• <
bulk_cargo_port_szczecin

Port Gdynia zelektryfikował linię kolejową w zachodniej części [WIDEO, ZDJĘCIA]

jm

23.10.2021 17:24
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia zelektryfikował linię kolejową w zachodniej części [WIDEO, ZDJĘCIA]

Partnerzy portalu

Port Gdynia zelektryfikował linię kolejową w zachodniej części [WIDEO, ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
Fot. Port Gdynia

W Porcie Gdynia oficjalnie zakończono projekt dotyczący przebudowy i elektryfikacji dostępu kolejowego do zachodniej części portu. Dzięki niemu przewoźnicy będą mogli zrezygnować ze spalinowych lokomotyw, a także wzrośnie ilość towarów, jakie będą mogły przyjechać do gdyńskiego portu koleją.

Projekt „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” zakładał modernizację torów kolejowych prowadzących do intermodalnego terminalu kolejowego.

Szczegóły zakończonej inwestycji Zarząd Portu Morskiego Gdynia przedstawił na specjalnej konferencji, która miała miejsce 22 października. Projekty budowlane wykonała firma Elkol Sp. z o.o., a wykonawcą zostało konsorcjum firm Colas Rail Polska i Colas Rail S.A.S.

Wykonawca miał za zadanie przebudowę nawierzchni torowej wraz z rozjazdami oraz wybudowanie dodatkowego toru i dwóch nowych rozjazdów. Tym samym liczba torów kolejowych na objętym pracami odcinku wzrosła z sześciu do siedmiu. W ramach prac wymieniono także nawierzchnię na torze nr 38 bocznicy, utwardzono betonowymi płytami części toru nr 37 wraz z terenem między torowiskiem, a ul. Promową. Wybudowano sieć trakcyjną i system sterowania ruchem kolejowym. Projekt zakładał także budowę nowego ogrodzenia grupy torów oraz bramę kolejową, by zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji torowisk. Zmodernizowano zarazem system odwodnienia torów oraz elementy energetyczne. Odcinek torów, który został poddany modernizacji, ma długość 2,59 km. Ostatnimi elementami systemu była adaptacja przystosowanie odpowiednich pomieszczeń do funkcji sterowania ruchem, wyposażenie ich i zaprojektowanie i wdrożenie systemu dozoru kamerowego.

– W zeszłym roku do portu wjechało 101 tys. wagonów. One przewiozły około 5,5 milionów ton ładunków. W naszych ambicjach jest tak rozwijać infrastrukturę kolejową, żeby do roku 2027 tych ładunków mogło być około 10 milionów ton – powiedział prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

– Jeden skład pociągu to jest 40 kontenerów 40-stopowych. Wyobraźmy sobie teraz 40 takich zestawów ciągnikowych. To wielka korzyść dla środowiska i dla mieszkańców. Jak największe zmniejszanie możliwości to trend, w który wszystkie porty się chcą wpisywać i my też się w niego wpisujemy – dodał wiceprezes portu Maciej Bąk.

Gdyńskiemu portowi potrzebna ta inwestycja była potrzebna. Dzięki niej może teraz przyjąć więcej pociągów przywożących i wywożących ładunki, co stanowi odpowiedź na rosnącą dynamikę przewozów kolejowych i wpłynie na zintensyfikowanie transportu intermodalnego w Porcie Gdynia. Zwiększyło się także bezpieczeństwo operacji kolejowych na terenie portu. Co ważne, spadnie także emisja zanieczyszczeń, zmniejszy się hałas i kongestie w ruchu drogowym przed portem.

– Łatwo zauważyć, że elektryfikacja plus odnawialne źródła energii równa się całkowicie zeroemisyjny transport. W przypadku transportu kołowego trudno sobie wyobrazić, jakie ogromne inwestycje i ogromne nakłady trzeba byłoby ponieść, żeby wprowadzić elektryczne ciężarówki, stacje ładowania i wszystko, co się z tym łączy. W przypadku kolei jest to stosunkowo proste. Trasy zelektryfikowane są też mniej uciążliwe dla mieszkańców – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, który pojawił się na konferencji wieńczącej projekt.

