• <
BOTA_2023

Ørsted ze zgodą na budowę systemu magazynowania dla MFW Hornsea 3

zk

19.01.2023 12:18 Źródło: ReNews
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Ørsted ze zgodą na budowę systemu magazynowania dla MFW Hornsea 3

Partnerzy portalu

Ørsted ze zgodą na budowę systemu magazynowania dla MFW Hornsea 3 - GospodarkaMorska.pl
Ørsted

BESS w Norfolk ma mieć moc około 200 MW i być zlokalizowany z już zaplanowaną infrastrukturą.

Deweloper Ørsted uzyskał od rady miasta South Norfolk zgodę na budowę bateryjnego magazynu energii, który będzie obsługiwać morską farmę wiatrową Hornsea 3 o mocy 2,9 GW. Oczekuje się, że projekt będzie miał moc około 200 MW i będzie samodzielnym obiektem świadczącym usługi sieciowe i wspierającym drogę Wielkiej Brytanii do zerowej emisji netto. Technologia magazynowania będzie wykorzystywać baterie litowo-jonowe.

Do realizacji projektu nie zostaną wykorzystane żadne dodatkowe tereny, ponieważ będzie on zlokalizowany w pobliżu już zaplanowanej infrastruktury w Swardeston. Urządzenia będą umieszczone w modułowych obiektach lub kontenerach zaprojektowanych tak, aby zminimalizować hałas i zmaksymalizować bezpieczeństwo. Po zakończeniu okresu eksploatacji cała infrastruktura zostanie usunięta, a akumulatory poddane recyklingowi. Oczekuje się, że budowa magazynu energii odbędzie się w tym samym czasie co budowa lądowej stacji elektroenergetycznej Hornsea 3, co ma na celu ograniczenie zakłóceń.

- Ponieważ Wielka Brytania odchodzi od paliw kopalnych, sposób, w jaki zużywamy i wytwarzamy energię elektryczną, szybko się zmienia. Wierzymy, że magazynowanie energii będzie odgrywać kluczową rolę w świecie, który działa całkowicie na zielonej energii. W przejściu na czystą energię, magazynowanie jest kluczowym elementem inteligentniejszego, bardziej elastycznego systemu energetycznego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy kontynuować współpracę z lokalnymi interesariuszami i wybranymi przez nas dostawcami w celu sfinalizowania projektów - powiedział rzecznik Ørsted.

Dzięki optymalizacji wykorzystania terenu w miejscu budowy lądowej stacji elektroenergetycznej Hornsea 3, projekt jest w stanie uniknąć dodatkowych tras kablowych do i z podstacji National Grid Norwich Main.

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.