Employer 2020 w Europie (w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii i Wielkiej Brytanii) oraz Top Workplace 2020 w USA; każde z tych wyróżnień to rezultat polityki spółki zorientowanej na pracowników.

Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), główny udziałowiec w EDPR, jest globalnym graczem w branży energetycznej oraz liderem w tworzeniu wartości, innowacji i w zrównoważonym rozwoju. EDP figuruje na Dow Jones Sustainability Index nieprzerwanie od 13 lat.


O Ocean Winds

Ocean Winds (OW) to spółka joint-venture zawiązana przez EDP RENEWABLES i ENGIE, w której każdy z podmiotów ma połowę udziałów. Obie spółki są przekonane, że morska energetyka wiatrowa staje się kluczowym elementem światowej transformacji energetycznej, co prowadzi do szybkiego rozwoju rynku i coraz silniejszej konkurencji. W związku z tym podjęły decyzję o przeniesieniu swoich portfeli istniejących i będących w budowie morskich farm wiatrowych do nowej spółki.

OW ma przewagę strategiczną i ma wszelkie warunki po temu, by odgrywać wiodącą rolę w branży energetyki morskiej. EDPR i ENGIE połączyły w OW swoje portfele istniejących morskich farm wiatrowych oraz projektów będących w fazie planowania i realizacji. Wyjściowo Ocean Winds posiada obiekty w fazie budowy o łącznej mocy 1,5 GW oraz zaplanowane projekty o łącznej mocy 4 GW. Do 2025 r. OW ma dysponować portfelem projektów w fazie eksploatacji lub w budowie o łącznej mocy między 5 a 7 GW oraz projektów na zaawansowanym etapie realizacji o łącznej mocy między 5 a 10 GW. Ocean Winds koncentruje się przede wszystkim na rynkach europejskich, USA oraz wybranych obszarach geograficznych w Azji, które mają być największym źródłem wzrostu.


O ENGIE

ENGIE stanowi globalny punkt odniesienia w branży niskoemisyjnej produkcji energii i usług. Naszym celem („raison d’être”) jest działanie na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku świata neutralnego emisyjnie za sprawą ograniczenia zużycia energii i przyjmowania rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku, łącząc rozwój gospodarczy z pozytywnym wpływem na naszą planetę i jej mieszkańców. Oferujemy konkurencyjne rozwiązania naszym klientom w naszych głównych obszarach działalności (gaz ziemny, energetyka odnawialna, usługi). Wraz z naszymi 170 000 pracownikami, klientami, partnerami i interesariuszami stanowimy społeczność Imaginative Builders, których misją jest codzienna praca na rzecz harmonijnego rozwoju. 

ENGIE oferuje szeroki wachlarz usług na całym świecie. Należą do nich m.in. kompleksowe wsparcie klientów w bardziej wydajnej eksploatacji obiektów oraz w optymalizacji zużycia energii i innych zasobów; usługi dla sektora OZE, które obejmują wytwarzanie energii z wiatru i słońca na skalę sieci, a także zasoby rozproszone i magazynowanie energii; detaliczne dostawy energii. 

Wartość sprzedaży w 2019 r.: 60,1 mld euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) i znajduje się na głównych międzynarodowych indeksach finansowych (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) oraz na pozostałych istotnych indeksach korporacyjnych (DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).


O ScotWind

ScotWind Leasing to postępowanie przeprowadzane obecnie przez Crown Estate Scotland (zarząd ziem będących własnością monarchii brytyjskiej w Szkocji) pod kierownictwem szkockiego rządu, którego celem jest przyznawanie praw do użytkowania szkockiego dna morskiego nowym, komercyjnych inwestycjom w morskie farmy wiatrowe.  Jest to pierwsza od dziesięciu lat runda przyznawania praw dzierżawy do dna morskiego dla branży morskiej energetyki wiatrowej w Szkocji.  

Nabór wniosków rozpocznie się 10 czerwca. Zainteresowane podmioty muszą przedstawić szeroki zakres informacji o inwestycji i deweloperze, a także załączyć oświadczenie dotyczące rozwoju łańcucha dostaw.  Procedura ta ma na celu umożliwienie rządowi wyłonienia wniosków, którym zostaną przyznane warunki preferencyjne i którym zostanie zaproponowana umowa opcji na wypadek, gdyby o jedną lokalizację konkurowało ze sobą kilka podmiotów. 


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.