Rozwój transportu kolejowego jest także jednym z priorytetów strategicznych państwa oraz Unii Europejskiej. Inwestycja w porcie wiąże się pośrednio z programem sieci TEN-T, jak i żeglugi bliskiego zasięgu.

Jak pokazują analizy ekonomiczne, inwestycja jest ważna również dla okolicznych mieszkańców. Jako że z torowisk będą mogły korzystać tabory lokomotywy elektryczne, zmniejszenie hałasu i emisji spalin przyczyni się do poprawy jakości ich życia.

– Port w Gdyni jest w środku miasta. Tu wszędzie dookoła nas mieszkają ludzie, którzy chcą żyć w ciszy, spokoju, bez spalin. Cały szereg najważniejszych aspektów gospodarczych, ekologicznych i społecznych powoduje, że jest to bardzo dobra inwestycja. Nic dziwnego, że Unia Europejska chętnie finansuje takie inwestycje, łatwo te środki pozyskać – powiedział Marcin Horała.

Docelowo, inwestycja ma zachęcić także operatorów kolejowych do wymiany taboru na bardziej ekologiczny.

– Patrzymy w kierunku zielonych rozwiązań. Dzięki elektryfikacji już wkrótce będziemy mogli zastąpić część lokomotyw spalinowych lokomotywami, które są bardziej przyjazne środowisku – powiedział prezes Sadaj.

Kazimierz Koralewski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia wskazał ponadto, że w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły nieprzewidziane trudności, z którymi wykonawca i zespół portu bardzo dobrze sobie poradził.

– Zdajemy sobie sprawę, że różne uwarunkowania w trakcie inwestycji, jak pandemia, wzrost cen materiałów, wymagało wiele wysiłków, żeby projekt doprowadzić do końca mimo różnego rodzaju zakłócających czynników – powiedział Koralewski. – Jestem przekonany, że gdyby nie zespół, który zajął się tą inwestycją tak intensywnie i skutecznie, to ciężko byłoby ją przeprowadzić w takim terminie do końca.

Wartość inwestycji to około 70 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 18 957 618,72 zł.

To nie jedyna inwestycja kolejowa dotycząca Portu Gdynia.

– Dążymy do tego, żeby udział transportu kolejowego był jeszcze większy w ramach portu, a to tylko jedno z zadań, które dzisiaj sprzyja temu celowi. Muszę wspomnieć inwestycje prowadzone na terenie Gdynia. To między innymi poprawa dostępności kolejowej, inwestycja prowadzona przez PKP PLK warta 1,5 miliarda złotych. Będzie ukończona w przyszłym roku. To jest kolejny kamień milowy na drodze zwiększenia udziału transportu kolejowego. PKP PLK pracuje też ciągle nad linią 201, która jest bardzo istotna jeśli chodzi o zwiększenie dostępności – powiedział Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia ds. finansów i zarządzania finansami.

Prezes Jacek Sadaj zdradził ponadto, że Port Gdynia pracuje już także nad nowoczesnym terminalem intermodalnym.

– Mamy drobną rezerwę terenową. W najbliższym czasie będziemy szli w tym kierunku, żeby w Porcie Zachodnim przy placach, które dzisiaj są realizowane, powstał również terminal intermodalny. Te wszystkie projekty, które realizujemy, uzupełniają się i współpracują. W końcu zostaną zapięte jedną wspólną klamrą po to, żeby rozwijać port w Gdyni, żeby ta ilość ładunków mogła być możliwie duża i żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej przestrzeni jaką dysponuje port – przekazał Sadaj.

 • Fot. Port Gdynia

 • Fot. Port Gdynia

 • Fot. Port Gdynia

 • Fot. Port Gdynia

 • Fot. GospodarkaMorska.pl

 • Fot. Port Gdynia

 • Fot. GospodarkaMorska.pl

 • Fot. GospodarkaMorska.pl

 • Fot. GospodarkaMorska.pl

 • Fot. GospodarkaMorska.pl

 • Fot. GospodarkaMorska.pl

 • Fot. GospodarkaMorska.pl

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.